Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 9. do 15. 11. 2015

Pondělí 9. listopadu 2015


Pod záštitou poslankyně Heleny Langšádlové se uskuteční
konference na téma
„Územní plánování a dotační výzvy“
od 9.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček se ve dnech

9. – 10. listopadu zúčastní v Berlíně konference “5th Berlin Foreign Policy Forum “.


1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jaroslava Jermanová se ve dnech
7. – 11. listopadu zúčastní v Tbilisi mezinárodní konference na vysoké úrovni na téma „Dosahování genderové rovnosti“ organizované Ministerstvem zahraničních věcí Gruzie ve spolupráci s EU a OSN.


Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík a místopředseda rozpočtového výboru Jaroslav Klaška se ve dnech 8. – 10. listopadu zúčastní v Lucembursku meziparlamentní konference na téma "Stabilita, hospodářská spolupráce a řízení v Evropské unii".


Ve dnech 8. – 10. listopadu navštíví Rumunsko delegace výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj vedená předsedkyní Miladou Halíkovou ( posl . J. Uhlík, S. Berkovec a K. Pražák).
Z programu: jednání na Ministerstvu pro regionální rozvoj a veřejnou správu, setkání s generálním ředitelem Národní agentury pro bydlení a jednání se členy sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální plánování.


Ve dnech 8. – 15. listopadu navštíví Jihoafrickou republiku delegace výboru pro zdravotnictví vedená místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Filipem ( posl. R. Vyzula, S. Marková, J. Krákora, J. Pastuchová a J. Skalický).
Z programu: návštěva státní nemocnice Chris Hani Baragwanath Hospital v Sowetu
a soukromé nemocnice v Pretorii, přijetí místopředsedou Národního shromáždění a jednání se členy partnerského výboru, návštěva dalších státních a soukromých zdravotnických zařízení.

 

Úterý 10. listopadu 2015


Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Bartoška se uskuteční
seminář o elektronické identitě občana
eIDAS aneb do roka a do dne (vlastně ještě dříve)

od 14.00 hodin v místnosti č. 108


Poslankyně Gabriela Pecková ve spolupráci s předsedkyní Stálé komise pro rodinu Radkou Maxovou a poslancem Markem Černochem pořádá
seminář na téma
„Úmluva o boji proti sexuálnímu násilí na dětech v praxi“
od 14.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 25 (10. listopadu 2015, od 15:00)
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 8 (10. až 12. listopadu 2015, mimo objekty PS)
VSP - Podvýbor pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny
č. 10 (10. listopadu 2015, od 14:00)
ZEV - Podvýbor pro rozvoj venkova
č. 4 (10. listopadu 2015, od 14:00)

 

Středa 11. listopadu 2015


Předseda výboru pro sociální politiku Jaroslav Zavadil

ve spolupráci s Asociací občanských poraden pořádá
seminář na téma

Sociálně právní problémy občanů z pohledu občanských poraden
od 13.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Pod záštitou poslance Jaroslava Foldyny se uskuteční
seminář na téma
„Financování sportu ve sportovních klubech v ČR“
od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Tisková konference k semináři se uskuteční

ve 12.00 hodin v novinářském atriu.


Poslanec Jan Sedláček pořádá
veřejnou debatu na téma
„Rekonstrukční zákony ve Sněmovně:
prázdné a navždy odložené?“
Financování politických stran, registr smluv, zákon o střetu zájmů a rozšíření pravomocí NKÚ jsou čtyři zákony, které má v říjnu a listopadu na programu
Senát a Sněmovna.
od 17.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 29, upravená (11. a 12. listopadu 2015, od 9:00)
Rozpočtový výbor
č. 31 (11. listopadu 2015, od 9:00)
č. 31, upravená (11. listopadu 2015, od 9:00)
Ústavně právní výbor
č. 44 (11. listopadu 2015, od 11:30)
Volební výbor
č. 27 (11. listopadu 2015, od 10:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 22 (11. listopadu 2015, od 9:30)
Výbor pro sociální politiku
Seminář Sociálně-právní problémy občanů z pohledu občanských poraden (11. listopadu 2015, od 13:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 32 (11. a 12. listopadu 2015, od 9:00)
Zemědělský výbor
č. 24 (11. a 12. listopadu 2015, od 8:30)
UPV - Finanční podvýbor
č. 7 (11. listopadu 2015, od 9:00)
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 8 (10. až 12. listopadu 2015, mimo objekty PS)
ZEV - Podvýbor pro lesní a vodní hospodářství
č. 4 (11. listopadu 2015)
VB - Podvýbor pro vězeňství
č. 8 (11. listopadu 2015, od 7:45)

 

Čtvrtek 12. listopadu 2015


Pod záštitou ústavně právního výboru a ve spolupráci s Hospodářskou komorou
a InsolCentrem se uskuteční
konference na téma
„Insolvence – zmar nebo nová šance?“
od 9.00 hodin v místnosti č. 108


Výbor pro sociální politiku pod záštitou předsedy Jaroslava Zavadila
a ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a ve spolupráci se

Stálým výborem pro sociální a zdravotní problematiku Rady Vlády pro BOZP,

Výzkumným ústavem bezpečnosti práce a Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR pořádá
seminář
Proměny kvality pracovního života
v rámci prezentace výsledků projektu vědy a výzkumu „Proměny kvality pracovního života“, řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR
od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 29, upravená (11. a 12. listopadu 2015, od 9:00)
Kontrolní výbor
č. 25 (12. listopadu 2015, od 12:30)
Organizační výbor
č. 43 (12. listopadu 2015, od 13:00)
Ústavně právní výbor
č. 45 (12. listopadu 2015, od 11:30)
Seminář Insolvence – zmar nebo nová šance? (12. listopadu 2015, od 8:30)
Volební výbor
č. 28 (12. listopadu 2015, od 14:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 39 (12. listopadu 2015, od 9:00)
Výbor pro obranu
č. 24 (12. listopadu 2015, od 9:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 33 (12. listopadu 2015, od 15:00)
Seminář Proměny kvality pracovního života (12. listopadu 2015)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 32 (11. a 12. listopadu 2015, od 9:00)
Zemědělský výbor
č. 24 (11. a 12. listopadu 2015, od 8:30)
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 8 (10. až 12. listopadu 2015, mimo objekty PS)

 

Pátek 13. listopadu 2015


35. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin
Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 30 (13. listopadu 2015)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání (13. listopadu 2015, od 10:00)

 

  • PDF, 9. 11. 2015 (533 KB)

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)