Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 17. do 23. 11. 2014

Pondělí 17. listopadu 2014


Ve dnech 16. - 22. 11. se uskuteční oficiální návštěva delegace Poslanecké sněmovny v čele s předsedou Janem Hamáčkem v USA.

16. 11. v New Yorku se Jan Hamáček zúčastní koncertu České filharmonie v Carnegie Hall, kde filharmonie zahraje Novosvětskou od A. Dvořáka. Ve stejný den proběhne v České národní budově vernisáž výstavy originální partitury právě Novosvětské symfonie.

Program pokračuje ve Washingtonu, kde se uskuteční mnoho akcí v souvislosti
s 25. výročím Sametové revoluce, vše pak vyvrcholí 19.11. odhalením busty Václava Havla v Kapitolu.

V Chicagu se delegace PS sejde s krajanskou menšinou, představiteli města i státu Illinois. V Chicagu proběhne mimo jiné i návštěva firmy Fermilab, která spolupracuje s českými vědci.

 

Úterý 18. listopadu 2014


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 11 (18. listopadu 2014, od 15:00)
Výbor pro sociální politiku
č. 15 (18. listopadu 2014, od 13:00)
PV - Podvýbor pro lidská práva
č. 3 (18. listopadu 2014, od 13:00)
VSP - Podvýbor pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny
č. 3 (18. listopadu 2014, od 10:00)
VZ - Podvýbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci
č. 4 (18. listopadu 2014, od 10:00)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 8 (18. listopadu 2014, od 13:00)
Vyšetřovací komise k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard
č. 14 (18. listopadu 2014, od 10:00)

 

Středa 19. listopadu 2014


Ve dnech 17. - 21. listopadu navštíví Českou republiku delegace Meziparlamentní skupiny přátel Islámského poradního shromáždění Iránské islámské republiky vedená předsedou Vahidem Ahmadinem.
Z programu:

19. listopadu
10.00 – 11.00 hodin v místnosti č. 250, Sněmovní 1
přijetí místopředsedou z ahraničního výboru Pavlem Šrámkem

20. listopadu
9.00 – 10.00 hodin v místnosti č. 22
přijetí delegace 1. místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Jaroslavou Jermanovou
11.30 – 12.30 hodin v místnosti č. 22
přijetí delegace místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Filipem


Předseda výboru pro sociální politiku Jaroslav Zavadil se ve dnech
19. - 22. listopadu zúčastní v Itálii konference předsdů výborů pro zaměstnanost, výzkum a inovace.


Ve dnech 19. - 20. listopadu navštíví Trenčín delegace výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj vedená místopředsedou Václavem Horáčkem (posl. J. Klán, J. Uhlík a S. Berkovec).
Z programu : jednání členů delegace s partnerským výborem Národní rady SR.


Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa a předsedkyně Meziparlamentní skupiny ČR- Kuba Marty Semelové se uskuteční
seminář
„Příčiny a důsledky blokády Kuby ze strany
Spojených států amerických“

od 9.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Seminář Příčiny a důsledky blokády Kuby ze strany Spojených států amerických (19. listopadu 2014, od 9:30)
Hospodářský výbor
č. 14 (19. a 20. listopadu 2014, od 9:00)
Výbor pro bezpečnost
č. 13 (19. listopadu 2014, od 9:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 10 (19. a 20. listopadu 2014, od 10:00)
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 10 (19. listopadu 2014, od 9:30)
VSP - Podvýbor pro pracovní legislativu, zaměstnanost a činnost Úřadu práce
č. 3 (19. listopadu 2014, od 8:00)
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 8 (19. listopadu 2014, od 9:30)

 

Čtvrtek 20. listopadu 2014

Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Bartoška se uskuteční
kulatý stůl na téma
Zlepšování postavení osob zasažených věkovou diskriminací a pečujících osob ve společnosti

od 10.00 hodin v místnosti č. 108 – Státní akty, Sněmovní 4


Výbor pro zdravotnictví pod záštitou předsedy

Rostislava Vyzuly a ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP pořádá
seminář na téma
„CHOPN - novodobá epidemie 21. století"
od 9.00 hodin v místnosti č.48 - „ K onírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 14 (19. a 20. listopadu 2014, od 9:00)
Organizační výbor
č. 22 (20. listopadu 2014, od 13:00)
Rozpočtový výbor
č. 16 (20. a 21. listopadu 2014, od 10:30)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 23 (20. listopadu 2014, od 11:00)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 10 (19. a 20. listopadu 2014, od 10:00)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář CHOPN – novodobá epidemie 21. století (20. listopadu 2014)
RV - Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
č. 4 (20. listopadu 2014, od 9:00)
PV - Podvýbor pro ochranu soukromí
č. 2 (20. listopadu 2014, od 14:00)
VB - Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby
č. 4 (20. listopadu 2014, od 14:00)
UPV - Podvýbor pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury
č. 5 (20. listopadu 2014, od 10:00)

 

Pátek 21. listopadu 2014


Rozpočtový výbor pořádá
seminář
na téma S tátní rozpoč e t České republiky na ro k 2015 - principy, základní cíle, způsob jejich prosazování a jejich korekc í
od 9.00 hodin v místnosti č. 111

Setkání poslanců a senátorů Parlamentu ČR s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR

od 9.30 hodin v místnosti č. 108 - Státní akty

Ve 13.00 hodin se tamtéž uskuteční tisková konferenceJednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 16 (20. a 21. listopadu 2014, od 10:30)
Výbor pro evropské záležitosti
Seminář Setkání poslanců a senátorů Parlamentu ČR s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za ČR (21. listopadu 2014, od 9:30)

 

  • PDF, 18. 11. 2014 (177 KB)

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)