Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 14. do 20. 7. 2014

Pondělí 14. července 2014


Pod záštitou poslankyně Jany Pastuchové pořádá výbor pro zdravotnictví
diskusi na téma
Arteterapie a muzikoterapie“
od 14.00 do 16.00 hodin v místnosti č. 275G


Pod záštitou poslance Ludvíka Hovorky pořádá podvýbor VZ pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku
seminář na téma
„Regulace lékového trhu a potřebné leg islativní změny“
od 16.00 do 21.00 hodin v místnosti č. 48 - „Konírna“,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
Seminář Regulace lékového trhu a potřebné legislativní změny (14. července 2014, od 16:00)
VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku
č. 4, seminář "Regulace lékového trhu a potřebné legislativní změny" (14. července 2014)
č. 4 (14. července 2014, od 18:30)

 

Úterý 15. července 2014

Během dopoledne jednají poslanecké kluby


Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček
předá
osv ědčení novým poslancům
Vladislavu Vilímcovi, Leo Luzarovi a Martinu Plíškovi
v 9.00 hodin v prostorách kanceláře předsedy PS


fototermín v 8.55 hodin12. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.00 hodin

Podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Mandátový a imunitní výbor v místnosti č. 22

od 12.30 hodin

    Zánik mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a vznik nového mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106

5 minut po skončení jednání PS

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, (sněmovní tisk 206)

odůvodní: zástupce MŠMT

zpravodaj: posl. J. Zlatuška

Podvýbor VSR pro veřejnou správu a e-Government

10 minut po skončení jednání PS v místnosti č. 211B


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 16 (15. července 2014, od 12:30)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 7 (15. července 2014, 5 minut po skončení jednání PS)
VSR - Podvýbor pro veřejnou správu a E-Government
č. 2 (15. července 2014, 10 minut po skončení jednání PSP ČR)

 

Středa 16. července 2014


12. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

P odvýbor RV pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie – v místnosti č. 56

od 13.15 hodin


Podvýbor VSP pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory

a sociálně ohrožené skupiny

od 8. 00 hodin - v místnosti č. 48 - „Konírna“, vchod z M alostranského nám. č. 7/19

Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku
č. 5 (16. července 2014)
RV - Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
č. 2 (16. července 2014, od 13:15)
VSP - Podvýbor pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny
č. 2 (16. července 2014, od 8:00)

 

Čtvrtek 17. července 2014


12. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Podvýbor VSR pro bytovou politiku – v místnosti č. 211B

od 14.00 hodin


Vyšetřovací komise k pověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard – v místnosti č. 109C

od 9.00 hodin

    1. Schválení programu 8. schůze Vyšetřovací komise

    2. I nformace o došlých a o de slaných dokumentech

3. Vyhodnocení spisového materiálu Vyšetřovací komise

4. Výslechy svědků v kauze „Opencard“


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VSR - Podvýbor pro bytovou politiku
č. 4 (17. července 2014, od 14:00)
Vyšetřovací komise k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard
č. 8 (17. července 2014, od 9:00)

 

Pátek 18. července 2014


12. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

 

  • PDF, 14. 7. 2014 (136 KB)

Mohlo by vás zajímat