Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 19. do 25. 5. 2014

Pondělí 19. května 2014


Poslanec Stanislav Polčák pořádá pod záštitou ústavně právního výboru
seminář na téma
„Trestní odpovědnost zastupitelů a radních“
od 9.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Výbor pro obranu pod záštitou předsedy Davida Kádnera pořádá
odborný seminář na téma
„Exekuce jako riziko v bezpečnostních sborech“
od 10.00 hodin v místnosti č. 311B


Pod záštitou místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jaroslavy Jermanové
se uskuteční seminář na téma
„Kyberbezpečnost – víc než zákon“
od 13.00 do 18.00 hodin v místnosti č. 108


Pod záštitou Ivany Zemanové a velvyslankyně Švédska v ČR Anniky Jaganderové
se uskuteční slavnostní zahájení výstavy Jana Poláška,
česko-švédského výstavního architekta a scénografa
„Kam mne osud zavál…“
v 16.00 hodin v Atriu Poslanecké sněmovny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
Seminář Trestní odpovědnost zastupitelů a radních (19. května 2014, od 8:30)
Výbor pro obranu
Seminář Exekuce jako riziko v bezpečnostních sborech (19. května 2014)

 

Úterý 20. května 2014


Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček slavnostně předá dekrety o povýšení obcí na městyse
a o udělení znaku a vlajky některým obcím, městům a městysům ČR

v 10.00 hodin v sále Státních aktů, č. 108


Ve dnech 20. – 23. května navštíví Ženevu výbor pro sociální politiku vedený místopředsedkyní Radkou Maxovou.
Z programu: setkání se zástupci Mezinárodní organizace práce a se zástupci Mezinárodní organizace zdraví.

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

od 17.00 hodin v místnosti č. 103B

Výbor pro obranu pod záštitou předsedy Davida Kádnera a poslance Jiřího Skalického a ve spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR pořádá
seminář na téma
„Možnosti podpory exportu českých firem
a pořizování obranného materiálu“

od 10.00 hodin v místnosti č. 106

Výbor pro zdravotnictví pod záštitou poslance Jiřího Štětiny pořádá
seminář na téma
„Domácí umělá plicní ventilace“
od 9.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19V ýbor pro zdravotnictví pořádá pod záštitou předsedy výboru Rostislava Vyzuly
seminář na téma

„Léčíme diabetes moderně?“

od13.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19
Tisková konference předsedy výboru pro zdravotnictví R. Vyzuly se uskuteční
od 12.30 hodin v novinářském atriu


Pod záštitou místopředsedy podvýboru VVVKMT pro vědu a vysoké školy
Františka Váchy se uskuteční
pracovní seminář na téma
„Hodnocení a financování vědy v České republice“
od 14.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Seminář Hodnocení a financování vědy v České republice (20. května 2014, od 14:00)
Volební výbor
č. 11 (20. května 2014, od 13:00)
Výbor pro obranu
Seminář Možnosti podpory exportu českých firem a pořizování obranného materiálu (20. května 2014)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 9 (20. až 22. května 2014, mimo objekty PS)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Léčíme diabetes moderně? (20. května 2014, od 13:00)
Seminář "Domácí umělá plicní ventilace" (20. května 2014, od 9:00)
VB - Podvýbor pro integrovaný záchranný systém a pro prevenci kriminality
č. 2 (20. května 2014, od 13:30)
UPV - Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
č. 2 (20. května 2014, od 15:00)
UPV - Podvýbor pro legislativní podněty veřejného ochránce práv a Evropský soud pro lidská práva
č. 1 (20. května 2014, od 9:00)
VZ - Podvýbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci
č. 2 (20. května 2014, od 10:00)
VZP - Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
č. 1 (20. května 2014, od 11:00)
VZP - Podvýbor pro technickou ochranu přírody
č. 1 (20. května 2014, od 13:00)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 5 (20. května 2014, od 17:00)
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 4 (20. května 2014, od 13:00)

 

Středa 21. května 2014


Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček slavnostně předá dekrety o udělení znaku a vlajky některým obcím, městům
a městysům ČR

v 10.00 a ve 14.00 hodin v sále Státních aktů, č. 108


Ve dnech 21. – 23. května navštíví Slovensko delegace ústavně právního výboru vedená předsedou Jeronýmem Tejcem.
Z programu: jednání s ministrem spravedlnosti, setkání s předsedkyní Ústavního soudu a návštěva Ústavu na výkon vazby a Ústavu na výkon trestu odnětí svobody.


Podvýbor VZ pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku pod záštitou předsedy Ludvíka Hovorky pořádá
seminář na téma
„Úhradové mechanismy a náklady na zdravotní péči“
od 9.00 do 13.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Výbor pro životní prostředí pořádá
seminář na téma
„Implementace směrnice EIA v České republice“
od 13.00 do 17.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 7 (21. a 22. května 2014, od 9:00)
Rozpočtový výbor
č. 9 (21. května 2014, od 9:00)
č. 9, upravená (21. května 2014, od 9:00)
Ústavně právní výbor
č. 9 (21. května 2014, od 9:00)
Výbor pro obranu
č. 8 (21. května 2014, od 8:30)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 9 (20. až 22. května 2014, mimo objekty PS)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář „Úhradové mechanismy a náklady na zdravotní péči“ (21. května 2014, od 9:00)
Výbor pro životní prostředí
č. 8 (21. května 2014, od 9:00)
Seminář Implementace směrnice EIA v České republice (21. května 2014, od 13:00)
Zahraniční výbor
č. 10 (21. května 2014, od 13:00)
č. 10 (21. května 2014, od 13:00)
Zemědělský výbor
č. 9 (21. a 22. května 2014, od 9:00)
VO - Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
č. 2 (21. května 2014, od 12:50)
VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku
č. 3 (21. května 2014, od 13:00)
č. 3, seminář (21. května 2014, od 9:00)
VO - Podvýbor pro obrannou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR
č. 1 (21. května 2014, od 13:00)
VO - Podvýbor pro válečné veterány
č. 2 (21. května 2014, od 13:30)

 

Čtvrtek 22. května 2014


Seminář
pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka a předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše

na téma

„Znečištění ovzduší v České republice a související civilizační dopady “,

od 9.00 hodin v budově Sněmovní 1, místnost č. 205
v rámci cyklu seminářů

„Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost“


Rodina a společnost – konference k Mezinárodnímu dni rodiny, pořádaná pod záštitou Stálé komise pro rodinu – od 9.00 hodin v sále Státních aktů, č. 108, Sněmovní 4

Děti na cestě – vliv forem náhradní péče na vývoj dětí a život dospělých – odborná konference pod záštitou poslankyně Heleny Langšádlové se uskuteční
od 10.00 hodin v místnosti č. 48, Konírna, vchod z Malostranského náměstí 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 7 (21. a 22. května 2014, od 9:00)
Mandátový a imunitní výbor
č. 14 (22. května 2014, od 10:00)
Volební výbor
č. 12 (22. května 2014, od 10:00)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 12 (22. května 2014, od 9:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 9 (20. až 22. května 2014, mimo objekty PS)
Zemědělský výbor
č. 9 (21. a 22. května 2014, od 9:00)
HV - Podvýbor pro inovace, letectví a kosmonautiku
č. 3, slavnostní zasedání - udělování ocenění za celoživotní přínos pro čs. letectví, kosmonautiku a jeho propagaci (22. května 2014, od 14:00)
ZEV - Podvýbor pro lesní a vodní hospodářství
č. 1 (22. května 2014, od 14:30)
VVVKM - Podvýbor pro mládež a sport
č. 3 (22. května 2014, od 9:30)
ZEV - Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
č. 1 (22. května 2014, od 13:30)
ZEV - Podvýbor pro rozvoj venkova
č. 1 (22. května 2014, od 15:30)
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
Seminář Rodina a společnost (22. května 2014)

 

Pátek 23. května 2014

Pod záštitou předsedy podvýboru pro předškolní a základní školství Františka Adámka a ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové se uskuteční seminář
Očekávané dopady zákona o dětské skupině do praxe
od 9.30 hodin v sále Státních aktů, č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Seminář Očekávané dopady zákona o dětské skupině do praxe (23. května 2014, od 9:00)

 

  • PDF, 19. 5. 2014 (141 KB)

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)