Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 17. do 23. 3. 2014

Pondělí 17. března 2014

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 18. března 2014

Během dopoledne jednají poslanecké kluby


7. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.


Místopředseda ústavně právního výboru Jan Farský se ve dnech 18. – 20. března zúčastní v Sarajevu 85. Rose-Rothova semináře PS NATO na téma „Bezpečnost
a demokratizace v regionu západního Balkánu“

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 12.45 hodin

1.

2.

Schválení programu schůze

Volba předsedy podvýboru pro dopravu

13.00 hodin

3.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, – sněmovní tisk 99

Uvede: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu

Zpravodaj: posl. Milan Urban

Ústavně právní výbor v místnosti č. 106

10 minut po skončení jednacího dne schůze Poslanecké sněmovny

Schválení programu schůze

2.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb. (tisk 45)

Uvede zástupce Ministerstva spravedlnosti

Zpravodaj posl. Jan Chvojka

Volba členů podvýborů ústavně právního výboru

Výbor pro evropské záležitosti v místnosti č. 6, Sněmovní 3

10 minut po skončení plenární schůze PS

Informace o aktuální situaci na Ukrajině

uvede: zástupce Ministerstva zahraničních věcí

Volební výbor v místnosti č. 22

od 13.30 hodin

Informace předsedy a členů volebního výboru

Volební komise - v místnosti č. 22

od 9.00 hodin

Návrh na volbu vedoucího Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění OBSE

Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Návrh na volbu členů Rady České televize

6. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 5 (18. března 2014, od 12:45)
Ústavně právní výbor
č. 6 (18. března 2014, 10 minut po skončení jednání PS)
Volební výbor
č. 7 (18. března 2014, od 13:30)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 7 (18. března 2014, 10 minut po ukončení jednání PS)
Volební komise
č. 8 (18. března 2014, od 9:00)

 

Středa 19. března 2014


7. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Výbor pro evropské záležitosti v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 8.00 hodin

Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na jednání Evropské rady v Bruselu ve dnech 20. a 21. března 2014

uvede: předseda vlády Bohuslav Sobotka

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106


Místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti Helena Langšádlová se zúčastní

v Bruselu meziparlamentního zasedání na téma „Budoucí priority v oblasti občanských svobod, spravedlnosti a vnitřních záležitostí“ pořádaného v rámci řeckého předsednictví v EP.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Organizační výbor
č. 8 (19. března 2014, 10 minut po vyhlášení polední přestávky v jednání PS)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 8 (19. března 2014, od 8:00)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 6 (19. března 2014, od 8:30)
Zahraniční výbor
č. 8 (19. března 2014, 10 min. po vyhlášení polední pauzy v jednání PS)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
č. 2 (19. března 2014, od 13:05)

 

Čtvrtek 20. března 2014


7. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro životní prostředí
č. 6 (20. března 2014, od 15:00)
VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku
č. 1 (20. března 2014, od 14:00)
VZ - Podvýbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci
č. 1 (20. března 2014, od 14:00)

 

Pátek 21. března 2014


7. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

 

  • PDF, 17. 3. 2014 (118 KB)

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)