Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 15. do 21. 7. 2013

Pondělí 15. července 2013


Ústavně právní výbor pořádá
seminář na téma
„Je nutná změna Ústavy České republiky v důsledku
aktuální politické krize?

Ústavní zvyklosti vs. politická realita .“
od 10.00 hodin v místnosti č. 55


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
Seminář Je nutná změna Ústavy České republiky v důsledku aktuální politické krize?, Ústavní zvyklosti vs. politická realita (15. července 2013, od 10:00)

 

Úterý 16. července 2013

Akce nejsou hlášeny

 

Středa 17. července 2013

Během dne jednají poslanecké kluby

Mandátový a imunitní výbor v místnosti č. 22

od 9.00 hodin

Informace o doručení žádosti Vrchního státního zastupitelství v Olomouci

o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Petra Nečase


55. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 10.00 hodin

Podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se navrhuje prezidentu republiky rozpuštění Poslanecké sněmovny podle čl. 35 odst. 2 Ústavy České republiky


56. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena 30 minut
po skončení 55. schůze PS

Podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 737/ - třetí čtení

2. Vládní návrh zákona o směnárenské činnosti /tisk 845/ - třetí čtení

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti /sněmovní tisk 846/ - třetí čtení

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění , a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/ - třetí čtení

5. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, /sněmovní tisk 914/ - třetí čtení

6. Vládní návrh zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) /sněmovní tisk 916/ - třetí čtení

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, /sněmovní tisk 928/ - třetí čtení

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), /sněmovní tisk 933/ - třetí čtení

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 942/ - třetí čtení

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), a další související zákony /sněmovní tisk 944/ - třetí čtení

11. Návrh poslanců P. Bendla, P. Lukši, J. Papeže, L. Skopala a P.Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, /sněmovní tisk 950/ - třetí čtení

12. Vládní návrh zákona o prekursorech drog /sněmovní tisk 980/ - třetí čtení

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 981/ - třetí čtení

14. Návrh poslanců V. Bohdalové, I. Ohlídala, I. Levé a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, /sněmovní tisk 875/ - třetí čtení </TBODY>


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 47 (17. července 2013, od 9:00)

 

Čtvrtek 18. července 2013

Případné pokračování schůze Poslanecké sněmovny

 

Pátek 19. července 2013

Akce nejsou hlášeny

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)