Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 8. do 14. 4. 2013

Pondělí 8. dubna 2013


Ve dnech 7. – 11. dubna navštíví Srbsko a Makedonii delegace výboru pro zdravotnictví vedená místopředsedou výboru Alešem Roztočilem.
Z programu: Bělehrad - jednání se členy výboru pro zdravotnictví a rodinu, setkání se zástupci Státní zdravotní pojišťovny, návštěva nemocnice „Dr. Dragiša Mišovič“
a Klinického centra, vzdělávací a výzkumné kapacity, jednání na Ministerstvu zdravotnictví
Skopje: jednání s partnerským výborem, přijetí u ministra zdravotnictví, setkání s ředitelem Fondu zdravotního pojištění a návštěva nemocnice „8. září“.

Výbor pro sociální politiku pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové pořádá
seminář na téma
„Zavádění lékových listů a následné sociální dopady“
od 9.30 do 12.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové se uskuteční
slavnostní zahájení výstavy
výtvarných prací z 11. Národní přehlídky výtvarných oborů
ZUŠ ČR „Oči dokořán“, Šternberk 2011 – 2012
„Oči dokořán v Praze“
v 15.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka se uskuteční
seminář na téma
„Kam jsme pokročili ve studiu totality?“
od 15.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VSR - Podvýbor pro cestovní ruch
č. 10 (7. až 9. dubna 2013, mimo objekty PS)
VSR - Podvýbor pro veřejnou správu a informační systémy
č. 13 (8. dubna 2013)

 

Úterý 9. dubna 2013

Během dne jednají poslanecké kluby

Hospodářský výbor pořádá
seminář na téma
„Novela zákona o pohonných hmotách č. 311/2006 Sb.,
- sněmovní tisk 883“

od 15.00 hodin v místnosti č. 306

Výbor pro zdravotnictví pod záštitou předsedy Borise Šťastného
a místopředsedy Jiřího Štětiny pořádá
seminář na téma

„Reforma péče o osoby s duševní poruchou“

od 13.00 hodin v místnosti č. 48 „Konírna“, vchod z Malostranského nám. 7/19
Tisková konference za účasti ministra zdravotnictví Leoše Hegera se uskuteční

před zahájením semináře


Ústavně právní výbor pořádá
seminář na téma
„Právo na informace versus ochrana osobních údajů
Záznam z jednání zastupitelstva a rady obce“

od 9.30 hodin v místnosti č. 108

Pod záštitou místopředsedy výboru pro zdravotnictví Jaroslava Krákory se uskuteční

seminář na téma

„Elektronické cigarety: vliv na zdraví a nový společenský trend“

od 10.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Rozpočtový výbor pořádá
seminář na téma stavební spoření

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Uvede: posl. V. Vilímec
Přizváni: zást. MF, ČNB a širší odborná veřejnost
od 13.30 hodin v místnosti č. 111


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
Seminář Novela zákona o pohonných hmotách (9. dubna 2013, od 15:00)
Rozpočtový výbor
Seminář Stavební spoření (9. dubna 2013)
Ústavně právní výbor
Seminář Právo na informace versus ochrana osobních údajů - záznam z jednání zastupitelstva a rady obce (9. dubna 2013)
Výbor pro obranu
č. 14 (9. až 11. dubna 2013)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Elektronické cigarety: vliv na zdraví a nový společenský trend (9. dubna 2013)
Seminář Reforma péče o osoby s duševní poruchou (9. dubna 2013)
Zemědělský výbor
č. 43 (9. až 11. dubna 2013, od 9:00)
VSR - Podvýbor pro cestovní ruch
č. 10 (7. až 9. dubna 2013, mimo objekty PS)
VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 13 (9. dubna 2013)

 

Středa 10. dubna 2013


Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová

a předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Iva Brožová zahájí
konferenci
na téma
„Jednotlivec a stát

v 10.00 hodin v místnosti č. 111


Členové výboru pro evropské záležitosti se ve dnech 10. – 12. dubna v Prachaticích setkají s delegací výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí Visegrádské čtyřky a Chorvatska na pravidelném jednání.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 41 (10. a 11. dubna 2013, od 9:00)
Rozpočtový výbor
č. 45 (10. dubna 2013)
Ústavně právní výbor
č. 58, doplněn návrh pořadu (10. dubna 2013)
Výbor pro obranu
č. 14 (9. až 11. dubna 2013)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 29 (10. dubna 2013)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 37 (10. a 11. dubna 2013, mimo objekty PS)
Zahraniční výbor
č. 27 (10. dubna 2013, od 10:00)
Zemědělský výbor
č. 43 (9. až 11. dubna 2013, od 9:00)
RV - Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
č. 11 (10. dubna 2013, po skončení RV)

 

Čtvrtek 11. dubna 2013

Ve dnech 10.- 12. dubna 2013 se v Prachaticích uskuteční pravidelné setkání delegací výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí Visegrádské čtyřky. Jednání zástupců Polska, Maďarska, Slovenska a ČR se tentokrát zúčastní
i delegace Chorvatska.
Cílem těchto jednání je vzájemná otevřená diskuse o aktuálních evropských tématech a hledání společných pozic k nim, přičemž konkrétně v Prachaticích se bude jednat o problematice demokratické legitimity v evropském rozhodovacím procesu a o roli národních parlamentů členských zemí EU v něm. K tomuto tématu vystoupí státní tajemník pro evropské záležitosti Úřadu vlády Vojtěch Belling.
Druhým hlavním tématem je energetická politika a bezpečnost v kontextu zemí V4. K tomuto tématu před poslanci pěti zúčastněných zemí vystoupí ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.
Ve čtvrtek 11. dubna ve 12.15 hodin se mohou novináři setkat s účastníky jednání na tiskové konferenci v Národním domě v Prachaticích.


Ústavně právní výbor a poslanec Jan Farský pořádají
seminář na téma
„Slovenská zkušenost českou realitou?
Registr smluv, sněmovní tisk č. 740“

od 14.00 hodin v místnosti č. 108

Tisková konference za účasti Ivety Radičové se uskuteční v 16.30 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 41 (10. a 11. dubna 2013, od 9:00)
Kontrolní výbor
č. 35 (11. dubna 2013, od 9:30)
Organizační výbor
č. 78 (11. dubna 2013, od 13:00)
Ústavně právní výbor
Seminář Slovenská zkušenost českou realitou - registr smluv, sněmovní tisk č. 740 (11. dubna 2013, od 14:00)
Volební výbor
č. 23 (11. dubna 2013, od 14:00)
Výbor pro obranu
č. 14 (9. až 11. dubna 2013)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 37 (10. a 11. dubna 2013, mimo objekty PS)
Zemědělský výbor
č. 43 (9. až 11. dubna 2013, od 9:00)

 

Pátek 12. dubna 2013


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
č. 15 (12. dubna 2013, od 9:30)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)