Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 9. do 15. 7. 2012

Pondělí 9. července 2012

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 10. července 2012

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

41. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Mandátový a imunitní výbor - v místnosti č. 22

od 8.00 hodin

Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslankyně Vlasty Parkanové – pokračování přerušeného bodu

Rozpočtový výbor - v místnosti č. 56

od 12.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 660) - pokračování

Rekapitulace: z pravodaj posl. P. Suchánek

Přizváni: zástupci MF

Tisková konference , na které ministr zemědělství Petr Bendl bude informovat

o novém webovém portálu kvality potravin, se uskuteční ve 14.30 hodin v kinosále


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 36 (10. července 2012)

 

Středa 11. července 2012

41. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Výbor pro evropské záležitosti - v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 8.00 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013 – 2017 /sněmovní tisk 726-E/

uvede: zástupce Úřadu vlády

zpravodaj: posl. Jan Bauer

8.10 hodin

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami /kód dokumentu 8257/12, KOM(2012) 124 v konečném znění/ uvede: zástupce MPO a MMR

zpravodajka: posl. Hana Orgoníková

8.20 hodin

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES)
č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci
/kód dokumentu 6551/12, KOM(2012) 51 v konečném znění/ uvede: zástupce MZ

zpravodajka: posl. Jitka Chalánková

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice č. 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci /kód dokumentu 6552/12, KOM(2012) 52 v konečném znění/ uvede: zástupce MZ

zpravodajka: posl. Jitka Chalánková

8.30 hodin

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb /kód dokumentu 8040/12, KOM(2012) 131 v konečném znění/

uvede: zástupce MPSV

zpravodajka: posl. Dana Váhalová

Návrh nařízení Rady o výkonu práva na kolektivní akci v rámci svobody usazování a volného pohybu služeb /kód dokumentu 8042/12, KOM(2012) 130 v konečném znění/ uvede: zástupce MPSV

zpravodajka: posl. Dana Váhalová

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 11. – 30. června 2012

uvede: posl. Jan Bauer


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

KV - Podvýbor pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě
č. 3 (11. července 2012)
Pracovní skupina k problematice zvyšování nájmů LČR pod sportovišti
č. 1 (11. července 2012)

 

Čtvrtek 12. července 2012

Výbor pro bezpečnost - v místnosti č. 23

od 14.30 hodin

Rozpočet Ministerstva vnitra na rok 2013 a 2014

Uvede: JUDr. Jeroným Tejc, člen výboru pro bezpečnost.

Přizváni: Jan Kubice, ministr vnitra, plk. Mgr. Petr Lessy, policejní prezident, pplk. JUDr. Milan Štěpánek, předseda Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, Zdeněk Buřič, předseda Unie bezpečnostních složek MV.

Podvýbor VZ pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci

pořádá

seminář na téma

„Vzácná onemocnění“

od 17.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 25 (12. července 2012)
č. 25, upravená (12. července 2012)
Výbor pro bezpečnost
č. 9 (12. července 2012)
č. 8 (12. července 2012)
Výbor pro sociální politiku
č. 20 (12. července 2012)
VZ - Podvýbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci
č. 5 (12. července 2012)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu
č. 7 (12. července 2012)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 9a (12. července 2012)

 

Pátek 13. července 2012

41. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

V pátek 13. července 2012 v 11.00 hodin se v novinářském atriu Poslanecké sněmovny, Praha 1, Sněmovní 4, uskuteční tisková konference u příležitosti předání petice proti zřízení Národního parku Křivoklát.

Tiskové konference se zúčastní organizátoři petice, místopředsedkyně petičního výboru Poslanecké sněmovny Hana Orgoníková a předseda sněmovního podvýboru pro rozvoj venkova Jiří Papež.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny svolala na žádost skupiny poslanců 42. schůzi Poslanecké sněmovny, která začne v pátek 13. července 2012 ve 14.00 hodin.

Návrh pořadu 42. schůze Poslanecké sněmovny předložený skupinou poslanců:

Zákony - druhé čtení

1. Vládní návrh zákona o pojistném na důchodové spoření /sněmovní tisk 692/ - druhé čtení

2. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření /sněmovní tisk 693/ - druhé čtení

Zákony - třetí čtení

3. Vládní návrh zákona o pojistném na důchodové spoření /sněmovní tisk 692/ - třetí čtení

4. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření /sněmovní tisk 693/ - třetí čtení


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 12 (13. července 2012)

 

  • PDF, 9. 7. 2012 (100 KB)

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)