Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 28. 11.  do 4. 12. 2011

Pondělí 28. listopadu 2011

Mensa ČR pořádá

Logickou olympiádu

od 10.00 hodin v místnosti č. 111

Pod záštitou místopředsedy zahraničního výboru Jana Hamáčka pořádá

poslanecký klub ČSSD

seminář na téma

„Jak na evropské dotace“

od 9.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Pod záštitou místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Kateřiny Klasnové

se uskuteční slavnostní zahájení

ročníku výstavy fotografií dětí a mládeže

Život kolem nás

od 16.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

Ve dnech 27. – 30. listopadu navštíví Rakousko delegace výboru pro zdravotnictví vedená poslancem Markem Šnajdrem (posl. B. Šťastný,

S. Marková, P. Kotalíková, J. Skalický).

Z programu: jednání s ředitelem Vídeňské zdravotní pojišťovny, návštěva nemocnice Donauspital, jednání na Ministerstvu zdravotnictví a s partnerským výborem Národní rady Rakouské republiky.

Ve dnech 28. listopadu – 2. prosince navštíví Francii delegace výboru pro evropské záležitosti vedená předsedou Janem Bauerem (posl. J. Lobkowicz, F. Novosad a D. Váhalová).

Z programu: jednání na Ministerstvu zahraničních věcí, návštěva sídla OECD, setkání se členy partnerského výboru Národního shromáždění, přijetí místopředsedkyní senátní komise pro EU, setkání se stálou představitelkou ČR při UNESCO, návštěva Českého centra a diskuse s ředitelkou České školy bez hranic, přijetí na radnici v Dijonu a setkání s ředitelem dijonského Lycée Carnot.

Ve dnech 28. listopadu – 1. prosince navštíví Švýcarsko delegace výboru pro sociální politiku vedená místopředsedou Miroslavem Opálkou (posl.D. Navrá­tilová, R. Witoszová a J. Čechlovský).

Z programu: jednání se zástupci Mezinárodní organizace práce, s generálním tajemníkem Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení, se zástupci Mezinárodního výboru Červeného kříže a se zástupci Světové zdravotnické organizace.

 

Úterý 29. listopadu 2011

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme poslance izraelského Knessetu Dorona Avitala

ve 13.00 – 13.30 hodin v prostorách své Kanceláře

Fototermín: 12.55 hodin

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme předsedu vlády Moldavské republiky Vladimira Filata

v 16.00 – 16.30 hodin v místnosti č. 120

Fototermín: 15.55 hodin

Ve dnech 29. listopadu – 1. prosince navštíví Bulharsko delegace výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj vedená předsedou Stanislavem Polčákem (posl. M. Halíková, D. Filipi a J. Krátký).

Z programu: jednání s náměstkem ministra regionálního rozvoje, setkání se členy partnerského výboru a s místopředsedou Národního shromáždění, jednání s ministrem pro řízení prostředků z EU, přijetí ministryní životního prostředí

a vodohospodářství.

Ve dnech 29. listopadu – 1. prosince navštíví Lucembursko delegace kontrolního výboru vedená předsedou Vojtěchem Filipem (posl. Z. Horníková, J. Schejbalová a J. Škárka).

Z programu : setkání s předsedkyní výboru pro kontrolu plnění rozpočtu PS, návštěva Evropského účetního dvora a Účetního dvora Lucemburska.

Předseda Parlamentní skupiny přátel České republiky a Izraele Tomáš Chalupa

ve spolupráci se zahraničním výborem pořádá

veřejný seminář na téma

„Současné změny na Blízkém východě a jejich dopad

na mezinárodní politiku a ekonomiku

od 9.00 hodin v místnosti č. 108

Pod záštitou místopředsedy výboru pro zdravotnictví Jiřího Štětiny se uskuteční

seminář na téma

Vakcinační strategie proti invazivnímu meningokovému onemocnění v České republice

od 9.00 hodin v místnosti č. 48-„Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Člen výboru pro obranu a bezpečnost Václav Horáček pořádá

seminář na téma

„Inovační potenciál českého obranného

a bezpečnostního průmyslu“

od 10.00 hodin v místnosti č. 55


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
Seminář Vakcinační strategie proti invazivnímu meningokovému onemocnění v České republice (29. listopadu 2011)
Zahraniční výbor
Seminář Současné změny na Blízkém východě a jejich dopad na mezinárodní politiku a ekonomiku (29. listopadu 2011)

 

Středa 30. listopadu 2011

Tisková konference s předsedou rozpočtového výboru Pavlem Suchánkem – o průběhu jednání výboru o návrhu státního rozpočtu na rok 2012.
Od 14.00 hodin v novinářském atriu.

Rozpočtový výbor -v místnosti č. 111

9.00 hodin

1.

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2011 (tisk 516)

a Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí

Přizvaní: představitelé MF

Zpravodaj posl. P.Suchánek

9.30 hodin

2.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa - zahájení

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. J. Škárka

10.00 hodin

3.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 (tisk 498) a státní rozpočet České republiky na rok 2012 (dle dokumentace k návrhu zákona) –

společné jednání se zpravodaji výborů a příprava návrhu usnesení ke 2. čtení SR na rok 2012 pro PSP

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

Přizvaní: zpravodajové výborů ke kapitolám SR 2012

10.30 hodin

4.

V ládní návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014 (tisk 499)

- příprava návrhu usnesení pro jednání PSP

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

11.00 hodin

5.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 (tisk 498)

- příprava návrhu usnesení ke 2. čtení SR na rok 2012 pro PSP - dokončení

Rekapitulace: zpravodaj posl. P. Suchánek

Přizvaní: představitelé MF

11.30 hodin

6.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa - dokončení

Rekapitulace: zpravodaj posl. J. Škárka

Přizvaní: představitelé MF

12.00 hodin

7.

Informace Ministerstva financí o důchodové reformě – bezpečnosti úspor v důchodových fondech

Uvede: představitel MF

Zpravodaj posl. J. Škárka

8.-12. Volba člena Výboru pro finační trh, rozpočtová opatření, informace o činnosti podvýborů, sdělení předsedy, různé, návrh termínu a pořadu další schůze výboru

od 15.30 hodin v budově České národní banky , Na příkopě 28, Praha 1,

Malý kongresový sál, vstup ze Senovážného náměstí

15.30 hodin

13.

14.

15.

Makroekonomická situace a její předpokládaný vývoj (informace ČNB)

Vývoj na finančních trzích a finanční stabilita

Zpráva ČNB o inflaci IV (za leden – říjen 2011)

Uvedou: představitelé ČNB

Zpravodaj: posl. M .Doktor

Podvýbor RV pro financování územních samospráv a využívání fondů Evropské unie

od 13.00 hodin v místnosti č. 111


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

RV - Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
č. 7 (30. listopadu 2011)

 

Čtvrtek 1. prosince 2011

Ústavně právní výbor - v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

Sdělení místopředsedy výboru

Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

10.15 hodin

3.

Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363)

Uvede zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodajka posl. Jana Suchá

11.30 hodin

4.

Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 351)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Stanislav Polčák

5.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu , ve znění pozdějších předpisů (tisk 352)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Stanislav Polčák

14.00 hodin

6.

Vládní návrh na vydání zákona o mediaci a o změně některých zákonů (tisk 426)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodajka posl. Ivana Weberová

14.30 hodin

7.

Návrh poslance Pavla Staňka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině , ve znění pozdějších předpisů (tisk 480)

Odůvodní navrhovatel

Zpravodaj posl. Marek Benda

15.00 hodin

8.

Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 415)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Jeroným Tejc

15.30 hodin

9.

Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Stanislava Polčáka, Martina Vacka, Jany Suché a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. (tisk 431)

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodaj posl. Stanislav Křeček

Pod záštitou poslance Michala Janka pořádá výbor pro zdravotnictví

seminář na téma

„Nadstandardy v operaci šedého zákalu (katarakty)“

od 10.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Pod záštitou předsedy výboru pro zdravotnictví Borise Šťastného se uskuteční

seminář na téma

„Jaká je perspektiva diabetu v ČR?“

od 13.30 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Tisková konference : ve 12.45 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 36 (1. prosince 2011)
Výbor pro zdravotnictví
Seminář Jaká je perspektiva diabetu v ČR? (1. prosince 2011)
Seminář Nadstandardy v operaci šedého zákalu (katarakty) (1. prosince 2011)

 

Pátek 2. prosince 2011

Členové výboru pro evropské záležitosti a meziparlamentní skupiny

přátel ČR – Turecko se setkají s tureckým ministrem pro evropské záležitosti Egemenem Bagišem

v 16.00 hodin v místnosti č. 6, Sněmovní 3

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)