Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 21. do 27. 11. 2011

Pondělí 21. listopadu 2011

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme předsedu Velké národní rady Parlamentu

Turecké republiky Cemila Ciceka s delegací

v 10.00 - 10.45 hodin v místnosti č. 120

Ve dnech 20. – 27. listopadu navštíví Vietnam delegace zahraničního výboru vedená předsedou Davidem Vodrážkou (posl. J. Hamáček, K. Konečná, D. Šeich a V. Cihelková).

Z programu: setkání s místopředsedou NS VSR a s předsedou partnerského výboru, jednání na Ministerstvu zahraničních věcí, na Ministerstvu veřejné bezpečnosti a na Ministerstvu plánování a investic, návštěva Ho Či Minova Města a pracovní jednání v sídle Lidové rady.

Ve dnech 21. – 23. listopadu navštíví Berlín delegace výboru pro zdravotnictví vedená předsedou Borisem Šťastným (posl. S. Marková, P. Holík a M. Gregora).

Z programu: návštěva úrazové nemocnice a integrovaného záchranného systému, prohlídka areálu kliniky Charité a návštěva oddělení ARO, jednání se státním tajemníkem Spolkového ministerstva zdravotnictví, setkání s vrchním ředitelem pro politické záležitosti Svazu zdravotních pojišťoven a jednání se členy partnerského výboru Německého spolkového sněmu.

Ve dnech 21. – 23. listopadu navštíví Dánsko delegace kontrolního výboru vedená předsedou Vojtěchem Filipem (posl. Z. Horníková, J. Škárka, V. Cempírek a V. Koníček).

Z programu : jednání na Ministerstvu financí a na Nejvyšším kontrolním úřadu, setkání se členy finančního výboru a kontrolního výboru Folketingu.

Mezinárodní konference

Chytrý zákon pro moderní ekonomiku: čisté inovace, energetická nezávislost a nová pracovní místa – britské zkušenosti,

české příležitosti

od 9.00 hodin v místnosti č. 108

 

Úterý 22. listopadu 2011

Petiční výbor - v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 13.00 hodin

1. Schválení programu 14. schůze petičního výboru

13.05 hodin

2. Podání zprávy ministra školství, mládeže a tělovýchovy o řešení situace handicapovaných sportovců ve smyslu tzv. “Memoranda” (k petici č.37/P/10)
Uvede: ministr Josef Dobeš

Zpravodaj: posl. L. Kohoutová

Stálá komise PS pro kontrolu činnosti BIS v místnosti č. 103B

od 15: 00 hodin

Pod záštitou předsedy výboru pro obranu a bezpečnost Františka Bublana se uskuteční

vědecká konference na téma

“Nová bezpečnostní architektura Evropy – spolupráce
pro XXI. století”

9.30 – 17.00 hodin v místnosti č.108

Pod záštitou předsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Anny Putnové se uskuteční

seminář na téma “Žákovské parlamenty SOS”

9.00 – 12.00 hodin v místnosti č. 48 “Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Prezentace nejúspěšnějších žákovských parlamentů ze základních škol z celé ČR.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Zemědělský výbor
č. 21 (22. až 24. listopadu 2011)
VZP - Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
Seminář „Bude Společná zemědělská politika šetrná k životnímu prostředí?“ (22. listopadu 2011)
č. 6 (22. listopadu 2011)
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 8 (22. listopadu 2011)

 

Středa 23. listopadu 2011

Podvýbor HV pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku ve spolupráci

s výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pořádá

seminář na téma

„Rozvoj vzdělávání v oblasti letectví “

od 13.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Hospodářský výbor - výjezdní zasedání - Ústecký kraj

10.00 hodin

Setkání se zástupci Mostecka, velkými zaměstnavateli– Magistrát města Mostu

14.00 hodin

Czech Coal a.s. (uhelné safari), Unipetrol, prohlídka realizace projektu napouštění lomu Most

18.00 hodin

Setkání se zástupci Mostecka a velkými zaměstnavateli

Výbor pro obranu a bezpečnost - výjezdní zasedání v Červené nad Vltavou 126, Jetětice, Hotel Vltava

13.45 – 15.15 00 hodin

Kapitola státního rozpočtu na rok 2012 MV ČR

Odůvodní: ministr vnitra ČR, policejní president

Zpravodaj: posl.Korte

15.15 – 16.15 hodin

Kapitola státního rozpočtu na rok 2012 MS ČR vězeňství

Odůvodní: náměstek MS, GŘ VS

Zpravodajka: posl. Bebarová Rujbrová

16.15 - 17.00 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 476/,

Odůvodní: nám. MO ČR

Zpravodaj: posl. A. Černý

17.00 –17.15 hodin

2. doplněk plánu vojenských cvičení AČR se zahraničními partnery v roce 2011 /sněmovní tisk 512/

Odůvodní: nám. MO ČR

Zpravodaj: posl. Černochová

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

1. Sdělení předsedkyně

9.15 hodin

2. Státní rozpočet na rok 2012, kapitola 334 – Ministerstvo kultury

odůvodní: zástupce MK

zpravodajka: posl. D. Filipi

10.00 hodin

3. Rozpočet Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj čs. kinematografie na rok 2012
odůvodní: zástupce MK

zpravodajka: posl. A. Hanáková

10.30 hodin

4. Rozpočet Státního fondu kultury na rok 2012

odůvodní: zástupce MK

zpravodajka: posl. I. Levá

11.00 hodin

5. Státní rozpočet na rok 2012, kapitola 361 - Akademie věd

odůvodní: zástupce Akademie věd

zpravodaj: posl. R. Kostřica

11.45 hodin

6. Státní rozpočet na rok 2012, kapitola 321 - Grantová agentura

odůvodní: zástupce Grantové agentury

zpravodaj: posl. I. Ohlídal

12.15 hodin

7. Státní rozpočet na rok 2012, kapitola 377 - Technologická agentura České republiky

odůvodní: zástupce Technologické agentury

zpravodaj: posl. M. Grebeníček

14.00 hodin

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), a další související zákony (tisk 403)

odůvodní: zástupce MŠMT

zpravodaj: posl. A. Rykala

14.30 hodin

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a další související zákony (tisk 443)

odůvodní: zástupce MŠMT

zpravodajka: posl. M. Semelová

15.00 hodin

10. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovní­cích a o změně některých zákonů (tisk 333)

odůvodní: zástupce předkladatelů

zpravodajka: posl. J. Wenigerová

15.30 hodin

11. Vládní návrh, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, (tisk 477)

odůvodní: zástupce MŠMT

zpravodajka: posl. J. Wenigerová

16.15 hodin

12. Státní rozpočet na rok 2012, kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odůvodní: zástupce MŠMT

zpravodaj: posl. P. Bém

Zemědělský výbor – výjezdní zasedání v provozně účelovém zařízení PS v Harrachově

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /sněmovní tisk 498/ Kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství (včetně finančních vztahů k Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu) - nástroje realizace společné zemědělské politiky EU s dopady na státní rozpočet (přímé platby, dorovnání přímých plateb z národních zdrojů, podpora rozvoje venkova, opatření společné organizace trhu)

Uvede: zástupce MZ

Zpravodaj: posl. J. Papež

3. Návrh poslanců Michala Doktora, Pavola Lukši a Karolíny Peake na vydání zákona kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku , /sněmovní tisk 401/

Uvede: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: posl. J. Lobkowicz

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlino­lékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), /tisk 470/ Uvede: zástupce MZ

Zpravodaj: poslanec L. Skopal

5. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 /tisk 498/

Kapitola 346Český úřad zeměměřický a katastrální

Uvede: zástupce ČÚZK

Zpravodaj: posl. L. Skopal

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj - v místnosti č. 211B

od 9.30 hodin

1. Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru, různé

9.40 hodin

2.

Návrh státního rozpočtu na rok 2012, kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra – část správní

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Jaroslav Krupka

10.40 hodin

3.

Návrh státního rozpočtu na rok 2012, kapitola č.317 Ministerstvo pro místní rozvoj, včetně finančních vztahů k SFRB

Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpravodaj: posl. Milada Halíková

4.

Návrh II. změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011, tisk 505

Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpravodaj: posl. Jan Babor

5.

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2012 , sněmovní tisk 517

Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpravodaj: posl. Jan Babor

13.00 hodin

6.

Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Látky, Václava Klučky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tisk 395

Předkladatel: posl. Ivan Ohlídal

Zpravodaj: posl. Jan Klán


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 17 (23. listopadu 2011)
č. 17, upravená (23. listopadu 2011)
č. 17, změna termínu (23. listopadu 2011)

 

Čtvrtek 24. listopadu 2011

Hospodářský výbor - výjezdní zasedání - Ústecký kraj

10.00 hodin

Návštěva Autodromu Most

Kontrolní výbor - v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.30 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/27 – Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru „Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkoviště“

Přizváni: ministr obrany A. Vondra,

zástupci ÚVN Praha,

člen NKÚ J. Adámek

Zpravodaj: posl. R. Sklenák

od 10.30 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/15 – Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D3

Uvede: člen NKÚ J. Adámek

Zpravodaj: posl.V. Cempírek,

od 11.30 hodin

Návrh rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2012

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MF

od 12.30 hodin

4. Nákupy zdravotnické techniky

Krajská zdravotní a.s.

nákupy zdravotnické techniky z prostředků Integrovaného operačního programu – onko a traumacentra

upgrade přístrojů ve fakultních nemocnicích

Přizváni: zástupci MF a MZ

Zpravodaj: posl. V. Němeček

od 13.30 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb.,

o Nejvyšším kontrolním úřadu , /sněmovní tisk 352/

Vládní návrh na vydání Ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky , /sněmovní tisk 351/

Přizváni: zástupci MS

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Výbor pro obranu a bezpečnost - výjezdní zasedání v Červené nad Vltavou 126, Jetětice,

Hotel Vltava

9.00 – 10.00 hodin

Kapitola státního rozpočtu na rok 2012 BIS ČR

Odůvodní: ředitel BIS

Zpravodaj: posl. Dolejš

10.00 – 11.00 hodin

Kapitola státního rozpočtu na rok 2012 NBÚ ČR

Odůvodní: ředitel NBÚ D. Navrátil

Zpravodaj: posl. Boháč

11.00 – 12.00 hodin

Financování a gesce v oblasti kybernetické bezpečnosti

Zúčastní se: nám. MV ČR a ředitel NBÚ ČR

Zpravodaj: posl. V. Paggio

13.30 – 14.30 hodin

Bezpečnostní strategie

Odůvodní: ministr obrany ČR, NGŠ AČR, náměstek ministra vnitra ČR, policejní president, zástupce Min. zahr. věcí ČR

Zpravodaj: posl. A. Seďa

14.30 – 15.45 hodin

Kapitola státního rozpočtu na rok 2012 MO ČR

Odůvodní: ministr obrany ČR, NGŠ AČR

Zpravodaj: posl. Paggio

15.45 – 16.00 hodin

Návrh termínu( 18. a 19.1.2012) a programu příští schůze VOB a Různé

Volební výbor – v místnosti č. 301, Sněmovní 1

14.00 hodin

1. Schválení programu 13. schůze

14.05 hodin

2. Návrh rozpočtu na rok 2012 - kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Uvede: K. Kalistová, předsedkyně RRTV

Zpravodaj: posl. Václav Mencl

14.40 hodin

3. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2010 (tisk č. 465)

Uvede: Dana Jaklová, předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Zpravodaj: posl. Václav Kubata

15.10 hodin

4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2010 (tisk č. 468)
Uvede: Ondřej Šefčík, předseda Rady ČTK

Zpravodaj: posl. Petr Skokan

15.40 hodin

5. Informace předsedy a členů volebního výboru

Výbor pro sociální politiku - v místnosti č. 48 „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

9.00 – 11.30 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 200 o HIV a AIDS a světě práce

a stanovisko vlády k němu /sněm. tisk 388/

Odůvodní : zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. Jaroslav Eček

Návrh státního rozpočtu na rok 2012 - kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. Vladimíra Lesenská

Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Stanislava Polčáka, Martina Vacka, Jany Suché a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích , a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněm. tisk 431/

Odůvodní: zást. skupiny předkladatelů

Zpravodaj: posl. Jitka Chalánková

4.– 7.Sdělení předsedů podvýborů, sdělení předsedy výboru, různé, návrh termínu a pořadu 14. schůze VSP

12.30 -14.30 hodin

8. Vyhláška, kterou se stanoví bližší vymezení schopnosti zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení

Odůvodní: zástupce MPSV

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj – výjezdní zasedání

v hospodářském zařízení PS v Lipnici nad Sázavou.

14.00 hodin

7.

Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky , sněmovní tisk 351, pokračování v jednání.

Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti

Zpravodaj: posl. Stanislav Polčák

8.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu , sněmovní tisk 352, pokračování v jednání.

Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti

Zpravodaj: posl. Stanislav Polčák

15.30 hodin

9.

Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích , tisk 337

Předkladatel: posl. Helena Langšádlová

Zpravodaj: posl. Václav Neubauer

17.00 hodin

10.

Návrh státního rozpočtu na rok 2012, rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad soudržnosti

Předkladatel: Ministerstvo financí

Zpravodaj: posl. Helena Langšádlová

Jednání bude probíhat za přítomnosti Asociace krajů České republiky.

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Pod záštitou předsedy rozpočtového výboru Pavla Suchánka se uskuteční

seminář na téma

„Ochrana výnosů spotřební daně“

13.00 – 17.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Pod záštitou Stálé komise PS pro rodinu a rovné příležitosti se uskuteční

seminář na téma

„Právo na rodinnou péči II.“

od 12.30 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební výbor
č. 13 (24. listopadu 2011)
Zemědělský výbor
č. 21 (22. až 24. listopadu 2011)
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Seminář Právo na RODINNOU PÉČI II. (24. listopadu 2011)

 

Pátek 25. listopadu 2011

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj – výjezdní zasedání

Havlíčkův Brod. Městský úřad

9.00 – 11.00 hodin

Jednání s pověřenými obcemi III. stupně – Havlíčkův Brod, Humpolec, Pelhřimov, Světlá n.S., Ledeč n.S., Golčův Jeníkov a dalšími vybranými obcemi.

Téma: Financování samospráv

Podvýbor RV pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy v místnosti č. 56

od 9.00 hodin

Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti v místnosti č. 56

od 10.00 hodin

Zahájení schůze, schválení návrhu pořadu

Výstupy a plnění Národní koncepce rodinné politiky

uvede: M. Macela, ředitel odboru rodiny

a dávkových systémů MPSV

Pod záštitou místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Milady Emmerové

a poslankyně výboru pro sociální politiku a členky Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Dany Váhalové se uskuteční

seminář na téma

Zvláštní dětská zařízení na rozcestí – jak dál?

od 9.00 do 13.00 hodin

v zasedací místnosti č. 48/přízemí - “Konírna”

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

Stálá komise PS pro rodinu pořádá

slavnostní vyhlášení vítězů soutěže

„Obec přátelská rodině roku 2010“

od 11.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro sociální politiku
Seminář Zvláštní dětská zařízení na rozcestí - jak dál? (25. listopadu 2011)
RV - Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
č. 7 (25. listopadu 2011)
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Seminář Pozvánka na TISKOVOU KONFERENCI na téma: VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ ROKU 2011 (25. listopadu 2011)
č. 7 (25. listopadu 2011)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)