Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 31. 10.  do 6. 11. 2011

Pondělí 31. října 2011

Pod záštitou poslance Michala Janka pořádá výbor pro zdravotnictví

konferenci na téma

Národní transplantační program

od 9.30 do 13.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové se uskuteční

slavnostní zahájení výstavy

Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a Nadačního fondu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové

Evropský humanista Přemysl Pitter (1895 – 1976)

od 16 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

Úvodní slovo přednese předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, PhDr. Markéta Pánková a JUDr. Pavel Kosatík.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
Seminář Národní transplantační program (31. října 2011)

 

Úterý 1. listopadu 2011

Během dne jednají poslanecké kluby

25. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 11.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 6 (1. listopadu 2011)

 

Středa 2. listopadu 2011

25. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Mandátový a imunitní výbor - v místnosti č. 22

od 13.30 hodin

1. Informace o doručení podnětu k zavedení disciplinárního řízení proti poslanci Davidu Rathovi ve věci urážky posl. Petra Bendla při jednání 23. schůze Poslanecké sněmovny dne 20.9.2011, popsaného v podnětu posl. Petra Bendla ze dne 23. 9. 2011 - pokračování přerušeného bodu

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Podvýbor VOB pro vězeňství v místnosti č. 316B

od 13.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 25 (2. listopadu 2011)
VOB - Podvýbor pro vězeňství
č. 8 (2. listopadu 2011)

 

Čtvrtek 3. listopadu 2011

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme předsedkyni Parlamentu Estonské republiky

Ene Ergmu s delegací

v 10.00 hodin v místnosti č. 120

Fototermín: 9.55 hodin

26. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 9.00 hodin

Podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

Návrh na zřízení vyšetřovací komise PS pro vyšetření okolností souvisejících s akvizičními procesy na Ministerstvu obrany České republiky

27. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena

10 minut po skončení 26. schůze PS

Podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

Informace ministra zemědělství České republiky o aktuálním stavu státního podniku Lesy České republiky

28. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena

10 minut po skončení 27. schůze PS

Podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

Informace premiéra, ministrů vnitra a financí o výhledu financování Hasičského záchranného sboru v letech 2012 až 2014

29. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena

10 minut po skončení 28. sch§ze PS

Podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

Informace ministra zdravotnictví o společnosti IZIP a projektu elektronických knížek pacientů

Podvýbor VZ pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci
od 14.00 hodin v místnosti č. 48 „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Stálá komise PS pro kontrolu innosti BIS v místnosti . 103B

od 15: 00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

RV - Podvýbor pro daně, cla a loterie
č. 3, změna termínu (3. listopadu 2011)
VZ - Podvýbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci
č. 2 (3. listopadu 2011)

 

Pátek 4. listopadu 2011

25. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

 

Mohlo by vás zajímat