Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 3. do 9. 10. 2011

Pondělí 3. října 2011

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová ve dnech 3. - 4. října ve Štrasburku převezme Medaili Parlamentního shromáždění Rady Evropy, zúčastní se zasedání Parlamentního shromáždění a sejde se k pracovnímu jednání s předsedou Parlamentního shromáždění Mevlutem Cavusoglu.

Miroslava Němcová se rovněž setká s JUDr. Karlem Jungwiertem, soudcem Evropského soudu pro lidská práva.

Místopředseda hospodářského výboru Pavel Hojda se ve dnech 1. – 5. října v Kapském Městě zúčastní 3. mezinárodního setkání členů parlamentů pořádané v rámci 62. mezinárodního astronautického kongresu (IAC 2011).

Předseda a místopředsedové výboru pro evropské záležitosti Jan Bauer a Jaroslav Lobkowicz a František Novosad se ve dnech 2. – 4. října zúčastní v Polsku Konference výborů pro evropské záležitosti národních parlamentů EU, kandidátských zemí a zástupců EP (XLVI. COSAC).

Poslanci Václav Kubata, Jana Fischerová, Otto Chaloupka, Ladislav Skopal, Tomáš Úlehla a Dana Váhalová se ve dnech 2. – 7. října ve Štrasburku zúčastní

4. části plenárního zasedání PS RE.

Pod záštitou poslankyně Heleny Langšádlové se uskuteční

seminář na téma

„Komunitní služby a péče o ohrožené děti“

od 11.00 hodin v zasedací místnosti poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

 

Úterý 4. října 2011

Rozpočtový výbor - výjezdní zasedání v Plzeňském kraji

od 18.30 hodin

1.

2.

3.

4.

Sdělení předsedy, různé

Informace o činnosti podvýborů

Rozpočtová opatření

Návrh termínu a pořadu další schůze výboru

Pod záštitou poslankyň Heleny Langšádlové a Dagmar Navrátilové

a poslance Jana Čechlovského se uskuteční

odborný seminář na téma

„Právo na rodinnou péči“

od 9.00 – 12.00 hodin v místnosti č. 108

Pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové se uskuteční

Setkání českých mecenášů a zástupců významných

českých nadací a nadačních fondů na půdě Poslanecké sněmovny

od 16.00 – 18.00 hodin v místnosti č. 48 – tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

 

Středa 5. října 2011

Předseda výboru pro obranu a bezpečnost František Bublan a poslanec Viktor Paggio se ve dnech 5. – 6. října v Bruselu zúčastní meziparlamentního jednání výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EP na téma: Demokratická odpovědnost vnitřní bezpečnostní strategie a úloha Europol, Eurojust a Frontex za účasti členů národních parlamentů .

Poslanci Jaroslav Plachý, Pavel Hojda, Ivan Ohlídal, Jaroslav Škárka a Bořivoj Šarapatka se ve dnech 6. – 10. října zúčastní v Dubrovníku Podzimního zasedání PS OBSE.

Rozpočtový výbor - výjezdní zasedání v Plzeňském kraji

od 9.00 hodin Krajské finanční ředitelství, Hálkova 14, 305 72 Plzeň

5.

Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů (tisk 473) - zahájení

Uvede: zástupce Ministerstva financí

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

10.00 hodin

6.

Vládní návrh na vydání zákona o Finanční správě České republiky (tisk 450) - zahájení

Uvede: zástupce Ministerstva financí

Zpravodaj: posl. P. Svoboda

10.30 hodin

7.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky (tisk 451) - zahájení

Uvede: zástupce Ministerstva financí

Zpravodaj: posl. P. Svoboda

11.00 hodin

8.

Vládní návrh na vydání zákona o Celní správě ČR (tisk 452) - zahájení

Uvede: zástupce Ministerstva financí

Zpravodaj: posl. J. Cogan

11.30 hodin

9.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě ČR (tisk 453) - zahájení

Uvede: zástupce Ministerstva financí

Zpravodaj: posl. J. Cogan

13.00 hodin

10.

Pracovní oběd se zástupci regionu; rozpočtové určení daní, podnikatelské prostředí a další otázky

15.00 hodin

11.

Vynakládání prostředků státního rozpočtu, věda-výzkum-vzdělání; návštěva expozice Techmania

17.00 hodin

12.

Návštěva vybraného podniku s celním skladem - účinnost výběru spotřebních daní (navazuje na body 8. a 9.)

19.00 hodin

13.

Pracovní večeře se zástupci regionu

Tisková konference rozpočtového výboru PS při příležitosti výjezdního zasedání do Plzeňského kraje se uskuteční 5. 10. ve 12.00 hodin na Krajském finančním ředitelství, Hálkova 14, 305 72, Plzeň za účasti předsedy výboru posl. Pavla Suchánka (ODS) a místně příslušné poslance, mpř. výboru posl. Václava Votavy (ČSSD) a posl. Vladislava Vilímce (ODS).

Témata : Příprava projednání návrhů zákonů spojených se zřízením jednotného inkasního místa, reorganizací daňové a celní správy a změny některých daňových zákonů, zejména daně z příjmu.

Hospodářský výbor - v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od9.00 hodin

1.

Schválení programu schůze

9.15 hodin

2.

Vládní návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů – sněmovní tisk 473

Uvede: zástupce Ministerstva financí ČR

Zpravodaj: poslanec Milan Urban

10.00 hodin

3.

Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší – sněmovní tisk 449 (HMG)

Uvede: zástupce Ministerstva životního prostředí

Zpravodaj: poslanec Ladislav Velebný

10.30 hodin

4.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů,
– sněmovní tisk 416

Uvede: zástupce Správy státních hmotných rezerv

Zpravodaj: poslanec Jan Čechlovský

11.00 hodin

5.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – sněmovní tisk 370

Uvede: zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Zpravodaj: poslanec František Sivera

Mandátový a imunitní výbor - v místnosti č. 22

od 14.00 hodin

1. Disciplinární řízení proti poslanci Jiřímu Krátkému ve věci přestupku při jednání 22. schůze Poslanecké sněmovny dne 20.9.2011, popsaného v podnětu skupiny koaličních poslanců ze dne 21. 9. 2011

 1. Podněty výboru pro připravovanou novelu zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny – pokračování přerušeného bodu

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj - výjezdní zasedání v Ústeckém kraji

od 12.00 hodin

Zahájení jednání výboru na osobní lodi Porta Bohemica 1. Nástup v přístavu osobních lodí v Roudnici nad Labem v horním plavebním kanále.

Témata jednání: - regionální rozvoj Polabí,

  • využití vodního toku Labe a Labské vodní cesty,
  • názory představitelů resortů ministerstva dopravy a ministerstva životního prostředí,
  • vystoupení zástupců Povodí Labe, s.p.,
  • vystoupení zástupců Svazu průmyslu a dopravy ČR,
  • vystoupení zástupců České přístavy a.s.,
  • vystoupení zástupců krajského úřadu Ústeckého kraje,
  • vystoupení zástupců municipalit a sdružení SESO a SMO,
  • vystoupení zástupce SFDI
  • vystoupení zástupce České loděnice, a.s.
  • diskuse.

Výbor pro sociální politiku - v místnosti č. 48 – tzv.“Konírna“,

vchod z Malostranského nám . č. 7/19

od 10.00 - 12.00 hodin

 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2002 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněm. tisk 441/
 2. Odůvodní : zástupce MPSV

  Zpravodaj: posl. Miroslav Jeník

 3. Vládní návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů /sněm. tisk 473/
 4. Odůvodní: zástupce MF

  Zpravodaj: posl. Martin Vacek

  13.00 - 17.00 hodin

 5. Aktuální stav přípravy zákona o koordinované rehabilitaci
 6. Odůvodní: zástupce MPSV

 7. Vyhláška, kterou se stanoví bližší vymezení schopností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich hodnocení Odůvodní: zástupce MPSV
 8. Sdělení předsedů podvýborů

Ústavně právní výbor - v místnosti č. 55

od 9.00 hodin

 1. Sdělení místopředsedy výboru
 2. Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

9.10 hodin

3.

Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, (tisk 351)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Stanislav Polčák

4.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 352)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Stanislav Polčák

11.00 hodin

5.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, a další související zákony (tisk 371)

Uvede zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Marek Benda

Zemědělský výbor - výjezdní zasedání - Střední odborné učiliště včelařské Včelařské vzdělávací centrum, o. p. s. Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky

od 10.00 hodin

1. Zahájení

 1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), /sněmovní tisk 404/ Uvede: zástupce MZ
 2. Zpravodaj: posl. F. Dědič

 3. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb.,
 4. o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, /sněmovní tisk 433/

  Uvede: zástupce MZ

  Zpravodaj: posl. J. Oliva

 5. Informace z podvýborů, různé

Podvýbor HV pro dopravu - v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 14.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 24 (5. října 2011)
Ústavně právní výbor
č. 32 (5. října 2011)
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 3 (5. října 2011)
VSP - Podvýbor pro sociálně pojistné systémy
č. 5 (5. října 2011)

 

Čtvrtek 6. října 2011

Ve dnech 4. – 7. října navštíví českou republiku delegace zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu Rumunska vedená předsedou Attilou Korodim.

Z programu:

6. října

10.30 – 11.45 hodin v místnosti č. 250, Sněmovní 1

jednání se členy partnerského výboru

Rozpočtový výbor - výjezdní zasedání v Plzeňském kraji

10.00 hodin

14.

Návštěva vybraného podniku s celním skladem - účinnost výběru spotřebních daní (navazuje na body 8. a 9.)

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj - výjezdní zasedání v Ústeckém kraji

od 9.00 - 12.00 hodin

Jednání v multifunkčních prostorách Hradu Litoměřice se zástupci Ústeckého kraje a se starosty pozvaných obcí za účasti zástupců Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí, Ředitelství vodních cest ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Euroregionu Labe, SESO, SMO, Povodí Labe s.p., České přístavy a.s., EVD Praha, zástupci loděnic Děčín a Ústí nad Labem.

13.00 – 15.00 hodin

Jednání s vládní Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách za účasti zástupců Krajského úřadu Ústeckého kraje a municipalit (Hrad Litoměřice).

Výbor pro evropské záležitosti - v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Informace o řízeních pro porušení Smlouvy ES vedených proti České republice uvede: vládní zmocněnec pro zastupování
ČR před soudními orgány ES Martin Smolek

9.45 hodin

2. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice o hluku ve venkovním prostředí v souladu s článkem 11 směrnice 2002/49/ES /kód dokumentu 11159/11, KOM(2011) 321 v konečném znění/

uvede: zástupce MZ

zpravodajka: posl. Soňa Marková

10.15 hodin

3. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020 /kód dokumentu 8727/11, KOM(2011) 173 v konečném znění/ uvede: zástupce Úřadu vlády

zástupce MMR, ástupce MPSV

zástupce MŠMT,

zpravodajka: posl.J.Chalánková

10.45 hodin

4. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu /kód dokumentu 5597/11, KOM(2011) 12 v konečném znění/

uvede: zástupce MŠMT

zpravodajka: posl. A. Putnová

11.15 hodin

5. Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie /kód dokumentu 12478/11, KOM(2011) 510 v konečném znění/

uvede: zástupce MF, zástupce Úřadu vlády

zpravodajka: posl. Anna Putnová

6. Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie /kód dokumentu 12480/11, KOM(2011) 511 v konečném znění/ uvede: zástupce MF, zástupce Úřadu vlády

zpravodajka: posl. Anna Putnová

11.45 hodin

7. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms – Part I, II, III /kód dokumentu 13284/11, COM(2011) 452 final/

uvede: zástupce MF, zástupce ČNB

zpravodaj: posl. Jan Bauer

8. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu /kód dokumentu 13285/11, KOM(2011) 453 v konečném znění/

uvede: zástupce MF, zástupce ČNB

zpravodaj: posl. Jan Bauer

12.15 hodin

9. Předběžná informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na jednání Evropské rady v Bruselu ve dnech 17. – 18. října 2011

uvede: státní tajemník pro evropské záležitosti Vojtěch Belling

14.00 hodin

10. Informace o opatřeních na plnění hlavních směrů politik zaměstnanosti členských států, které jsou stanoveny v příloze rozhodnutí Rady 2010/707/EU ze dne 21. října 2010

uvede: ministr Jaromír Drábek

14.45 hodin

11. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Boj proti korupci v EU /kód dokumentu 11237/11, KOM(2011) 308 v konečném znění/

uvede: zástupce MV, zástupce MS

zpravodajka: posl. Jitka Chalánková

15.15 hodin

12. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu /kód dokumentu 10610/11, KOM(2011) 275 v konečném znění/

uvede: zástupce MS, zástupce MV

zpravodajka: posl. Jana Suchá

15.45 hodin

13. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech /kód dokumentu 10613/11, KOM(2011) 276 v konečném znění/

uvede: zástupce MS

zpravodajka: posl. Jana Suchá

14. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 26. června – 30. srpna 2011 – doprojednání

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 31. srpna – 2. října 2011 uvede: posl. Jan Bauer

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Podvýbor VVVKMT pro regionální školství v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

Výbor pro životní prostředí pořádá

pracovní jednání

členů výboru pro životní prostředí, členů hospodářského výboru a zástupců MˇŽP k vládnímu návrhu zákona o ochraně ovzduší – EU (tisk 449)

od 15.00 hodin v místnosti č. 49, Sněmovní 1

Hospodářský výbor pořádá

odborný seminář na téma

„Budoucnost energetické koncepce ČR v souvislosti s využitím domácích nerostných surovin“

od 10.00 hodin v místnosti č. 205, sněmovní 1

Předsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Anna Putnová, předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti Helena Langšádlová, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Jitka Chalánková a poslankyně Patrície Kotalíková pořádají

seminář na téma

„Inkluzivní vzdělávání v ČR – výzvy a příležitosti“

od 10.00 – 13.00 hodin v prostorách poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové

Pod záštitou předsedkyně podvýboru pro osoby se zdravotním postižením a jinak vyloučené Lenky Kohoutové se uskuteční

seminář na téma

„Transformace sociálních služeb“

od 14.00 –16.00 hodin v místnosti č. 48 – tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
Seminář Budoucnost energetické koncepce ČR v souvislosti s využitím domácích nerostných surovin (6. října 2011)
Výbor pro životní prostředí
Seminář Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší – EU (6. října 2011)
VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 5 (6. října 2011)

 

Pátek 7. října 2011

od 9.30 hodin v místnosti č. 211B

 1. Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru, různé.
 2. 9.40 hodin

  2.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 370.

  Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

  Zpravodaj: posl. Jiří Petrů

  Stálá komise PS pro rodinu a rovné příležitosti – v místnosti č. 56

  od 11.00 hodin

 3. Zahájení schůze, schválení pořadu
 4. Vystoupení vládní zmocněnkyně pro lidská práva Mgr. Moniky Šimůnkové
 5. 12.00 hodin

 6. Národní strategie péče o ohrožené děti
 7. uvede: Miloslav Macela, ředitel odboru rodiny a dávkových systémů MPSV

  13.00 hodin

 8. Aktuální problémy ovlivňující rodinu, řešené občanskými poradnami

uvede: Hynek Kalvoda, zástupce Asociace občanských poraden

Podvýbor organizačního výboru pro jednací řád - v místnosti č. 22

od 10.00 hodin

Pod záštitou Stálé komise PS pro rodinu a rovné příležitosti se uskuteční

odborný seminář na téma

„Přístup migrantů k veřejnému zdravotnímu pojištění“

od 8.30 – 10.30 hodin v místnosti č. 108

Pod záštitou poslance za Věci veřejné Petra Skokana se uskuteční
odborný seminář na téma

„Depolitizace státní správy“

od 13.00 do 15.00 hodin, v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 17 (7. a 13. října 2011)
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
č. 6 (7. října 2011)
Seminář Přístup migrantů k veřejnému zdravotnímu pojištění (7. října 2011)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)