Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 12. do 18. 9. 2011

Pondělí 12. září 2011

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 13. září 2011

Ve dnech 13. a 14. září navštíví Rakousko oficiální delegace Poslanecké sněmovny vedená předsedkyní Miroslavou Němcovou .

Z programu:
jednání s předsedkyní Národní rady Barbarou Prammerovou, prezidentem Rakouské republiky Heinzem Fischerem a setkání se státním tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí Wolfgangem Waldnerem.

Hospodářský výbor - výjezdní zasedání – Jižní Morava

od 10.30 hodin

Návštěva Jihomoravského inovačního centra za účasti zřizovatelů – reprezentace Jihomoravského kraje a města Brna

“Účinné formy podpory podnikatelského prostředí”

úvodní slovo : J. Hudeček, ředitel Jihomoravského inovačního centra, Lucie Kuljovská, ředitelka regionální kanceláře Czechinvest, Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO

diskuse

Prezentace činnosti Krajské hospodářské komory jižní Moravy

místo: Jihomoravské inovační centrum, U Vodárny 2, Brno

Michal Štefl, předseda představenstva

13.15 hodin

návštěva technické památky – kovárna v Těšanech

15.30 hodin

zasedání hospodářského výboru - sál Václav v restauraci Korok, Těšany 191

“Informace o aktuální situaci financování průmyslových zón v Jihomoravském kraji”

předkládá: zástupce MPO ČR

18.30 hodin

prohlídka Templářských sklepů.

Pod záštitou místopředsedy výboru pro zdravotnictví Jiřího Štětiny se uskuteční

seminář na téma

„Léčebné využití konopí a konopných přípravků ve světle novelizace zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a nejnovějších vědeckých poznatků – krátkodobá a střednědobá perspektiva vývoje“

od 9.00 – 13.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
Seminář Léčebné využití konopí a konopných přípravků ve světle novelizace zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a nejnovějších vědeckých poznatků - krátkodobá a střednědobá perspektiva vývoje (13. září 2011)

 

Středa 14. září 2011

Pod záštitou předsedy výboru pro obranu a bezpečnost Františka Bublana

se uskuteční seminář na téma

„Aktuální problémy ochrany energetické

kritické infrastruktury v ČR“

od 15.30 – 18.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 16 (13. a 14. září 2011)

 

Čtvrtek 15. září 2011

Mandátový a imunitní výbor - v místnosti č. 22

od 16.00 hodin

Postup poslankyně Jany Drastichové při hlasování na 22. schůzi Poslanecké sněmovny

Ve dnech 15. – 16. září navštíví Kosovo předseda a místopředseda zahraničního výboru David Vodrážka a Jan Hamáček a zúčastní se rozhlasové debaty o úloze zahraniční mise KFOR v rámci projektu „Speciál Martina Veselovského“.

Pod záštitou předsedy výboru pro životní prostředí Milana Šťovíčka se uskuteční

seminář na téma

Energetika budoucnosti v evropském kontextu -

ČR zavádí nový zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie

od 9.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách

pod záštitou poslankyně Jitky Chalánkové pořádá

seminář na téma

„Zadluženost české společnosti a související migrace“

od 9.00 – 13.00 hodin v místnosti č. 48 – tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Tisková konference se uskuteční ve 13.00 hodin v místnosti č. 48 „Konírna“

Cevro Institut a Junior Achievement ČR

pod záštitou ústavně právního výboru pořádá

seminář

„Parlamentní simulace“

od 9.00 – 15.00 hodin v místnosti č. 108


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 22 (15. září 2011)
Ústavně právní výbor
Seminář Parlamentní simulace (15. září 2011)
Výbor pro životní prostředí
Seminář Energetický seminář (15. září 2011)

 

Pátek 16. září 2011

Akce nejsou hlášeny

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)