Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 11. do 17. 7. 2011

Pondělí 11. července 2011

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 12. července 2011

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

20. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.00 hodin

Podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Zákony - prvé čtení

1. Vládní návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) /sněmovní tisk 405/ - prvé čtení

2. Vl.n.zák. o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 406/ - prvé čtení

3. Vládní návrh zákona o specifických zdravotních službách /sněmovní tisk 407/ - prvé čtení

4. Vl.n.zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zák. o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě /sn.tisk 408/ - prvé čtení

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a některé další zákony /sněmovní tisk 409/ - prvé čtení

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a další související zákony /sněmovní tisk 411/ - prvé čtení

7. Vl. návrh zákona o důchodovém spoření /sněmovní tisk 412/ - prvé čtení

8. Vl.n.zák. o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 413/ - prvé čtení

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření /sněmovní tisk 414/ - prvé čtení

10. Vládní návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 410/ - prvé čtení

11. Návrh poslanců Jana Drastichové, Dagmar Navrátilové, Marty Semelové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), /sněmovní tisk 396/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Zákony - třetí čtení

12. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů a zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, /sněmovní tisk 27/ - třetí čtení

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, a některé další zákony /sněmovní tisk 319/ - třetí čtení

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, /sněmovní tisk 326/ - třetí čtení

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, /sněmovní tisk 376/ - třetí čtení

16. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, /tisk 33/ - třetí čtení

Mandátový a imunitní výbor - v místnosti č. 22

od 9.00 hodin

Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance Víta Bárty a poslance Jaroslava Škárky - pokračování přerušeného jednání

Zpravodaj: posl. Jana Kaslová
posl. Jan Chvojka

Pověření předsedy výboru k činění nezbytných opatření v době, kdy výbor nezasedá

Uvede: předseda výboru

Podvýbor VSP pro sociálně pojistné systémy – v místnosti č. 48 – tzv. „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 9.45 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 20 (12. července 2011)
VEZ - Podvýbor pro evropské fondy
č. 4 (12. července 2011)
VSP - Podvýbor pro sociálně pojistné systémy
č. 4 (12. července 2011)

 

Středa 13. července 2011

20. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Společná schůze podvýboru HV pro energetiku a podvýboru VŽP pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu

od 14.00 hodin v místnosti č. 306, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VZP - Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu
č. 5, zrušeno (13. července 2011)

 

Čtvrtek 14. července 2011

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová se setká s ministrem zahraničních věcí Namibijské republiky

Utonim Nujomym

v 10.45 hodin v místnosti č. 120

Fototermín: 10.40 hodin

Jednání expertů parlamentních politických stran o návrhu nového občanského zákoníku - v místnosti č. 55 od 9.30 hodin

 

Pátek 15. července 2011

Akce nejsou hlášeny

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)