Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 25. do 31. 1. 2010

Pondělí 25. ledna 2010

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 26. ledna 2010

Během dopoledne jednají poslanecké kluby.

67. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 14.00 hodin.

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Mandátový a imunitní výbor v místnosti č. 108

od 13.50 hodin

Kontrolní výbor v místnosti č. 23

10 minut po ukončení jednaní PS

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , sněmovní tisk 833

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupci MMR

2. Návrh dalšího postupu při kontrole hospodaření Nejvyššího kontrolního úřadu

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

10 minut po skončení schůze PS

1. - 2. Sdělení předsedy výboru, návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

Senátní návrh na vydání zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (stykový zákon) (tisk 615)

Odůvodní zástupce navrhovatele

Zpravodaj posl. Stanislav Křeček

4. Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (tisk 616)

Odůvodní zástupce navrhovatele

Zpravodaj posl. Stanislav Křeček

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro rovné příležitosti

od 13.45 hodin v prostorách u klavíru

1. Zahájení schůze a schválení návrhu pořadu

2. Nominace zástupkyně SKRP na mezinárodní konferenci

Tisková konference ODS se koná od 13.00 hodin v atriu

Tisková konference KSČM se koná od 13.30 hodin v atriu

Tisková konference ČSSD se koná od 13.45 hodin v atriu

Pod záštitou místopředsedy výboru pro životní prostředí Robina Böhnische

se uskuteční

slavnostní zahájení výstavy

Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava

„Šumava“

od 19.10 hodin v atriu Poslanecké sněmovny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro rovné příležitosti
č. 17 (26. ledna 2010)

 

Středa 27. ledna 2010

67. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

10 minut po skončení jednání PS

1. Schválení programu schůze

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 895

Předkládá: zástupce MZe, MŽP

Zpravodaj: posl. Aleš Rádl

Tisková konference poslance Vladimíra Šoltyse na téma přeřazení služeb do nižší sazby DPH se uskuteční v 11.00 hodin v atriu

Masarykova demokratická akademie pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka u příležitosti projednávání novely zákona

o obchodování s emisemi pořádá

seminář na téma

„Lze s klimatickými změnami bojovat - a jak?“

v 17.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Zemědělský výbor
č. 46 (27. ledna 2010)

 

Čtvrtek 28. ledna 2010

67. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Výbor pro životní prostředí v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 8.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 354/2001 Sb., o vodách

a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 895)

Odůvodní zástupci: MZ a MŽP

Zpravodaj posl. František Dědič

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

od 15.00 hodin v místnosti č. 401C

Na programu je informace České národní banky o zpochybňování privatizace České spořitelny. Ministerstvo financí by mělo komisi informovat o projektu prodeje státních dluhopisů občanům.

Pod záštitou poslance Jeronýma Tejce pořádá poslanecký klub ČSSD

seminář

k novele zákona o podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

od 8.30 - 11.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 43 (28. ledna 2010)
VSR - Podvýbor pro bytovou politiku
č. 5 (28. ledna 2010)
Stálá komise pro bankovnictví
č. 20 (28. ledna 2010)

 

Pátek 29. ledna 2010

67. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)