Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 5. do 11. 7. 2010

Středa 7. července 2010

Během dne jednají poslanecké kluby

2. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 13.00 hodin

a bude pokračovat v následujících dnech

Návrh pořadu:

1. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

2. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny

3. Návrh na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2010 (2. až 5. volební období)

4. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby

5. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby

6. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby

7. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby

8. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby

9. Návrh na stanovení počtu poslanců ve stálých delegacích Parlamentu do mezi- parlamentních organizací

10. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

11. Informace o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí

12. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny

13. Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny

14. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

15. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

16. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

17. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu

18. Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

19. Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací

20. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců Čt 9.00 – 11.00 h.

21. Ústní interpelace Čt 14.30 – 18.00 h.

 

Čtvrtek 8. července 2010

Schůze nově ustavených výborů Poslanecké sněmovny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 1 (8. července 2010)
Mandátový a imunitní výbor
č. 2 (8. července 2010)
Rozpočtový výbor
č. 1 (8. července 2010)
Výbor pro evropské záležitosti
č. 1 (8. července 2010)
Výbor pro sociální politiku
č. 1 (8. července 2010)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 1 (8. července 2010)
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 1 (8. července 2010)
Výbor pro zdravotnictví
č. 1 (8. července 2010)
Zahraniční výbor
č. 1 (8. července 2010)
Zemědělský výbor
č. 1 (8. července 2010)

 

Pátek 9. července 2010

Pokračování 2. schůze Poslanecké sněmovny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 3 (9. července 2010)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)