Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 15. do 21. 3. 2010

Pondělí 15. března 2010

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 16. března 2010

Během dne jednají poslanecké kluby.

75. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Rozpočtový výbor v místnosti č. 111

od 8.30 hodin

Na programu jsou novely, které zpřísňují regulaci hazardu.

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

Vládní návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících

a o změně dalších zákonů – sněmovní tisk 1054

Předkládá: ministr dopravy Gustáv Slamečka

Zpravodaj: posl. Oldřich Vojíř

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Od 13.00 hodin v místnosti č. 55

Návrh poslanců Petra Bratského, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka, Ondřeje Lišky, Zbyňka Novotného, Jiřího Carbola, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala a Ladislavy Zelenkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), (tisk 1038)

odůvodní: zástupce předkladatelů

zpravodaj: posl. W. Bartoš

 

Středa 17. března 2010

75. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Ve dnech 15. – 20. března navštíví Českou republiku delegace Skupiny turecko – českého přátelství Velkého národního shromáždění Turecké republiky, kterou vede předseda Hüseyin Tugcu.

Z programu:

17. března

14.00 hodin v místnosti č. 120

přijetí delegace předsedou Poslanecké sněmovny

Miloslavem Vlčkem

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 8.00 hodin

1. Schválení programu 35. schůze

8.05 hodin

Projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb.,

o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 889)

Uvede: M. Kocáb, ministr pro lidská práva

Zpravodaj: posl. Z. Bebarová-Rujbrová


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Zemědělský výbor
č. 48 (17. března 2010)

 

Čtvrtek 18. března 2010

77. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena v 9.00 hodin

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

1. Informace ministryně zdravotnictví k záměru Ministerstva zdravotnictví na rušení zdravotních ústavů

2. Informace ministryně zdravotnictví o podivné privatizaci Tkáňové banky Fakultní nemocnice Brno

3. Informace ministryně zdravotnictví o personální politice Ministerstva zdravotnictví v přímo řízených organizacích

4. Informace ministryně zdravotnictví o privatizaci majetku státu, s nímž hospodaří Fakultní nemocnice Bulovka - Lázně Toušeň

75. schůze Poslanecké sněmovny – případné pokračování

Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka ve spoluprácí s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR se uskuteční

seminář

Základní výzkum a jeho význam

Od 14.30 hodin v místnosti č. 55

Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka se uskuteční mezinárodní konference

Evropská unie, USA a „krize globálního vládnutí“?

od 9.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby v místnosti č. 103B

od 14.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Petiční výbor
č. 36 (18. března 2010)
Volební výbor
č. 12 (18. března 2010)
Volební komise
č. 32 (18. března 2010)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)