Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 8. do 14. 3. 2010

Pondělí 8. března 2010

Ve dnech 8. – 11. března navštíví Lisabon delegace výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu vedená předsedou Waltrem Bartošem..

Z programu: přijetí na Ministerstvu školství a u náměstka ministra vědy, technologie a vysokého školství, jednání se členy výboru pro vzdělání a vědu a výboru pro etiku, společnost a kulturu.

Církev československá husitská spolu s poslaneckým klubem ČSSD
a pod záštitou Jiřího Paroubka pořádá

setkání při příležitosti 160. výročí narození Tomáše G. Masaryka

od 16.00 – 19.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

 

Úterý 9. března 2010

Během dopoledne jednají poslanecké kluby.

75. schůze Poslanecké sněmovny – bude zahájena ve 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Rozpočtový výbor v místnosti č.56

od 8.00 hodin

1. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Michaely Šojdrové, Jiřího Carbola, Ludvíka Hovorky, Jana Kasala a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných hrách , a některé další zákony (tisk 935) - doprojednání Uvede: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: posl. M. Svoboda

2. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Pavla Němce, Jeronýma Tejce a Petra Braného na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách , (tisk 971) - doprojednání Uvede: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: posl. M. Patera

od 8.30 hodin

3. Návrh vlády na vázání výdajů roku 2010 kapitol Poslanecká sněmovna, Senát, Kancelář prezidenta republiky, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář Veřejného ochránce práv - doprojednání

Uvede: ministr financí E. Janota

Zpravodaj: posl. V. Votava

Přizváni: zástupci dotčených kapitol

od 9.00 hodin

4. Návrh poslanců Jaroslava Fialy, Marka Bendy, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky , ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 960)- doprojednání

Uvede: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: A. Michalík

od 9.30 hodin

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních) (tisk 1015) - doprojednání Uvede: zástupce MV

Zpravodaj: M. Doktor

od 10.00 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 18. listopadu 2009 v Rijádu (tisk 977)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 29. srpna 2009 v Tbilisi (tisk 910) Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. srpna 2009 v Praze (tisk 918) Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která byla sjednána formou výměny nót (tisk 980)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. ledna 1997 v Praze (tisk 911) Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

Vládní návrh , kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku , který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009 (tisk 936)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu , která byla podepsána v Pekingu dne 28. srpna 2009 (tisk 953) Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

13.-14.Zprávy, rozpočtová opatření, informace o činnosti podvýborů

Kontrolní výbor v místnosti č. 55

13.30 hodin

Stanovisko kontrolního výboru k odvolání Františka Dohnala proti rozhodnutí kontrolního výboru o uložení pořádkové pokuty ze dne 3. 2. 2010 – neveřejná část

Uvede: posl. V. Koníček

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

10 minut po skončení schůze PS

Sdělení předsedy výboru

Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

3.

Návrh poslanců Jaroslava Fialy, Marka Bendy, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky , (tisk 960)

Uvede člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodaj posl. Jiří Pospíšil

 

Středa 10. března 2010

75. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro obranu
č. 43 (10. března 2010)

 

Čtvrtek 11. března 2010

75. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin

Poslanci J. Bauer a J. Kochan se ve dnech 11. – 14. března zúčastní v Jordánsku 6.zasedání Parlamentního shromáždění EU – Středomoří (EMPA).

Kontrolní výbor v místnosti č. 23

od 14.00 hodin

Návrh poslanců Jaroslava Fialy, Marka Bendy, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky , ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 960/ - pokračování (přerušeno na 54. schůzi kontrolního výboru)

Uvede: zástupce předkladatelů posl. J. Fiala

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizván: prezident NKÚ F. Dohnal

Výbor pro zdravotnictví v místnosti č. 114J, Sněmovní 1

od 14.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, (sněmovní tisk 885)

Odůvodní: zástupce MZ

Zpravodaj: posl. Marková

2. Novela z. o VZP ČR a o zaměstnaneckých pojišťovnách (sněmovní tisk 926)
Odůvodní za skupinu navrhovatelů:

posl. Hovorka

Zpravodaj: posl. Kochan

Výbor pro bezpečnost v místnosti č. 272G

od 14.30 – 16.00 hodin

1 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních), sněmovní tisk 1015,

Přizváni: ministr Eduard Janota, ministryně Daniela Kovářová, ministr Martin Pecina

Zpravodajka: posl. Zuzka Bebarová-Rujbrová

16.00 – 17.00 hodin

2. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Ondřeje Lišky, Pavla Kováčika, Věry Jakubkové a Jeronýma Tejce na vydání zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu), sněmovní tisk 994.

Odůvodní: posl. Jeroným Tejc

Přizváni: ministryně Daniela Kovářová,

ministr Martin Pecina

Zpravodaj: posl. Juraj Raninec.

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

od 15.00 hodin v místnosti č. 401C

1. Zpráva finančního arbitra České republiky za rok 2009

2. ČNB – aktuální ekonomický vývoj v ČR, stabilita finančních

a nefinančních institucí ( aktuální stav), upřesnění odhadu ekonomického vývoje


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro dopravu
č. 20 (11. března 2010)
Stálá komise pro bankovnictví
č. 21 (11. března 2010)

 

Pátek 12. března 2010

75. schůze Poslanecké sněmovny – pokračuje od 9.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 51 (12. března 2010)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)