Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 7. do 13. 12. 2009

Pondělí 7. prosince 2009

Pod záštitou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, České komise pro UNESCO, Chorvatského turistického sdružení
a Velvyslanectví Chorvatska v České republice se uskuteční

slavnostní zahájení výstavy České a chorvatské dědictví UNESCO

od 17.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

 

Úterý 8. prosince 2009

Během dopoledne jednají poslanecké kluby.

66. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme vítěze soutěže Vesnice roku 2009

v 16.hodin v atriu Poslanecké sněmovny

Rozpočtový výbor v místnosti č. 56

od 13.30 hodin

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), sněmovní tisk 959) - dokončení Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Doktor

2. Zprávy

3. Rozpočtová opatření

4. Informace o činnosti podvýborů

Mandátový a imunitní výbor v místnosti č. 419F

10 minut po skončení jednání PS

Vánoční sbírka v Poslanecké sněmovně
se uskuteční od 9 do 16 hodin

Její výtěžek půjde na konto humanitární organizace SVĚTLO PRO SVĚT, která se zabývá prevencí a léčbou slepoty v Africe.

Cílem Vánoční sbírky je získání finančních prostředků na operaci minimálně 200 lidí.

Od 12.30 hodin bude v kinosále tisková konference , které se zúčastní:
Miloslav Vlček - předseda Poslanecké sněmovny
Hana Šedivá – vedoucí Stálé delegace PSP ČR do Meziparlamentní unie
Eva Dundáčková - členka Stálé delegace PSP ČR do Meziparlamentní unie

prof. MUDr. Martin Filipec, Csc. - přední český oftalmolog a předseda představenstva organizace SVĚTLO PRO SVĚT.
Friedbert Ottacher – programový vedoucí projektů v Etiopii - Light for the World (Rakousko)
Mgr. Filip Zoubek, MBA – výkonný ředitel organizace SVĚTLO PRO SVĚT.

V průběhu sbírky proběhne i prodejní akce s ochutnávkou africké Fairtrade kávy zdarma, kterou zajišťuje partnerská organizace Excellent Plzeň - Fair Trade. www.e-fairtrade.cz

 

Středa 9. prosince 2009

66. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

 

Čtvrtek 10. prosince 2009

66. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 8.00 hodin

1. Informace o pozicích, které bude Česká republika zastávat na jednání Evropské rady v Bruselu ve dnech 10. – 11. prosince 2009

uvede: předseda vlády Jan Fischer

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1(uzavřené jednání)

od 14.30 hodin

1. Informace ředitele Vojenského zpravodajství a ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace k rusko-běloruským vojenským cvičením ZÁPAD 2009

Uvede: Ondrej Páleník, ředitel Vojenského zpravodajství

Ivo Schwarz, řed. Úřadu pro zahraniční styky a informace

Podvýbor HV pro dopravu v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 14.00 hodin

Podvýbor HV pro energetiku v místnosti č. 22

od 14.30 hodin


Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Stálou komisí PS pro rodinu

a pod záštitou poslaneckého klubu ČSSD pořádá ve dnech 10. - 11. prosince

mezinárodní konferenci

o rodinné politice

od 8.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro dopravu
č. 18 (10. prosince 2009)
VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví
č. 10 (10. prosince 2009)
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 7 (10. prosince 2009)

 

Pátek 11. prosince 2009

66. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)