Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 30. 11.  do 6. 12. 2009

Pondělí 30. listopadu 2009

Mensa ČR pod záštitou poslance Petra Tluchoře pořádá

celorepublikové finále soutěže

Logická olympiáda , která je zaměřena na rozvoj talentu dětí

9.00 - 16.00 hodin v místnosti č. 111

Masarykova demokratická akademie pod záštitou místopředsedy

Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka pořádá

konferenci na téma

„1989 - nedokončený projekt“

Levicová paměť devětaosmdesátého

od 12.00 - 19.00 hodin v místnosti č. 108

Stálá komise PS pro rovné příležitosti pořádá

odbornou diskusi na téma

„Vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice“

od 14.00 hodin v zasedací místnosti č. 55

Pod záštitou místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové

a poslance Petra Bratského se uskuteční

slavnostní zahájení výstavy prací

z celostátní výtvarné soutěže

Alšova země

od 15.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

ÚTERÝ 1. prosince 2009

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

Tisková konference TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí - v 10.00 hodin v novinářském atriu

Tisková konference ODS - ve 13.00 hodin v novinářském atriu

Tisková konference ČSSD - ve 13.30 hodin v novinářském atriu

66. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 14.00 hodin.

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Výbor pro bezpečnost v místnosti č. 272G

10 minut po skončení jednání PS

Návrh rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra – na rok 2010

Odůvodní: Martin Pecina, ministr vnitra

Zpravodaj: posl. Zdeněk Maršíček

Výbor pro sociální politiku v místnosti č. 56

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

od 13.00 - 14.00 hodin

Návrh poslanců L. Mazuchové, Z. Škromacha, I. Levé, M. Opálky, J. Krákory,

B. Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb.,

o sociálně-právní ochraně dětí , ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 670)

Odůvodní: zást. skupiny předkladatelů

Zpravodaj: senátorka D. Filipi

Návrh poslance M. Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce , ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 788)

Odůvodní: posl. M. Opálka

Zpravodaj: posl. L. Mazuchová

Výbor pro životní prostředí Sněmovní 1, místnost č. 49 / přízemí

19.00 hod.

Informace poslance Martina Bursíka k 15. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a 5. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro rovné příležitosti
č. 16 (30. listopadu 2009)

 

Úterý 1. prosince 2009

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

Tisková konference TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí - v 10.00 hodin v novinářském atriu

Tisková konference ODS - ve 13.00 hodin v novinářském atriu

Tisková konference ČSSD - ve 13.30 hodin v novinářském atriu

66. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 14.00 hodin.

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Výbor pro bezpečnost v místnosti č. 272G

10 minut po skončení jednání PS

Návrh rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra – na rok 2010

Odůvodní: Martin Pecina, ministr vnitra

Zpravodaj: posl. Zdeněk Maršíček

Výbor pro sociální politiku v místnosti č. 56

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

od 13.00 - 14.00 hodin

  1. Návrh poslanců L. Mazuchové, Z. Škromacha, I. Levé, M. Opálky, J. Krákory,

B. Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb.,

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 670)

Odůvodní: zást. skupiny předkladatelů

Zpravodaj: senátorka D. Filipi

  1. Návrh poslance M. Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 788)

Odůvodní: posl. M. Opálka

Zpravodaj: posl. L. Mazuchová

Výbor pro životní prostředí Sněmovní 1, místnost č. 49 / přízemí

19.00 hod.

  1. Informace poslance Martina Bursíka k 15. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a 5. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
č. 50, zrušeno, změna termínu (1. prosince 2009)

 

Středa 2. prosince 2009

66. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Kontrolní výbor v zasedací místnosti č. 55 - přízemí

od 13.15 hodin

1. Vysvětlení výroků prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu v médiích

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 48 (2. a 8. prosince 2009)

 

Čtvrtek 3. prosince 2009

Adventní snídaně pořádaná poslanci a senátory KDU-ČSL se uskuteční

v 7.45 hodin v místnosti Státních aktů

66. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček

přijme prezidenta Řecké republiky Karolose Papouliase

do 10.30 do 11.00 hodin v místnosti v místnosti č. 120

Fototermín: 10.25 hodin

Výbor pro bezpečnost v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 15.00 - 17.00 hodin

Energetická bezpečnost České republiky (informace ministra průmyslu

a obchodu o zásobování České republiky zemním plynem v zimním období 2009/2010)

Odůvodní: Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu

Zpravodaj: Jan Klas, místopředseda výboru pro bezpečnost.

Přizváni: Jan Kohout, ministr zahraničních věcí, Ladislav Miko, ministr životního prostředí, Martin Pecina, ministr vnitra

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

od 15.00 hodin v místnosti č. 401C

Podvýbor VVVKMT mládež a sport v místnosti č. 22

od 16.00 hodin

Podvýbor Zav pro pro zahraniční rozvojovou pomoc v zasedací místnosti zahraničního výboru, Sněmovní 1
od 14.30 hodin
Debata o současných výzvách zahraniční rozvojové spolupráce v souvislosti s projednáváním Návrhu zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů (sněm. tisk 883).

TK ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové – od 10.00 hodin v kinosále


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební výbor
č. 10 (3. prosince 2009)
VO - Podvýbor pro kontrolu programového financování AČR
č. 9 (3. prosince 2009)
VVVKM - Podvýbor pro mládež a sport
č. 13 (3. prosince 2009)
ZAV - Podvýbor pro zahraniční rozvojovou pomoc
č. 1 (3. prosince 2009)
Stálá komise pro bankovnictví
č. 19 (3. prosince 2009)
Volební komise
č. 30 (3. prosince 2009)

 

Pátek 4. prosince 2009

66. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Sdružení pro založení Křesťanské univerzity, o. s. pod záštitou

poslankyně Michaely Šojdrové pořádá

seminář na téma

„Globalizace a sociálně tržní hospodářství“

od 9.00 - 13.00 hodin v místnosti č. 48 - tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č.7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Zahraniční výbor
č. 43A (4. prosince 2009)
Zemědělský výbor
č. 44 (4. prosince 2009)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)