Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 9. do 15. 11. 2009

Pondělí 9. listopadu 2009

Ve dnech 9. - 12. listopadu navštíví Itálii delegace výboru pro zdravotnictví vedená předsedou Jaroslavem Krákorou.

Z programu : setkání s předsedou a členy výboru pro sociální věci, jednání s experty Ministerstva práce, zdraví a sociálních politik - s vrchním ředitelem sekce pro kvalitu lékařské péče a ředitelem odboru pro prevenci ve zdravotnictví.

Místopředseda výboru pro obranu Michael Hrbata se ve dnech 7. - 9. listopadu zúčastní konference „European Security and Defence Policy“ organizované švédským Parlamentem.

 

Úterý 10. listopadu 2009

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 16.00 hodin

1. Schválení programu 32. schůze

16.05 hodin

2. Projednání Zpráv VOP o činnosti za 1., 2. a 3. čtvrtletí roku 2009

Uvede: ombudsman Otakar Motejl

Zpravodaj: posl.Ladislav Mlčák

17.00 hodin

3. Návrh rozpočtu Kanceláře VOP na rok 2010 – kapitola 309

Uvede: ombudsman Otakar Motejl

Zpravodaj: posl. Jiří Carbol

17.30 hodin

4. Návrh rozpočtu Úřadu pro ochranu osobních údajů na rok 2010 – kapitola 343
Uvede: . Igor Němec, předseda

Zpravodaj: posl. Helena Mallotová

18.00 hodin

5. Návrh rozpočtu Úřadu vlády ČR na rok 2010 – kapitola 304

Uvede: Jan Novák, vedoucí Úřadu vlády

Zpravodaj: posl. Hana Orgoníková

18.30 hodin

6. Projednání Zprávy o stavu lidských práv v ČR v roce 2008

Uvede: M. Kocáb, ministr pro lidská práva

Zpravodaj: posl. Hana Orgoníková

19.00 hodin

7. Projednání Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2008

Uvede: M. Kocáb, ministr pro lidská práva

Zpravodaj: posl. Jiří Carbol

19.30 hodin

8. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 6. 2009 do 30. 6. 2009, za období od 1. 7. 2009 do 31. 8. 2009 a za období od 1. 9. 2009 do 30. 9. 2009

19.40 hodin

9. - 12.Sdělení předsedkyně výboru, p odněty a připomínky poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze, nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých PSP

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

od 15.00 hodin

Informace o čerpání finančních prostředků v programovém období 2007 – 2013. Opatření ke zlepšení čerpání ( proplácení žadatelům, příjemcům dotací)

Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

16.30 hodin

Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje, sněmovní tisk 775.

Předkladatel: Radko Martínek, hejtman

Zpravodaj posl. Zdeňka Horníková

17.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 833.

Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpravodaj: posl. Milan Šmíd

Podvýbor HV pro podnikatelské prostředí v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 14.00 hodin

Podvýbor HV pro dopravu v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 16.00 hodin

Česká bankovní asociace pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny

Miloslava Vlčka pořádá

seminář na téma

Cesty k omezení lichvy

v souvislosti s probíhající diskusí o omezení lichvy a prevenci zadlužování

od 15.00 hodin v místnosti č. 108

Sdružení Spravedlnost dětem pořádá pod záštitou

předsedy poslaneckého klubu ODS Petra Tluchoře

seminář na téma

Rodinné právo v rekodifikovaném občanském zákoníku

od 9.30 - 15.30 hodin v místnosti č. 48 - tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro dopravu
č. 17 (10. listopadu 2009)
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 13 (10. listopadu 2009)

 

Středa 11. listopadu 2009

Předsedkyně Stálé komise pro rovné příležitosti Soňa Marková a posl. Marcela Mertinová se ve dnech 11. - 13. listopadu zúčastní ve Stockholmu konference „O rovnosti žen a mužů v politice a na pracovním trhu“ organizované švédským Parlamentem.

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Návrh vlády ČR na jmenování kandidáta na funkci evropského komisaře

uvede: předseda vlády Jan Fischer

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

Schválení programu schůze.

9.15 hodin

2. SR 2010 – kapitola 328 – Český telekomunikační úřad

Předkládá: zástupce ČTÚ

Zpravodaj: posl. Jan Husák

9.45 hodin

3. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2008 – tisk 856.

Předkládá: zástupce ČTÚ

Zpravodaj: posl. Jan Husák

10.15 hodin

4. SR 2010 – kapitola 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Předkládá: zástupce SÚJB

Zpravodaj: posl. G. Kalábková

10.45 hodin

5. SR 2010 – kapitola 344 – Úřad průmyslového vlastnictví

Předkládá: zástupce ÚPV

Zpravodaj: posl. Zdeněk Prosek

11.15 hodin

6. Informace o podpořeném financování za 1. pololetí roku 2009 – tisk 908.

Předkládá: zástupce ČEB a. s.

Zpravodaj: posl. Miloš Melčák

11.45 hodin

7. Informace o pojišťování vývozu se státní podporou za období leden – červen 2009 – tisk 919.

Předkládá: zást. EGAP a. s.

Zpravodaj: posl. Miloš Melčák

13.00 hodin

8. SR 2010 – kapitola 327 - Ministerstvo dopravy

Předkládá: zástupce MD ČR

Zpravodaj: posl. Oldřich Vojíř

13.45 hodin

Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009

– tisk 921 (HMG). Předkládá: zástupce SFDI

Zpravodaj: posl. Oldřich Vojíř

14.30 hodin

10. SR 2010 – kapitola 349 – Energetický regulační úřad

Předkládá: zástupce ERÚ

Zpravodaj: posl. Jan Špika

15.00 hodin

11. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2008 – tisk 829.
Předkládá: zástupce ERÚ

Zpravodaj: posl. Jan Špika

15.30 hodin

12. Aktualizace Státní energetické koncepce ČR

Uvede: zástupce MPO ČR

Rozpočtový výbor v místnosti č. 111

od 9.00 hodin

1. Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2010, kapitola 345 - Český statistický úřad
Uvede: představitel ČSÚ

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

od 9.40 hodin

2. Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2010, kapitola 312 - Ministerstvo financí
Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. V. Vilímec

od 10.30 hodin

3. Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2010, kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky

Uvede: vedoucí KPR

Zpravodaj: posl. M. Doktor

od 11.10 hodin

4.1. Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2010, kapitola 327 – Ministerstvo dopravy včetně vztahů vůči Státnímu fondu dopravní infrastruktury

4.2. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 a střednědobý výhled na roky 2011 a 2012 (upravená verze dle usnesení Vlády ČR č. 1232/2009)

Uvedou: představitelé MD a SFDI

Zpravodaj: posl. M. Urban

od 11.50 hodin

5. Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2010, kapitola 303 - Senát Parlamentu

Uvede: vedoucí KS PČR

Zpravodaj: posl. V. Votava

od 13.00 hodin

6. Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2010, kapitola 396 – Státní dluh

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. J. Dolejš

od 13.40 hodin

7. Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2010, kapitola 397 – Operace státních finačních aktiv

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Svoboda

od 14.20 hodin

8. Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2010, kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

Uvede: vedoucí KPS PČR

Zpravodaj: posl. P. Hrnčíř

od 15.00 hodin

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2009 (sněmovní tisk 950)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. B. Sobotka

od 15.30 hodin

10. Návrh poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Miloslavy Vostré, Kateřiny Konečné, Milana Bičíka, Soni Markové, Marty Bayerové, Josefa Šenfelda, Ivany Levé a Milady Halíkové na vydání zákona o poskytování půjček se státním příspěvkem mladým manželům (sněmovní tisk 539)

Uvede: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: posl. J. Smýkal

od 16.00 hodin

N ávrh poslanců Mirka Topolánka, Robina Böhnische, Petra Wolfa a dalších na vydání zákona o kompenzaci za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 (tisk 809) – pokračování

Uvede: posl. R. Böhnisch

Zpravodaj: posl. L. Libý

12.-16.Zprávy, informace , rozpočtová opatření , informace o činnosti podvýborů, sdělení předsedy, různé, návrh termínu a pořadu další schůze výboru

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

1. Sdělení předsedy výboru, 2. Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

10.15 hodin

3.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 – kapitola č. 358 – Ústavní soud

Uvede zástupce Ústavního soudu

Zpravodaj posl. Radim Chytka

10.30 hodin

4.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 – kapitola

č. 355 – Ústav pro studium totalitních režimů

Uvede: zást. Ústavu pro studium totalitních režimů

Zpravodaj posl. Radim Chytka

10.45 hodin

5.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 – kapitola

č. 336 – Ministerstvo spravedlnosti

Uvede zástupce Ministerstva spravedlnosti

Zpravodaj posl. Radim Chytka

12.15 hodin

6.

Návrh poslanců Lenky Mazuchové, Vladimíry Lesenské, Zdeňka Škromacha

a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (tisk 695)

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodajka posl.. Eva Dundáčková

11.15 hodin

7.

Návrh poslanců Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny , (tisk 464)

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodaj posl. Radim Chytka

11.45 hodin

8.

Návrh poslanců Milana Bičíka, Alexandra Černého a Vladimíra Koníčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny , ve znění pozdějších předpisů (tisk 729)

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodaj posl. Stanislav Křeček

11. Projednávání dosud neskončených bodů pořadu schůze ve schváleném pořadí

Výbor pro obranu výjezdní zasedání v zařízení MO ve Špindlerově Mlýně

od 14.00 - 16.00 hodin

Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010 kapitola 307 - Ministerstvo obrany ČR

Odůvodní: ministr obrany M. Barták
Zpravodaj: posl. M. Hrbata

16.00-17.00 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb.,

o ozbrojených silách České republiky, /sněmovní tisk 696/

Odůvodní: ministr obrany M. Barták

Zpravodaj: posl. M. Hrbata

17.00 -17.15 hodin

2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2009 /sněmovní tisk 928/

Odůvodní: náměstek ministra obrany ČR

Zpravodaj: posl. Z. Boháč

17.15 -17.30 hodin

Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden – červen 2009 /sněmovní tisk 929/

Odůvodní: náměstek ministra obrany ČR

Zpravodaj: posl. J. Valouch

17.30 -17.50 hodin

Návrh zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 733/ (projde-li 1. čtením)

Odůvodní: poslanec, navrhovatel zákona

Zpravodaj: posl. J. Raninec

Výbor pro sociální politiku v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna“

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

9.00 – 11.30 hodin

1. Zpráva ministra práce a sociálních věcí k řešení nedostatku finančních prostředků pro zajištění sociálních služeb v roce 2010

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. Z. Škromach

11.30 – 12.00 hodin

2. - 4. Sdělení předsedy, různé, návrh termínu a pořadu 31. schůze VSP

13.00 – 18.00 hodin

5. Návrh státního rozpočtu na rok 2010 – kapitola 313 - MPSV

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. V. Lesenská

Návrh poslanců L. Mazuchové, Z. Škromacha, I. Levé, M. Opálky, J. Krákory, B. Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb.,

o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 670)

Odůvodní: zást. skupiny předkladatelů

Zpravodaj: posl. D. Filipi

Návrh poslance M. Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce , ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 788)

Odůvodní: posl. M. Opálka

Zpravodaj: posl. L. Mazuchová

Návrh poslance M. Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 798)

Odůvodní: posl. M. Opálka

Zpravodaj: posl. D. Filipi

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

od 9.00 hodin

Návrh státního rozpočtu na rok 2010, kapitola č. 317 Min. pro místní rozvoj

Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpravodaj: posl. Zdeňka Horníková

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2010 , tisk 923

Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpravodaj: posl. Milada Halíková

Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2009

Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpravodaj: posl. Milada Halíková

10.00 hodin

Návrh poslanců Zdeňky Horníkové a Jana Bürgermeistra na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům - tisk 843.

Předkladatel: posl. Zdeňka Horníková

Zpravodaj: posl. Jan Babor

10.20 hodin

Návrh státního rozpočtu na rok 2010, kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra – část správní

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Tom Zajíček

11.00 hodin

Návrh státního rozpočtu na rok 2010, Rozpočty územních samosprávných celků, svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti.

Předkladatel: Ministerstvo financí

Zpravodaj: posl. Milan Šmíd

Různé, záměry zahraničních cest poslanců výboru na 1. pololetí 2010 .

Výbor pro životní prostředí v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 200/1990 Sb.,

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 895/

Zpravodaj: posl. František Dědič

Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí

10.00 hodin

Návrh Státního rozpočtu na rok 2010 kapitoly 348 – Český báňský úřad

Zpravodaj: posl. Vladimír Dlouhý

Odůvodní zástupce Českého báňského úřadu

10.45 hodin

Návrh státního rozpočtu na rok 2010 kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí

Zpravodaj: posl. Vlastimil Aubrecht

Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí

11.45 hodin

Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2010

Zpravodaj: posl. Ladislav Šincl

Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí

a Státního fondu životního prostředí

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu vyplývajících z Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č.63-2 o reformě kvót a Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č. 63-3 o rozšíření investičního mandátu /sněmovní tisk 866/

Uvede: zástupce MF
Zpravodaj: posl. P. Wolf

2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaný dne 15. května 2009 v Praze /sněmovní tisk 868/

Uvede: zástupce MF
Zpravodaj: posl. J. Bauer

3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 9. dubna 2002 ve Vallettě, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 881/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. K. Konečná

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic podepsané dne 17. dubna 2002 v Sarajevu /sněmovní tisk 890/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. M. Soušek

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic , podepsané dne 4. května 1993 v Praze, která byla sjednána výměnou nót /sněmovní tisk 891/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. D. Reisiegel

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informac í /sněmovní tisk 867/

Uvede: zástupce ÚV

Zpravodaj: posl. F. Novosad

v 10.00 hodin

7. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

aktuální přehled

Uvede: zástupce MZV

zástupce Parlamentního institutu

v 11.00 hodin

Návrh státního rozpočtu na r. 2010 – kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Uvede: zástupce MZV

zástupce MF

Zpravodaj: posl. M. Soušek

ve 14.00 hodin

Vládní návrh zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů /tisk 883/

Uvede: zástupce MZV, zástupce FORS (České fórum pro rozvojovou spolupráci)

Zpravodaj: posl. J. Hamáček

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

1. Sdělení předsedy

9.30 hodin

2. Státní rozpočet na rok 2010, kapitola 361 - Akademie věd

odůvodní: zástupce Akademie věd, MF

zpravodajka: posl. M. Šojdrová

10.00 hodin

3. Státní rozpočet na rok 2010, kapitola 321 - Grantová agentura

odůvodní: zástupce Grantové agentury, MF

zpravodaj: posl. I. Ohlídal

10.30 hodin

4. Státní rozpočet na rok 2010, kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže

a tělovýchovy

odůvodní: zástupce MŠMT, MF

zpravodaj: posl. W. Bartoš

11.15 hodin

5. Státní rozpočet na rok 2010, kapitola 372 - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání

odůvodní: zástupce Rady, MF

zpravodaj: posl. T. Hasil

13.30 hodin

6. Státní rozpočet na rok 2010, kapitola 334 – Ministerstvo kultury

odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. P. Pleva

7. Rozpočet Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj čs. kinematografie na rok 2010

odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. J. Ježek

8. Rozpočet Státního fondu kultury na rok 2010

odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. M. Grebeníček

9. Různé

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/- Kapitola 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální Úvodní slovo: Karel Večeře, předseda ČÚZK

Zprav.zpráva: posl. Jiří Hanuš

od 11.00 hodin

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/ - Kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství

Úvodní slovo: Jakub Šebesta, ministr zemědělství

Zprav.zpráva: posl. Jiří Papež

od 12.30 hodin

4. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2008 a roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2008 /sněmovní tisk 877/

Úvodní slovo: Jakub Šebesta, ministr zemědělství

Zprav.zpráva: posl. Václav Grüner

od 14.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

a o změně některých zákonů (vodní zákon), a zákon č. 200/1990 Sb.,

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 895/

Úvodní slovo: Jakub Šebesta, ministr zemědělství

Zprav.zpráva: posl. Daniel Petruška

Podvýbor KV pro legislativu v místnosti č. 56

od 17.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

KV - Podvýbor pro legislativu
č. 6 (11. listopadu 2009)
HV - Podvýbor pro ochranu spotřebitele
č. 11 (11. listopadu 2009)
VVVKM - Podvýbor pro vědu a vysoké školy
č. 11 (11. listopadu 2009)

 

Čtvrtek 12. listopadu 2009

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

13. SR 2010 – kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. J. Plachý

9.30 hodin

14. Vládní návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití - tisk 857

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zástupce: posl. Břetislav Petr

10.00 hodin

15 . Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2008 – tisk 876.

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. J. Plachý

11.00 hodin

16. SR 2010 – kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv

Předkládá: zástupce SSHR

Zpravodaj: posl. Pavel Hojda

11.30 hodin

17. SR 2010 – kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Předkládá: zástupce ÚOHS

Zpravodaj: posl. V. Jakubková

13.00 hodin

Návrh poslanců Milana Urbana, Cyrila Zapletala, Břetislava Petra, Vlastimila Aubrechta, Gabriely Kalábkové a Petra Červenky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií , – tisk 727 (HMG).

Zpravodaj: posl. Jan Špika

13.30 hodin

Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), – tisk 732 (HMG)

Předkládá: posl. E. Dundáčková

Zpravodaj: posl. Karel Šidlo

Výbor pro evropské záležitosti v místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/: kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa – v tom:

odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU, financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu a projektů Finančního mechanismu EHP/Norsko a programů Švýcarsko-české spolupráce

uvede: zástupce Ministerstva financí

zpravodaj: posl. Jan Bauer

9.45 hodin

2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Posílení mezinárodního financování pro změnu klimatu: evropský návrh pro kodaňskou dohodu /kód dokumentu 13183/09, KOM(2009) 475 v konečném znění/

uvede: zást. Ministerstva financí

zás. Ministerstva životního prostředí

zpravodajka: posl. Kateřina Jacques

10.15 hodin

3. Informace k analýze dopravních investic a související revizi evropských dotací

uvede: ministr Gustáv Slamečka

11.00 hodin

4. Aktuální informace ke stavu čerpání finančních prostředků strukturálních fondů
uvede: ministr Rostislav Vondruška

11.45 hodin

5. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Prostor svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům /kód dokumentu 11060/09, KOM(2009) 262 v konečném znění/

uvede: zást. Ministerstva spravedlnosti

zástupce Ministerstva vnitra

zpravodaj: posl. Jan Bauer

6. Návrh rámcového rozhodnutí Rady o právu na tlumočení a překlad při trestním řízení /kód dokumentu 11917/09, KOM(2009) 338 v konečném znění/

uvede: zást. Ministerstva spravedlnosti

zpravodaj: posl. Jan Bauer

7. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 19. října – 8. listopadu 2009

uvede: posl. Kateřina Jacques

8.- 10.Dokumenty SZBP, sdělení předsedkyně, různé

14.00 hodin

11. Zelená kniha – Podpora mobility mladých lidí ve vzdělávání /kód dokumentu 11968/09, KOM(2009) 329 v konečném znění/

uvede: zást. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

zpravodajka: posl. Ladislava Zelenková

14.30 hodin

12. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zabezpečení dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice 2004/67/ES /kód dokumentu 11892/09, KOM(2009) 363 v konečném znění/

uvede: zást. Ministerstva průmyslu a obchodu

zpravodaj: posl. Jan Hamáček

15.00 hodin

13. Návrh rozhodnutí Rady o pověření Evropské centrální banky zvláštními úkoly, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika /kód dokumentu 13645/09, KOM(2009) 500 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva financí

zástupce České národní banky

zpravodaj: posl. Petr Krill

14. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Společenství a o zřízení Evropského výboru pro systémová rizika /kód dokumentu 13648/09, KOM(2009) 499 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva financí

zástupce České národní banky

zpravodaj: posl. Petr Krill

15. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví /kód dokumentu 13652/09, KOM(2009) 501 v konečném znění/ uvede: zástupce Ministerstva financí

zástupce České národní banky

zpravodaj: posl. Petr Krill

16. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění /kód dokumentu 13653/09, KOM(2009) 502 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva financí

zpravodaj: posl. Petr Krill

17. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy /kód dokumentu 13654/09, KOM(2009) 503 v konečném znění/ uvede: zástupce Ministerstva financí

zpravodaj: posl. Petr Krill

Výbor pro obranu výjezdní zasedání v zařízení MO ve Špindlerově Mlýně

od 10.00 - 11.00 hodin

Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010 kapitola 308 - Národní bezpečnostní úřad České republiky

Odůvodní: ředitel NBÚ D. Navrátil

Zpravodaj: posl. M. Svoboda

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (tisk 841)

odůvodní: zástupce MZdr

zpravodajka: posl. L. Zelenková

10.00 hodin

Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2008 (tisk 903)

odůvodní: zástupce Rady ČRo

zpravodaj: posl. J. Ježek

10.45 hodin

Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2008 (tisk 906)

odůvodní: zástupce Rady ČT

zpravodajka: posl. O. Zubová

11.30 hodin

13. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2008 (tisk 897)

odůvodní: zástupce Rady ČTK

zpravodaj: posl. P. Bratský

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

od 15.00 hodin v místnosti č. 106

1. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce (ST 897)
Zpravodaj: posl. Petr Bratský

2. Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2008 (ST 903)

Zpravodaj: posl. Josef Ježek

3. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2008 (ST 906)

Zpravodaj: Olga Zubová

Kontrolní výbor a rozpočtový výbor pořádají

společný pracovní seminář na téma

Integrovaný informační systém Státní pokladny

od 9.30 hodin v místnosti č. 111

Společný seminář zemědělského výboru a výboru pro životní prostředí k projednávanému vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 652), se uskuteční v místnosti č. 108 A - Státní akty od 10.00 hodin

Úvodní slovo přednese zástupce Ministerstva životního prostředí

Pod záštitou místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové

se uskuteční

slavnostní zahájení výstavy

„Opus Velehradensis - znamení naděje“

sochařské dílo Otmara Olivy a fotografie Jiřího Rohela

od 17.00 hodin v kuloárech Poslanecké sněmovny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Kontrolní výbor
Seminář Integrovaný informační systém Státní pokladny (12. listopadu 2009)
Výbor pro životní prostředí
Seminář O ochraně zemědělského půdního fondu, (tisk 652) (12. listopadu 2009)

 

Pátek 13. listopadu 2009

65. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 10.00 hodin

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 937/
1.-3. čtení

Organizační výbor - schůze začíná v 9.30 hod. v místnosti č. 106

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)