Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 26. 10.  do 1. 11. 2009

Pondělí 26. října 2009

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 27. října 2009

Akce nejsou hlášeny

 

Středa 28. října 2009

U příležitosti státního svátku se ve středu 28. října 2009 už tradičně uskuteční Den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně. Reprezentační sály, hlavní jednací síň, zasedací místnosti a kanceláře některých parlamentních výborů i další prostory sídla Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze na Malé Straně budou přístupny od 9.00 do 16.00 hodin od vchodu z Malostranského náměstí č.19, kde budou na skupiny návštěvníků čekat průvodkyně Pražské informační služby, které hosty během cca hodinové prohlídky seznámí s historií budov, architektonickými zajímavostmi i s jejich současným využitím. Vstup je zdarma.

Prosíme redakce o zprostředkování této informace občanům.

 

Čtvrtek 29. října 2009

Členové kontrolního výboru přijmou delegaci Ministerstva financí Číny

ve 13.30 hodin v místnosti č. 55

Výbor pro bezpečnost v místnosti č. 272G

od 9.00 - 10.00 hodin

1. Návrh rozpočtu kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti – na rok 2010

Odůvodní: D. Kovářová, ministryně spravedlnosti a předsedkyně legislativní rady vlády

Přizván: Luděk Kula, gen. řed. Vězeňské služby

Zpravodaj: posl. Karel Šplíchal

10.00 – 11.00 hodin

2. Zpráva o plnění Koncepce rozvoje českého vězeňství do roku 2015

Odůvodní: D. Kovářová, ministryně spravedlnosti a předsedkyně legislativní rady vlády

Přizván: Luděk Kula, gen. řed. Vězeňské služby

Zpravodaj: posl. Karel Šplíchal

11.00 – 11.45 hodin

3. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2008 ( ve srovnání s rokem 2007) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence krimilality na léta 2008 až 2011 za rok 2008 ( sněmovní tisk 840)

Odůvodní: Martin Pecina, ministr vnitra

Zpravodaj: posl. Zdeněk Boháč

11.45 – 12.30 hodin

4. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2008 (sněmovní tisk 924)

Odůvodní Martin Pecina, ministr vnitra

Zpravodaj: posl. Z. Bebarová-Rujbrová

12.30 – 12.45 hodin

Návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (tisk 675)

Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, a některé další zákony (sněmovní tisk 756)

Stanovení harmonogramu projednání ve výboru pro bezpečnost.

 

Pátek 30. října 2009

Akce nejsou hlášeny

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)