Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 4. do 10. 5. 2009

Pondělí 4. května 2009

akce nejsou hlášeny

 

Úterý 5. května 2009

Během dopoledne jednají poslanecké kluby.

56. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 14.00 hodin.

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Asociace zahradnických společenstev pod záštitou předsedy zemědělského výboru Jiřího Papeže pořádá ve dnech 5. - 8. května v prostorách Poslanecké sněmovny

výstavu na téma

„Zahradnictví a jemu příbuzné obory“

Pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka

a rektora Univerzity Palackého v Olomouci Lubomíra Dvořáka se uskuteční

slavnostní zahájení výstavy

„Zapomenuté Javoříčko“

od 19.15 hodin v kuloárech Poslanecké sněmovny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 41 (5. května 2009)
Mandátový a imunitní výbor
č. 33 (5. května 2009)

 

Středa 6. května 2009

56. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Ve dnech 5. - 7. května navštíví Českou republiku delegace Společného výboru pro spolupráci s účetním dvorem Parlamentu Španělska vedená předsedkyní Isabelou Pozuelovou.

Z programu:

6. května

12.00 - 13.00 hodin v místnosti č. 23

jednání se členy kontrolního výboru

14.40 - 14.50 hodin

účast na jednání Poslanecké sněmovny

Petiční výbor v místnosti č. 55

od 13.00 hodin

1. Schválení programu 30. schůze

2. Závěrečný účet za rok 2008 – projednání kapitoly 343 - ÚOOÚ

Uvede: Igor Němec

Zpravodaj: posl. H. Mallotová

3. Závěrečný účet za rok 2008 – projednání kapitoly 304 – Úřad vlády ČR

Uvede: J.Novák, Úřad vlády

Zpravodaj: posl.V. Votava

4. - 6. Sdělení předsedkyně výboru, podněty a připomínky poslanců, Návrh termínu a pořadu příští schůze

7. Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Podvýbor KV pro kontrolní systémy v místnosti č. 55

od 8.50 hodin

Vraťte Aničku domů.

Tisková konference poslance Karla Šplíchala a Ing. Zdeňka Hromádky o osudu jeho dcery odvezené matkou do Ruska.

TK se uskuteční ve středu 6. května 2009 od 16 hod v místnosti č. 22, Sněmovní 4, Praha 1.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

KV - Podvýbor pro kontrolní systémy
č. 6 (6. května 2009)
Volební komise
č. 26 (6. května 2009)

 

Čtvrtek 7. května 2009

Společná schůze výboru pro bezpečnost a výboru pro obranu na 10. mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET v Brně .


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro zdravotnictví
č. 25 (7. května 2009)

 

Pátek 8. května 2009

U příležitosti státního svátku se v pátek 8. května 2009 už tradičně uskuteční Den otevřených dveří v Poslanecké sněmovně. Reprezentační sály, hlavní jednací síň, zasedací místnosti a kanceláře některých parlamentních výborů i další prostory sídla Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze na Malé Straně budou přístupny od 9.00 do 16.00 hodin od vchodu z Malostranského náměstí č.19, kde budou na skupiny návštěvníků čekat průvodkyně Pražské informační služby, které hosty během cca hodinové prohlídky seznámí s historií budov, architektonickými zajímavostmi i s jejich současným využitím. Vstup je zdarma.

Při příležitosti českého předsednictví Radě EU se ve dnech 11. - 12. května 2009 uskuteční v Praze na Žofíně XLI. zasedání výborů pro evropské záležitosti parlamentů členských zemí Evropské unie - COSAC. K hlavním tématům konference budou patřit kromě debaty o současné hospodářské a finanční situaci, k níž vystoupí představitelé české vlády, i roční politická strategie Evropské komise pro rok 2010, kterou představí komisař Vladimír Špidla, a role EU při podpoře a ochraně demokracie a lidských práv ve světě, kterou uvede svým vystoupením bývalý prezident České republiky Václav Havel.

Konference bude zahájena v pondělí 11. května v 9.30 hodin a o akreditace lze požádat předem v tiskovém odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny.

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)