Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 27. 4.  do 3. 5. 2009

Pondělí 27. dubna 2009

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme předsedu Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky Nguyen Phu Tronga, který je v ČR na oficiální návštěvě.

Po skončení jednání v 10.00 hodin bude v prostorách kanceláře předsedy podepsána Smlouva o spolupráci mezi Národním shromážděním Vietnamské socialistické republiky a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

9.00 - zahájení jednání v prostorách kanceláře předsedy sněmovny
10.00 - podpis smlouvy

Fototermín na začátku jednání

Ve dnech 27. - 28. dubna se uskuteční konference předsedů rozpočtových a finančních výborů.

Z pogramu:

27. dubna

od 14.00 - 18.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

téma: „Záměry v oblasti příjmové a výdajové politiky EU po roce 2013“

28. dubna

od 9.00 - 12.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

téma: „Bankovní dohled a dozor nad kapitálovými trhy - posílení stability a rozvoje jednotného evropského finančního trhu“.

Pod záštitou předsedy výboru pro životní prostředí Libora Ambrozka se uskuteční

slavnostní zahájení výstavy

„Ochrana přírody a krajiny v České republice“

(grafika a ilustrace Jan Dungel) a Krajinářské fotografie Bohumíra Prokůpka

od 18.00 hodin v kuloárech Poslanecké sněmovny

 

Úterý 28. dubna 2009

Během dopoledne jednají poslanecké kluby.

56. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 14.00 hodin.

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme předsedu vlády Albánské republiky Saliho Berishu
v 16.30 hodin v prostorách Poslanecké sněmovny.

Fototermín : 16.25 hod.

Výbor pro sociální politiku v místnosti č. 55

od 13.00 - 13.30 hodin

  1. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb.,

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 769)

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. K. Dimitrov

13.30 – 14.00 hodin

2. Návrh poslanců J. Paroubka , B. Sobotky, Z. Škromacha, M. Urbana a dalších na vydání zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability (tisk 743)

Odůvodní: zást.skupiny předkladatelů

Zpravodaj: posl.M. Krajíček

Tisková konference ČSSD od 12.30 hodin - kinosál

Tisková konference SZ od 13.00 hodin - kinosál


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro životní prostředí
č. 25 (28. dubna 2009)

 

Středa 29. dubna 2009

56. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček se setká s prezidentem Turecké republiky Abdullahem Gülem
v 16.15 hodin v prostorách Poslanecké sněmovny.

Fototermín : 16.10 hodin.

Rozpočtový výbor v místnosti č. 56

od 8.00 hodin

1. Návrh poslanců Jiřího Paroubka , Bohuslava Sobotky, Zdeňka Škromacha , Milana Urbana a dalších na vydání zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability (sněmovní tisk 743) - dokončení

Rekapitulace: zpravodaj posl . V. Vilímec

Přizváni: zástupci MF, předkladateleé

  1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů (tisk 768)

Rekapitulace: Zpravodaj: posl. J. Dolejš Přizváni: zástupci MF

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ( insolvenční zákon), a další související zákony (sněmovní tisk 770) Zpravodaj: posl. P. Rafaj

Přizváni: zástupce MS a MPSV

4. Rozpočtová opatření

5. Informace o činnosti podvýborů

Kontrolní výbor v místnosti č. 55

od 8.15 hodin

1. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2008 Zpravodaj: posl . V. Koníček

  1. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2004 až 2007 Zpravodaj: posl. V. Koníček

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 32 (29. dubna 2009)
Výbor pro životní prostředí
č. 26 (29. dubna 2009)

 

Čtvrtek 30. dubna 2009

56. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

9: 00 hod.

1.

Návrh poslanců Petra Tluchoře , Bohuslava Sobotky a Přemysla Rabase na vydání ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny (tisk 796)

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodaj posl . Marek Benda

2.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád , ve znění pozdějších předpisů (tisk 559)

Uvede zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodajka posl . JUDr. Eva Dundáčková


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

ZAV - Podvýbor pro prezentaci České republiky v zahraničí a vnější ekonomické vztahy
č. 12 (30. dubna 2009)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)