Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 13. do 19. 4. 2009

Pondělí 13. dubna 2009

Velikonoční pondělí

 

Úterý 14. dubna 2009

Členové rozpočtového výboru přijmou poslance

australského parlamentu P. Lindsaye ve 14.00 hodin v místnosti č. 22

Ve dnech 14. - 18. dubna navštíví Nigérii a Ghanu společná delegace výboru pro obranu a zahraničního výboru.

Z programu: návštěva vojenské letecké základny, schůzka s velitelem vzdušných sil, přijetí u předsedy Sněmovny reprezentantů Národního shromáždění, jednání s partnerskými výbory, setkání členů zahraničního výboru s prezidentem Hospodářského sdružení západoafrických států, přijetí u ministra zahraničních věcí a u ministra obrany.

Ve dnech 14. - 17. dubna navštíví Švýcarsko a Spolkovou republiku Německo delegace hospodářského výboru ( O. Vojíř, M. Šimonovský, V. Snopek a C.Zapletal).

Možnosti České republiky jako nového člena Evropské kosmické agentury na poli kosmonautiky a zkušenosti Švýcarska a Německa v oblasti vysokorychlostní železnice.

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 16.00 hodin

1. Schválení programu 29. schůze

16.05 hodin

2. Veřejné slyšení k petici č. 8/P/09 (a č. 67/P/08) „Za dodržení podmínek, stanovených v usnesení vlády č. 904 ze dne 15. září 2004, týkajících se privatizace OKD společností KARBON INVEST, a.s.“ (s celkovým počtem 15.732 podpisů)

17.10 hodin

3. Projednání Zpráv VOP o činnosti za 2., 3. a 4. čtvrtletí roku 2008

Projednání Souhrnné zprávy o činnosti VOP za rok 2008 (tisk č. 779)

Uvede: ombudsman Otakar Motejl

Zpravodaj: posl. Ladislav Mlčák

18.10 hodin

4. Státní závěrečný účet za rok 2008 – projednání kapitoly 309 – Kancelář VOP

Uvede: ombudsman Otakar Motejl

Zpravodaj: posl. Jiří Carbol

18.40 hodin

5. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2009 do 31. 1. 2009, za období od 1. 2. 2009 do 28. 2. 2009 a za období od 1. 3. 2009 do 31. 3. 2009

18.45 hodin

6. - 8. Sdělení předsedkyně výboru, p odněty a připomínky poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

19.00 hodin

Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně

Rozpočtový výbor výjezdní zasedání - Jihočeský kraj (České Budějovice

a Hluboká nad Vltavou)

od 19.00 hodin

1. Setkání se zástupci Jihočeské hospodářské komory – Téma: Účinnost národního protikrizového plánu vlády

Uvede: ministr financí M. Kalousek

Zpravodaj: posl.B. Sobotka

Přizváni: zástupci Jihočeské hospodářské komory, představitelé podnikatelské sféry

Výbor pro sociální politiku výjezdní zasedání - Plzeňský kraj

od 16.00 - 17.00 hodin

návštěva zařízení Klokánek, Hostivice

Podvýbor VVVKMT pro vědu a vysoké školy v místnosti č. 55

od 15.00 hodin

Podvýbor HV pro dopravu v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 15.00 hodin

Stálá komise pro rovné příležitosti pořádá

odborný seminář na téma

„Dopady ekonomické krize na ženy“

od 13.30 hodin v místnosti č. 108

Pod záštitou poslance Zdeňka Macha a náměstkyně ministra školství Evy Bartoňové a ve spolupráci s Gymnáziem a Střední odbornou školu pedagogickou v Liberci

se uskuteční

slavnostní zahájení výstavy

Cesta k sobě a druhým

v 18.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro dopravu
č. 15 (14. dubna 2009)
VVVKM - Podvýbor pro vědu a vysoké školy
č. 10 (14. dubna 2009)
Stálá komise pro rovné příležitosti
č. 13 (14. dubna 2009)

 

Středa 15. dubna 2009

Rozpočtový výbor výjezdní zasedání - Jihočeský kraj (České Budějovice

a Hluboká nad Vltavou)

od 9.00 hodin - v zasedací místnosti Magistrátu města Českých Budějovic

2a. Zpráva o změnách příjmů kapitol, výdajů kapitol a deficitu státního rozpočtu na rok 2009 při zpomalení odhadovaného meziročního růstu HDP na 3%, 2% a 1% (sněmovní tisk 723) včetně doplňující zprávy – analýzy možných dopadů na oblast státního a územních rozpočtů při zpomalení odhadovaného meziročního růstu HDP na 0%, -1% a -2%

2b. Návrh usnesení rozpočtového výboru, kterým se vyslovuje souhlas s převodem dosud nepřevedených prostředků rezervních fondů organizačních složek státu (samostatné kapitoly) Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. B. Sobotka

3. - 6. Rozpočtová opatření, informace o činnosti podvýborů , sdělení předsedy, různé , návrh termínu a pořadu další schůze výboru

od 10. 00 hodin - Magistrát města Českých Budějovic

7. Přijetí primátorem města Českých Budějovic

primátor města J. Thoma,

náměstek pro ekonomiku R.Vodička

od 10. 15 hodin

Magistrát města Českých Budějovic

8. Jednání se zástupci města Českých Budějovic – základní sociálně ekonomická charakteristika města, finanční charakteristika, legislativně technické překážky dalšího rozvoje

Uvedou: primátor města J. Thoma, náměstek pro ekonomiku R.Vodička

Zpravodaj: člen zastupitelstva, posl. P. Braný

od 12. 00 hodin - restaurace Masné Krámy, České Budějovice

Pracovní oběd – pokračování rozpravy z dopoledního jednání, legislativní a finanční omezení dalšího rozvoje města

Přizváni: hejtman Jihočeského kraje J. Zimola, primátor města ČB J. Thoma a další představitelé Jihočeského kraje a města ČB,

od 13.30 hodin - Tiskové středisko Krajského úřadu Jihočeského kraje

10. Tisková konference Účast: předseda výboru, poslanci PSP za Jihočeský kraj, zástupci médií

od 14.00 hodin - Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích

11. Předpokládané dopady krize na rozpočty měst a obcí, dopady na výkon státní správy v oblasti přenesené působnosti na kraje i obce, informace o přijímaných opatřeních -návaznost na jednání podvýboru RV pro finanční hospodaření územních samospráv a pro využívání fondů Evropské unie

z 19. února 2009 Uvede: představitel Ministerstva financí

Zpravodaj: posl.V. Vilímec

Přizváni: zástupci JČ, města České Budějovice, AKČR a SMO ČR

od 16.00 hodin

12. Návštěva pivovaru Budějovický Budvar, n.p., prohlídka provozů

Kontrolní výbor v místnosti č. 56

od 9.00 hodin

1. Informace Ministerstva pro místní rozvoj o aktuálním stavu Monitorovacího systému fondů Evropské unie pro programové období 2007 až 2013 v České republice Uvede: zástupce MMR

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 9.30 hodin

Informace o splnění nápravných opatření přijatých na základě kontrolního závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/04 – Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené pro zabezpečení úkolů Správy státních hmotných rezerv

Uvedou: zástupci MPO a SSHR

Zpravodaj: posl. posl. L. Ježek

od 10.30 hodin

Informace Ministerstva financí o průběhu realizace projektu Státní pokladna - cílový koncept Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 11.00 hodin

Informace Ministerstva financí o privatizaci společností TECHNOEXPORT, akciová společnost pro zahraniční obchod, ŠKODAEXPORT, a.s. a STROJIMPORT, a.s. Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 11.15 hodin

Informace Ministerstva financí o postupu při likvidaci ekologických zátěží

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. J. Fiala

od 11.30 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ,

a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 693/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 13.30 hodin

Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2008

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 14.00 hodin

Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2008, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MF

od 14.30 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/36 - Finanční prostředky vynaložené na rozvoj dopravních sítí v České republice Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. J. Bürgermeister

od 15.00 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/16 - Projekt partnerství veřejného a soukromého sektoru Výstavba justičního areálu v Ústí nad Labem Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupci MS

od 15.45 hodin

Zpráva o stávajícím stavu zavádění Vězeňského informačního systému a Zpráva o hospodaření věznic

Uvedou: zástupci MS

a generální ředitel VS ČR L. Kula

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 16.45 hodin

Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2008

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 17.00 hodin

Doplněn í výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2004 až 2007 Zpravodaj: posl. V. Koníček

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

Sdělení předsedy výboru

Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

10.15 hodin

3. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii , ve znění pozdějších předpisů (tisk 560)

Uvede zástupce Ministerstva spravedlnosti

Zpravodaj posl. Jeroným Tejc

13.00 hodin

4. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb ., občanský soudní řád , ve znění pozdějších předpisů (tisk 559)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti

Zpravodajka posl. Eva Dundáčková

14.00 hodin

5. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, (tisk 498)

Uvede zástupce Ministerstva spravedlnosti

Zpravodajka posl. Hana Šedivá

15.00 hodin

6. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a další související zákony (tisk 770)

Odůvodní zástupce MS a MPSV

Zpravodaj posl. Radim Chytka

15.45 hodin

7. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika, Vojtěcha Filipa, Václava Exnera, Zuzky Bebarové-Rujbrové a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Lisabonské smlouvě pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství (tisk 477)

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodaj posl. Jiří Polanský

16.00 hodin

8. Senátní návrh na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky , ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 16)

Uvede zástupce navrhovatele

Zpravodaj posl. Zdeněk Jičínský

9. Projednávání dosud neskončených bodů pořadu schůze ve schváleném pořadí

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví minimální standardy pro přijímání žadatelů o azyl /kód dokumentu 16913/08, KOM(2008) 815 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva vnitra

zpravodaj: posl. Jan Bauer

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů v zájmu účinného uplatňování nařízení (ES) č. /–/–/ (kterým se stanoví kritéria a postupy určující členský stát odpovědný za přezkoumání žádosti o mezinárodní ochranu podané v některém z členských států státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti) /kód dokumentu 16934/08, KOM(2008) 825 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva vnitra

zpravodaj: posl. Jan Bauer

10.00 hodin

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě týkající se revize víceletého finančního rámce (2007 – 2013)

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec /kód dokumentu 17606/08, KOM(2008) 859 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva financí

zpravodaj: posl. Jan Špika

10.30 hodin

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2006/493/ES, kterým se stanoví částka podpory Společenství pro rozvoj venkova na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013, její roční rozdělení a minimální částka, která má být soustředěna v regionech způsobilých v rámci konvergenčního cíle /kód dokumentu 5883/09, KOM(2009) 38 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva zemědělství

zpravodaj: posl. Josef Šenfeld

11.00 hodin

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vypracování programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky /kód dokumentu 5972/09, KOM(2009) 35 v konečném znění/ uvede: zástupce MPO

zpravodaj: posl. Břetislav Petr

Sdělení Komise – Energetická účinnost: plnění 20% cílové hodnoty /kód dokumentu 15908/08, KOM(2008) 772 v konečném znění/

uvede: zástupce MPO

zpravodaj: posl. Jan Špika

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Evropa může ušetřit více energie kombinovanou výrobou tepla a elektřiny /kód dokumentu 15907/08, KOM(2008) 771 v konečném znění/

uvede: zástupce MPO

zpravodaj: posl. Jan Špika

12.00 hodin

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské centrální bance – Pět let rozšířené EU Hospodářské úspěchy a výzvy /kód dokumentu 6842/09, KOM(2009) 79 v konečném znění/

uvede: zástupce Úřadu vlády

zpravodaj: posl. Petr Krill

14.00 hodin

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis /kód dokumentu 17498/08, KOM(2008) 662 v konečném znění/ uvede: zástupce MZ

zpravodaj: posl. Jozef Kochan

10. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice . 001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis /kód dokumentu 17499/08, KOM(2008) 663 v konečném znění/ zpravodaj: posl. Jozef Kochan

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění, pokud jde o farmakovigilanci humánních léčivých přípravků, nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor na nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky /kód dokumentu 17501/08, KOM(2008) 664 v konečném znění/ zpravodaj: posl. Jozef Kochan

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o farmakovigilanci /kód dokumentu 17502/08, KOM(2008) 665 v konečném znění/

zpravodaj: posl. Jozef Kochan

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES, pokud jde o zabránění vstupu léčivých přípravků, které jsou padělané, pokud jde o identifikační údaje a údaje o jejich historii či původu, do legálního dodavatelského řetězce /kód dokumentu 17504/08, KOM(2008) 668 v konečném znění/ uvede: zástupce MZ

zpravodaj: posl. Jozef Kochan

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče /kód dokumentu 17427/08, KOM(2008) 836 v konečném znění/

uvede: zástupce MZ

zpravodaj: posl. Jozef Kochan

Návrh doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče /kód dokumentu 17430/08, KOM(2008) 837 v konečném znění/

uvede: zástupce MZ

zpravodaj: posl. Jozef Kochan

Zelená kniha o pracovnících ve zdravotnictví v Evropě /kód dokumentu 17479/08, KOM(2008) 725 v konečném znění/

uvede: zástupce MZ

zpravodaj: posl. Jozef Kochan

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Provádění doporučení Rady ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny (2003/878/ES) /kód dokumentu 5021/09, KOM(2008) 882 v konečném znění/

uvede: zástupce MZ

zpravodaj: posl. Jozef Kochan

Výbor pro bezpečnost v místn. č. 272G vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 9.00 - 9.40 hodin

1. Návrh závěrečného účtu kapitoly 339 – Ministerstvo spravedlnosti – za rok 2008, část Vězeňská služba

Odůvodní: ministr Jiří Pospíšil

Zpravodaj: posl. Karel Šplíchal.

9.40 – 10.00 hodin

2. Návrh závěrečného účtu – kapitola Bezpečnostní informační služba – za rok 2008. Odůvodní: Jiří Lang, , řed. BIS

Zpravodaj: posl. Jan Klas.

10.00 – 10.30 hodin

3. Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra – za rok 2008 Odůvodní: ministr Ivan Langer

Zpravodaj: posl. Zdeněk Maršíček.

10.30 – 11.30 hodin

4. Informace ministra vnitra o bezpečnostních aspektech privatizace ČSA, a.s.

Přednese: ministr Ivan Langer

Přizváni: ministr Martin Říman, zástupci BIS a ÚZSI

Zpravodaj: posl. Richard Dolejš.

11.30 – 12.30 hodin

5. Informace ministra vnitra o zkušenostech s reformou Policie České republiky

Přednese: ministr Ivan Langer

Zpravodaj: posl. Michael Hrbata.

14.00 – 16.00 hodin

6. Problematika násilí na fotbalových stadionech

Přednese: posl. Karel Šplíchal

Přizvání: ministr Ivan Langer, Pavel Mokrý, předseda ČMFS, Vladimír Šmicer, fotbalista SK Slavia Praha.

Zpravodaj: posl. Václav Klučka

16.00 – 16.15 hodin

7. Termín a program příští schůze výboru, různé

Volební výbor v místnosti č. 111

od 9.00 hodin

Informace o návrzích pro volbu 5 členů Rady České televize došlých na základě výzvy předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 12. února 2009

Uvede: předseda výboru

Informace o návrzích pro volbu člena Rady České televize došlých na základě výzvy předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 16. března 2009

Uvede: předseda výboru

Informace o dokladech kandidátů na členy Rady České televize došlých na základě výzvy předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 12. února 2009

Uvedou: zpravodajové výboru

Informace o dokladech kandidátů na členy Rady České televize došlých na základě výzvy předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 16. března 2009

Uvedou: zpravodajové výboru

Veřejné slyšení kandidátů na člena Rady České televize navržených na základě výzvy předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 12. února 2009

6. Veřejné slyšení kandidátů na člena Rady České televize navržených na základě výzvy předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 16. března 2009

7. Návrh postupu volebního výboru při výběru kandidátů pro volbu členů Rady České televize

Uvede: předseda výboru

8. Schválení kandidátky na volbu 5 členů Rady České televize

Uvede: předseda výboru

9. Schválení kandidátky na volbu člena Rady České televize

Uvede: předseda výboru

Výbor pro sociální politiku výjezdní zasedání - Plzeňský kraj

od 9.00 hodin

přijetí na KÚ v Plzni, setkání s paní hejtmankou Miladou Emmerovou

9.15 hodin

jednání s řediteli okresních Úřadů práce

10.30 hodin

jednání s řediteli Domů dětí

14.00 hodin

návštěva chráněných dílen STYL Plzeň ( předseda p. Šrédl)

prohlídka, beseda s vedením

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

1. Sdělení předsedy

9.30 hodin

2. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2008 (tisk 751) odůvodní: zástupce Rady

zpravodaj: posl. T. Hasil

10.00 hodin

3. Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.,

o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, (tisk 552)

odůvodní: zást. předkladatelů

zpravodaj: posl. Z Novotný

10.30 hodin

4. Různé - Informace o současném stavu přípravy maturit

5. Schválení termínu a programu příští schůze

14.00 hodin

6. Návštěva nově zrekonstruované budovy Českého rozhlasu

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

od 10.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a zákon č.161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

tisk 632. Předkladatel: MŽP

Zpravodaj: posl. Petr Sunkovský

Výbor pro životní prostředí v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (tisk 632) Odůvodní zástupce MŽP

Zpravodaj posl. Libor Ambrozek

11.30 hodin

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 717)

Odůvodní zástupce MŽP

Zpravodaj: posl.V. Aubrecht

13.00 hodin

3. Prezentace Svazu měst a obcí k zákonu o odpadech

Informace o projektu záchrany severního bílého nosorožce

Uvede posl. Přemysl RABAS

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, (sněmovní tisk 662)

Úvodní slovo: ministr Petr Gandalovič

Zprav. zpráva: posl. Jiří Papež

od 11.00 hodin

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,

a další související zákony (sněmovní tisk 587)

Úvodní slovo: nám. zemědělství S. Kozák

Zprav. zpráva: posl. F. Dědič

od 11.30 hodin

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 632/

Úvodní slovo: nám ministra František Pelc,

Zprav. zpráva: posl. Václav Mencl

5. Volba předsedy podvýboru ZEV pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství

Podvýbor pro státní vyznamenání v místnosti č. 55

od 8.30 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební výbor
č. 8 (15. dubna 2009)

 

Čtvrtek 16. dubna 2009

Rozpočtový výbor výjezdní zasedání - Jihočeský kraj (České Budějovice

a Hluboká nad Vltavou)

od 9.30 hodin

13. Prohlídka zámku Hluboká n. Vltavou a zámečku Ohrada

Výbor pro bezpečnost výjezdní zasedání

od 10.15 -13.00 hodin

návštěva Policie České republiky – útvaru rychlého nasazení (Borek u Rokycan

14.15 – 16.00 hodin

návštěva Policie České republiky – útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (Praha 5, Zbraslav).

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Závěrečná hodnotící zpráva o rámcové strategii a akčním programu Společenství v oblasti strategie Společenství pro rovnost žen a mužů (2001 – 2006) /kód dokumentu 12809/08, KOM(2008) 503 v konečném znění/ uvede: zástupce Úřadu vlády

zpravodajka: posl. Soňa Marková

9.30 hodin

19. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Roční politická strategie na rok 2010 /kód dokumentu 6852/09, KOM(2009) 73 v konečném znění/

uvede: zástupce Úřadu vlády

zpravodajka: posl.L. Zelenková

10.00 hodin

20. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro zavedení Inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy /kód dokumentu 17564/08, KOM(2008) 887 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva dopravy

zpravodaj: posl. Petr Bratský

Zelená kniha – TEN-T: přezkum politiky směrem k lépe integrované transevropské dopravní síti ve službách společné dopravní politiky /kód dokumentu 6135/09, KOM(2009) 44 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva dopravy

zpravodaj: posl. Petr Bratský

10.30 hodin

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Cesta ke komplexní dohodě o změně klimatu v Kodani /kód dokumentu 5892/09, KOM(2009) 39 v konečném znění/

uvede: zástupce MŽP

zpravodaj: posl. Pavel Vanoušek

11.00 hodin

23. Zpráva o vývoji vztahů mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty v rámci Lisabonské smlouvy

uvede: europoslanec Elmar Brok

24 . Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 16. ledna – 28. února 2009 – doprojednání

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 1. března – 5. dubna 2009 uvede: posl. Petr Krill

25. Dokumenty SZBP

Výbor pro sociální politiku výjezdní zasedání - Plzeňský kraj

od 8.30 hodin

návštěva Psychiatrické léčebny Dobřany

prohlídka nových prostor, diskuse s vedením léčebny

11.30 hodin

návštěva Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež, Zbůch

prohlídka, jednání s vedením Ústavu

14.00 hodin

návštěva Domova pro osoby se zdravotním postižením, Stod

prohlídka, diskuse s vedením Domova

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

Jednání bylo zrušeno. V ýroční zprávy budou projednány na květnovém zasedání (1. výborový týden)

Hospodářský výbor pořádá

seminář na téma

„Tvorba cen elektrické energie“

od 8.30 hodin v místnosti č. 108

Začíná dvoudenní setkání předsedů sociálně demokratických

a socialistických frakcí národních parlamentů států EU, které tradičně hostí
země předsedající Radě EU. Témata pražského setkání budou hospodářská,
finanční a sociální krize, energetická bezpečnost a obranná politika v Evropě

od 15.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VB - Podvýbor pro Integrovaný záchranný systém
č. 6 (16. dubna 2009)

 

Pátek 17. dubna 2009

Podvýbor HV pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku - výjezdní zasedání

v ELDIS, s.r.o. Pardubice, Dělnická 469

od 10.00 hodin

Ve dnech 18. a 20. dubna se v konferenčním sále č. 205 ve Sněmovní 1 za účasti předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga, skupiny členů Kongresu USA a zástupců Evropského parlamentu uskuteční Transatlantický dialog zákonodárců.

Zahájení: sobota 18. dubna v 9.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 19 (17. dubna 2009)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)