Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 25. 2.  do 2. 3. 2008

Pondělí 25. února 2008

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 26. února 2008

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

od 16.00 hodin

1. Projednávání vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím (tisk č. 395)

Uvede: zástupce Ministerstva vnitra

Zpravodaj: posl. Z. Bebarová-Rujbrová

17.30 hodin

2. Sdělení předsedkyně výboru

17.40 hodin

3. - 4. Podněty a připomínky poslanců, návrh termínu a pořadu příští schůze

17.50 hodin

5. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 11. 2007 do 31. 12. 2007 a za období od 1. 1. 2008 do 31. 1. 2008

18.00 hodin

6. Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně

Podvýbor VVVKMT pro vědu a vysoké školy v místnosti č. 23

od 15.00 hodin

Pod záštitou předsedy hospodářského výboru Oldřicha Vojíře se uskuteční

Seminář na téma

Novela zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti

České dráhy (tisk 380)

od 15.00 hodin místnost č. 108

Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Kasala pořádá

Evropská akademie pro demokracii

Seminář na téma

ČSL a únor 1948

od 15.30 hodin v místnosti č. 106

Tisková konference, kterou pořádá místopředseda zahraničního výboru David Šeich k příležitosti představení výsledků výzkumu veřejného mínění mezi občany Ruské federace, který zjišťoval jejich názor na výstavbu protiraketové obrany Spojených států ve střední Evropě

se uskuteční ve 13.00 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví
č. 7 (26. února 2008)
VVVKM - Podvýbor pro vědu a vysoké školy
č. 6 (26. února 2008)

 

Středa 27. února 2008

Rozpočtový výbor v místnosti č.111 - sněmovna

od 9.00 hodin

1. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti cen (tisk 341)

Uvede: pověřený člen zastup. hl.m.Praha

Zpravodaj: posl. P. Svoboda

od 9.30 hodin

2. Vládní návrh na vydání zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tisk 385)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. J. Dolejš

od 10.00 hodin

3. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tisk 386)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. J. Dolejš

od 10.30 hodin

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (tisk 400)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Doktor

od 11.00 hodin

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 401)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Svoboda

od 12.00 hodin

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu , která byla podepsána v Praze dne 26. října 2007 (tisk 377)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

7. Zprávy

8. Rozpočtová opatření

Informace o činnosti podvýborů

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

1. Schválení programu schůze

9.15 hodin

2. Vládní návrh zákona o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), – tisk 398.

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. M. Šimonovský

10.00 hodin

3. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích , ve znění pozdějších předpisů – tisk 382 (HMG).

Předkládá: zástupce Senátu

Zpravodaj: posl. M. Kala

10.30 hodin

Návrh posl. O. Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a zákona

č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., zákona č. 179/2003 Sb., a zákona č. 293/2004 Sb. – tisk 380.

Předkládá: posl. O. Vojíř

Zpravodaj: posl. K. Sehoř

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 9.00 hodin

Sdělení předsedy výboru

Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

9.10 hodin

3.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (tisk 398)

Odůvodní zástupce MPO

Zpravodaj posl. Jeroným Tejc

od 14.00 hodin - výjezdní zasedání v Brně

4. Jednání na Nejvyšším správním soudu

Výbor pro bezpečnost v místn. č. 272G vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 8.30 - 9.00 hodin

1. Porada předsedy výboru s místopředsedy.

9.00 – 10.00 hodin

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), tisk 258.

Zpravodaj: posl. Václav Klučka

Odůvodní: ministr Jiří Pospíšil

10.00 – 11.00 hodin

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), (sněmovní tisk 398).

Zpravodaj: posl. Jan Klas

Odůvodní: ministr Martin Říman

11.00 – 12.00 hodin

4. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (sněmovní tisk 385).

Zpravodaj: posl. Zdeněk Maršíček

Odůvodní: ministr Miroslav Kalousek

12.00 – 13.00 hodin

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (sněmovní tisk 386).

Zpravodaj: posl. Zdeněk Maršíček.

Odůvodní: ministr Miroslav Kalousek

14.00 – 16.30 hodin

6. Vězeňství v České republice (úvod do diskuse ke koncepci vězeňství v České republice). Zpravodaj: posl. Karel Šplíchal.

Přizváni: ministr Jiří Pospíšil

Gen.mjr.Luděk Kula, generální ředitel Vězeňské služby.

16.30 – 16.45 hodin

7. - 8. Termín a program příští schůze výboru., různé.

Výbor pro zdravotnictví v místnosti č. 48 - „Konírna“, Malostranské nám č. 7

od 11.00 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb.,

o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), a další související zákony /tisk č. 361/

Odůvodní: zástupce MZ a MŠMT

Zpravodaj: posl. J. Rybínová

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

výjezdní zasedání - v Národní knihovně

od 9.30 hodin

6. Návštěva Národní knihovny

Výbor pro životní prostředí v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb.,

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), (tisk 396)

Zpravodaj: posl. Václav Mencl

Odůvodní zástupce MZ

11.00 hodin

Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana Urbana, Václava Exnera a Milady Halíkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (tisk 367)

Zpravodaj: posl. Tomáš Úlehla

Odůvodní člen návrhové skupiny poslanců

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb.,

o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, /tisk 383/

Úvodní slovo: ministr Petr Gandalovič

Zprav.zpráva: posl. Ladislav Skopal

od 11.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

a o změně některých zákonů (vodní zákon), /sněmovní tisk 396/

Úvodní slovo: ministr Petr Gandalovič

Zprav.zpráva: posl. Václav Mencl

Podvýbor pro vyznamenání v místnosti č. 23

od 8.30 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VZP - Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu
č. 4 (27. února 2008)
VSR - Podvýbor pro veřejnou správu a informační systémy
č. 4 (27. února 2008)

 

Čtvrtek 28. února 2008

Kontrolní výbor v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

Informace o činnosti Celní správy ČR – správa a výběr spotřební daně

z tabáku Uvede: náměstek ministra financí

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: gen. ředitel Generálního ředitelství cel

od 10.00 hodin

2. Informace Ministerstva průmyslu a obchodu o kontrolní činnosti v oblasti teplárenství Uvede: nám. ministra průmyslu a obchodu

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupci ČR-SEI, ERÚ, ČOI

od 11.00 hodin

3. Informace Ministerstva vnitra o připravované novele zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Uvede: náměstek ministra vnitra

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Předseda hospodářského výboru Oldřich Vojíř pořádá

parlamentní seminář na téma

Energetická koncepce a její úprava

11.00 – 14.00 hodin

zasedací místnost poslaneckého klubu ODS č. 109

(Malostranské náměstí 7

Vystupující: Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu, Martin Bursík, ministr životního prostředí, Alexandr Vondra, místopředseda vlády pro evropské záležitosti, Oldřich Vojíř, předseda hospodářského výboru PSP ČR, Milan Urban , místopředseda hospodářského výboru PSP ČR, František Hrdlička, děkan strojní fakulty ČVUT, Eduard Sequens, sdružení Calla, Karel Šimeček, Sdružení velkých spotřebitelů energie

Ústavně právní výbor výjezdní zasedání - Brno

od 10.00 hodin

5. Jednání na Nejvyšším soudu

13.30 hodin

6. Jednání na Nejvyšším státním zastupitelství

15.30 hodin

7. Jednání u veřejného ochránce práv

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

od 9.00 hodin v místnosti č. 106

1. Návrh na odvolání členky Rady Českého rozhlasu

2. Stížnost na Jiřího Voráče člena Rady České televize

Informace Radia Impuls o komercionalizaci regionálního vysílání a jeho řešení RRTV

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch

v 15.00 hodin v místnosti č. C 109

Stálá komise pro sdělovací prostředky ve spolupráci

s Českou asociací elektronických komunikací o. s. pořádá

odborný seminář na téma

Směrnice EP a Rady 2007/65/ES o audiovizuálních mediálních službách

od 11.00 hodin v místnosti č. 108

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23

Ve 12.30 hodin v v místnosti č. 48 - „Konírna“, Malostranské nám č. 7 -
Briefing k semináři Můžeme zachránit více životů? Prevence rakoviny děložního čípku v ČR, který v návaznosti na Týden prevence rakoviny děložního čípku, jenž proběhl v lednu v Evropském parlamentu v Bruselu, pořádá poslankyně Dagmar Molendová a poslanec Evropského parlamentu Milan Cabrnoch. Seminář začíná tamtéž ve 13: 30. Účast je nutno potvrdit na tel.: 725 509 066, e-mail: alzbeta@casteam.cz.

Tisková konference k Institutu náhradní rodinné péče se uskuteční ve 13.00 hodin při příležitosti semináře Dítě má právo na rodinné prostředí - Profesionální a přechodná pěstounská péče, proč a jak? TK se zúčastní britští a čeští odborníci na péči o děti v obtížné životní situaci. Prezence od 12: 45 na recepci budovy, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 26 (27. a 28. února 2008)
Výbor pro bezpečnost
č. 19 (27. a 28. února 2008)
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 5 (28. února 2008)

 

Pátek 29. února 2008

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme v pátek 29. února 2008 v

11.00 hodin prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka u příležitosti 30.výročí startu jeho vesmírné cesty.
Fototermín: 10.55 hodin, prostory kanceláře předsedy Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4.


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 30 (27. a 28. února 2008 (event. 29. února))
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 10 (29. února 2008)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)