Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 15. do 21. 12. 2008

Pondělí 15. prosince 2008

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme ministra zahraničích věcí Egypta Ahmeda Abú el - Gheita

v 15.00 hodin v místnosti č. 120

Pod záštitou výboru pro evropské záležitosti se uskuteční

slavnostní zahájení výstavy „Planeta Země mocná a zranitelná“

od 17.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

 

Úterý 16. prosince 2008

Tisková konference poslanců Davida Šeicha a Jeronýma Tejce,
na které představí změny v oblasti legislativy týkající se ochrany zvířat

od 12.00 hodin v kinosále

 

Středa 17. prosince 2008

47. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena v 10.00 hodin

Podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

1. Návrh poslanců Jiřího Paroubka , Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka , Miloslava Vlčka, Michala Haška, Davida Ratha, Jaroslava Krákory a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, /sněmovní tisk 504/ - druhé čtení

2. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokoly o přístupu Albánské republiky a Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě, podepsané v Bruselu dne 9. července 2008 /sněmovní tisk 628/ - druhé čtení

3. Návrh poslanců Jiřího Paroubka , Bohuslava Sobotky, Lubomíra Zaorálka , Miloslava Vlčka, Michala Haška, Davida Ratha, Jaroslava Krákory a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení

Po skončení 47. schůze PS bude pokračovat 44. schůze PS

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 28 (17. prosince 2008)

 

Čtvrtek 18. prosince 2008

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti Sněmovní 3

od 7.30 hodin:

 1. Informace o výsledcích zasedání Evropské rady v Bruselu ve dnech 11. a 12.12.2008

uvede: místopředseda vlády A.Vondra

od 9.00 hodin

 1. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/19/ES o systémech pojištění vkladů, pokud jde o úroveň krytí a lhůtu k výplatě /kód dokumentu 14317/08, KOM(2008) 661 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva financí

zpravodaj: posl . Jan Bauer

9.30 hodin

 1. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
  a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Společná přistěhovalecká politika pro Evropu: zásady, opatření a nástroje /kód dokumentu 11017/08, KOM(2008) 359 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva vnitra

zpravodajka: posl . Gabriela Kalábková

 1. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
  a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Plán politiky pro azyl: Integrovaný přístup k ochraně v celé EU /kód dokumentu 11022/08, KOM(2008) 360 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva vnitra

zpravodajka: posl . Gabriela Kalábková

10.00 hodin

 1. Zelená kniha – Autorské právo ve znalostní ekonomice /kód dokumentu 12089/08, KOM(2008) 466 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva kultury

zpravodaj: posl . Petr Bratský

10.15 hodin

 1. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících /kód dokumentu 12217/08, KOM(2008) 464 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva kultury

zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu

zpravodaj: posl . Petr Bratský

10.30 hodin

 1. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů /kód dokumentu 14183/08, KOM(2008) 614 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu

zpravodaj: posl . Pavel Vanoušek

10.45 hodin

 1. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky /kód dokumentu 14482/08, KOM(2008) 644 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva zemědělství

zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu

zástupce Generálního ředitelství cel

zpravodaj: posl . Petr Krill

 1. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
  a sociálnímu výboru a Výboru regionů o výzvách spojených s odlesňováním a degradací lesů v souvislosti s bojem proti klimatické změně a ztrátě biologické rozmanitosti /kód dokumentu 14473/08, KOM(2008) 645 v konečném znění/

zpravodaj: posl . Petr Krill

11.15 hodin

 1. Zpráva Komise – Výroční zpráva o činnosti Evropské unie v oblasti výzkumu
  a technologického rozvoje v roce 2007 /kód dokumentu 12554/08, KOM(2008) 519 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

zpravodaj: posl . Petr Krill

 1. Pracovní dokument Komise – Zpráva o pokroku v oblasti evropské vesmírné politiky /kód dokumentu 12992/08, KOM(2008) 561 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

zpravodaj: posl . Petr Bratský

 1. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 29. září – 9. listopadu 2008 / doprojednání/

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 10. listopadu – 10. prosince 2008

uvede: posl . Petr Krill

 1. Dokumenty SZBP

Tisková konference
na téma
Spotřebitelské úvěry – spustí v ČR ekonomickou krizi? se koná ve 12.00 hodin v kinosále

Na tiskové konferenci vystoupí:

Ing. Petr Rafaj (ČSSD), poslanec PSP ČR. Bude hovořit o ekonomických rizicích spotřebitelských úvěrů pro českou ekonomiku a skrytých hrozbách, které plynou ze současného velmi nebezpečného vývoje zadluženosti domácností.

Prof. Martin Potůček, Fakulta sociálních věd UK, Katedra veřejné a sociální politiky. Vysvětlí nerovné postavení spotřebitelů vůči finančním institucím a rozebere, zda v ochraně jednotlivce neselhává stát, který nereguluje jednání tržních subjektů.

Dr. Václav Dvořák, primář Oddělení léčby závislostí, Psychiatrická léčebna Bohnice. Roste počet případů jedinců, které svízelná ekonomická situace a nezvládnuté zadlužování přivádí do psychiatrických léčeben. V období ekonomické krize (a nejen v něm) je důležité ochránit jedince, kteří podléhají zkratkovitému a impulzivnímu jednání (např. při uzavírání zdánlivě výhodných úvěrů).

 

Pátek 19. prosince 2008

Pokračování 44. a 47. schůze Poslanecké sněmovny

od 14.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 33, pokračování (19. prosince 2008)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)