Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 13. do 19. 10. 2008

Pondělí 13. října 2008

10. Evropská meziparlamentní kosmická konference (EISC) se uskuteční ve dnech 13. - 14. října v sídle Senátu v Praze. Konferenci zahájí předseda vlády ČR Mirek Topolánek a místopředseda Senátu PČR Jiří Liška. Dále vystoupí Pavel Hojda, prezident EISC a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Jean-Jacques Dordain, generální ředitel ESA (Evropské kosmické agentury).

 

Úterý 14. října 2008

Pod záštitou poslankyně Michaely Šojdrové se uskuteční

slavnostní zahájení humanitární akce - výstavy fotografií

Miroslava Piláta

„Keňa 2007“

od 17.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

 

Středa 15. října 2008

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

Sdělení předsedy výboru

Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

10.15 hodin

3.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (tisk 595)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Jeroným Tejc

12.00 hodin

4.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 596)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Radim Chytka

14.00 hodin

5.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a některé další zákony (tisk 443)

Uvede zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Miloš Melčák

15.00 hodin

6.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), (tisk 459)

Odůvodní zástupce Ministerstva zemědělství ČR

Zpravodajka posl.. Eva Dundáčková

7.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (tisk 460)

Odůvodní zástupce Ministerstva zemědělství ČR

Zpravodajka posl. Eva Dundáčková

16.30 hodin

8.

Návrh směrnice Rady o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci /kód dokumentu 11531/08, KOM(2008) 426 v konečném znění/

Odůvodní zástupce MPSV

Zpravodaj posl. Marek Benda

Projednávání dosud neskončených bodů pořadu schůze ve schváleném pořadí

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

od 18.00 hodin v prostorách České bankovní asociace, Vodičkova 30

Události na světovém finančním trhu a možných dopadech z pohledu českých bank.

Závěrečná konference evropského projektu „European Research Infrastructure Development“ - Watch (ERID-Watch) za účasti předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka, vládního zmocněnce vlády ČR pro evropský výzkum Ivana Wilhelma

a rektora ČVUT Václava Havlíčka

se uskuteční od 9.30 do 18.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Na evropské konferenci v Praze budou prezentovány výsledky dosažené v průběhu řešení projektu. Hlavním cílem projektu má být doporučení, jak zvýšit efektivitu výzkumných infrastruktur, jak zlepšit spolupráci veřejných a soukromých institucí při výstavbě, rozvoji a financování velkých výzkumných infrastruktur. Projekt také zkoumá problematiku obousměrného přenosu technologií.

 

Čtvrtek 16. října 2008

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

Případné pokračování jednání výboru


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro bankovnictví
č. 12 (16. října 2008)
č. 12, zrušeno (16. října 2008)

 

Pátek 17. října 2008

Akce nejsou hlášeny

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)