Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 19. do 25. 5. 2008

Pondělí 19. května 2008

Ve dnech 18. - 23. května navštíví Finsko a Švédsko delegace hospodářského výboru vedená poslancem Janem Špikou.

Z programu : Finsko - jednání na Finském úřadu pro železnice, na Ministerstvu práce a hospodářství, návštěva jaderné elektrárny Loviisa, , jednání na Ministerstvu financí a s partnerským výborem finského Parlamentu,

Švédsko - jednání se členy výboru pro dopravu a komunikace a se členy výboru pro hospodářství a obchod švédského Parlamentu, setkání s generálním ředitelem energetické sekce Ministerstva podnikání, energetiky a komunikací, jednání s ředitelem divize dopravy ministerstva podnikání, energetiky a komunikací, setkání se zástupci švédské Energetické agentury, návštěva elektrárny a městské části Hammarby Sjostad, zaměřené na ekologické hospodaření a nízkoenergetické domy.

Ve dnech 19. - 26. května navštíví Čínskou lidovou republiku delegace Poslanecké sněmovny vedená místopředsedou Janem Kasalem.

Z programu : přijetí delegace u místopředsedy Všečínského shromáždění lidových zástupců, jednání s předsedou zemědělského výboru a u předsedou výboru pro životní prostředí VSLZ, přijetí u ministra zemědělství ČLR, přijetí u ministra vodních zdrojů ČLR, přivítání delegace zástupci regionálního parlamentu provincie Gansu a zahraničního odboru regionálního úřadu, setkání se zástupci regionální sekce pro zemědělství a ochranu vod a přijetí u předsedy parlamentu provincie Gansu.

 

Úterý 20. května 2008

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

Ve dnech 19. - 22. května navštíví Českou republiku delegace výboru pro Státní správu a místní samosprávu Parlamentu Litevské republiky vedená předsedou Jonasem Jagminasem.

Z programu:

20. května

14.00 - 1530 hodin v místnosti č. 211

jednání se členy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Hospodářský výbor výjezdní zasedání - Karlovarský a Ústecký kraj

od 14.00 hodin

Sokolovská uhelná a.s . (návštěva dolu, rekultivace, revitalizace).

17.00 hodin

Krajský úřad Karlovarského kraje (jednání s krajskou reprezentací).

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

16.00 hodin

1. Závěrečný účet za rok 2007 – projednání kapitoly 309 – Kancelář VOP

Uvede: Otakar Motejl

Zpravodaj: posl. Jiří Carbol

16.40 hodin

2. Informace o činnosti podávaná veřejným ochráncem práv

za 4. čtvrtletí 2007

za rok 2007 (tisk 466)

za 1. čtvrtletí 2008

Zpravodaj: posl. Ladislav Mlčák Uvede: Otakar Motejl

17.40 hodin

3. Projednání výroční zprávy Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2007

Uvede: RNDr. Igor Němec

Zpravodaj: posl.H. Mallotová

18.30 hodin

4. - 6. Sdělení předsedkyně výboru, p odněty a připomínky poslanců, návrh termínu

a pořadu příští schůze

19.05 hodin

7. Nově podané petice a informace zpravodajů o vyřízení peticí došlých Poslanecké sněmovně

Rozpočtový výbor výjezdní zasedání ve Zlínském kraji - Zlín, Holešov, Kroměříž, Vizovice

od 19.30 hodin - v hotelu Baltaci, Zlín

1. Zprávy

2. Rozpočtová opatření

3. - 5. Informace o činnosti podvýborů, sdělení předsedy, různé, návrh termínu

a pořadu další schůze výboru

Výbor pro obranu v místnosti č. 311 B

12.30-13.45 hodin

1. Státní závěrečný účet ČR za rok 2007 – kapitola 307 Ministerstvo obrany ČR

Odůvodní: ministryně obrany ČR V. Parkánová

Zpravodaj: posl. A. Seďa

13.45-14.45 hodin

Další dílčí informace vlády ČR o žádosti USA na zahájení jednání s ČR o umístění radarové stanice v rámci systému protiraketové obrany na území ČR

Odůvodní: ministryně V. Parkánová

nám.ministra zahraničníchvěcí T. Pojar

14.45-15.15 hodin

3. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů AČR se zahraničními partnery na území ČR i mimo ně za období 6-12/2007 /tisk 469/

Odůvodní: nám. ministryně obrany

Zpravodaj: posl. P. Kubuš

4. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008 /sněmovní tisk 494/

Odůvodní: nám. ministryně obrany Zpravodaj: posl. J. Čepelka

15.15 -16.15 hodin

5. Senátní návrh zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, (zákon o protikomunistickém odboji) /sněmovní tisk 476/

Zpravodaj: posl. J. Vidím

16.15 -17.15 hodin

6. Radarové pokrytí ČR

Odůvodní: nám. ministryně obrany,

náčelník GŠ AČR gen. V. Picek

Zpravodaj: posl. A. Seďa

17.15 -17.30 hodin

7. Termín a program příští schůze VO

Podvýbor VVVKMT pro vědu a vysoké školy v místnosti č. 23

od 15.00 hodin

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

od 16.00 hodin v místnosti č. 106

1. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2007 (ST 438)

Zpravodaj: posl.Petr Pleva

2. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2007 (ST 470)

Zpravodaj: posl. Josef Ježek

3. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize za rok 2007 (ST 473)

Zpravodaj: posl. Olga Zubová


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VVVKM - Podvýbor pro vědu a vysoké školy
č. 7 (20. května 2008)
Stálá komise pro sdělovací prostředky
č. 10 (20. května 2008)

 

Středa 21. května 2008

Rozpočtový výbor výjezdní zasedání ve Zlínském kraji - Zlín, Holešov, Kroměříž, Vizovice

od 9.30 hodin - ve vile T. Bati, Gahurova 292, Zlín

Financování rozvoje regionu zejména v oblasti dopravní infrastruktury a průmyslových zón

Uvedou: představitelé Státního fondu dopravní infrastruktury, zástupce krajského zastupitelstva Zlínského kraje

Zpravodaj: posl. P. Svoboda

Přizváni: představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu, hejtman Zlínského kraje, zástupci Rady Zlínského kraje, zástupci Krajského úřadu a představitelé měst a obcí regionu

od 11.40 hodin

7. Prohlídka sídla kraje (Baťův mrakodrap)

od 11.40 hodin

8. Tisková konference

Přítomni: poslanci RV, zástupci krajského zastupitelstva Zlínského kraje, zástupci médií

od 12.30 hodin

9. Společné jednání s představiteli regionu na téma investiční priority regionu a jejich předpokládané rozpočtové a mimorozpočtové zajištění Uvede: L. Lukáš, hejtman kraje

od 14.30 hodin – v budově Městského úřadu v Holešově

10. Jednání s představiteli města Holešov

Uvede: Z. Janalík, starosta města

Zpravodaj: posl. J. Smýkal

od 15.45 hodin

11. Prohlídka průmyslové zóny Holešov

od 17.00 hodin - v areálu Barum Continental, s.r.o., Otrokovice

12. Návštěva firmy Barum Continental

od 20.15 hodin - v areálu firmy R. Jelínek, Vizovice

13. Legislativní překážky rozvoje regionu v oblastech působnosti rozpočtového výboru (oblast daňových, celních, finančních a dalších zákonů) - jednání s představiteli Zlínského kraje, Krajské hospodářské komory, Agrární komory ZK, zástupci města a představiteli podnikatelské sféry regionu

Hospodářský výbor výjezdní zasedání - Karlovarský a Ústecký kraj

od 10.30 hodin

Severočeské doly Chomutov, a. s.

Důl Bílina. Jednání s vedení SD Chomutov a.s..

14.30 hodin

Mostecká uhelná a.s ..

Příjezd na Hipodrom Most.

16.30 hodin

Setkání se zástupci Českého báňského úřadu . (hotel Širák)

17.30 hodin

Prezentace Mostecké uhelné a. s .. (hotel Širák)

18.00 hodin

Prezentace Hospodářské a sociální rady Mostecka . (hotel Širák)

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

10.00 hodin

Sdělení předsedy výboru, návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

10.15 hodin

Vládní návrh Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2007

kapitola 358 - Ústavní soud ČR

Odůvodní zástupce Ústavního soudu ČR

Zpravodaj posl.Radim Chytka

10.30 hodin

Vládní návrh Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2007

kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů ČR

Odůvodní zástupce Ústavu pro studium totalitních režimů

Zpravodaj posl Radim Chytka

10.50 hodin

Vládní návrh Státního závěrečného účtu České republiky za rok 2007

kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR (část správní a souhrn kapitoly)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Radim Chytka

11.15 hodin

6.

Vládní návrh zákona o Policii České republiky (tisk 439)

Odůvodní zástupce Ministerstva vnitra ČR

Zpravodaj posl. Jeroným Tejc

14.30 hodin

7.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky (tisk 440)

Odůvodní zástupce Ministerstva vnitra ČR

Zpravodaj posl. Jeroným Tejc

Výbor pro obranu v místnosti č. 311 B

9.00 -10.00 hodin

8. Státní závěrečný účet ČR za rok 2007 – kapitola 308 Národní bezpečnostní úřad ČR

Odůvodní: nám. ředitele NBÚ ČR Z. Jůzlová

Zpravodaj: posl. J. Klas

10.00 -10.30 hodin

9. Zajištění ochrany utajovaných informací (povinné školení)

právní odd. NBÚ ČR

10.30 -12.00 hodin

10. Věcný záměr zákona o zpravodajských službách České republiky a o kontrole zpravodajských služeb (podklady rozdány 16.4.2008)

Přizváni zástupci MO, VZ, BIS, UZSI, Úřadu vlády

Zpravodaj: posl. J. Klas

Výbor pro sociální politiku výjezdní zasedání do Ústeckého kraje

10.30 hodin

Městský ústav sociálních služeb Chomutov

12.00 hodin

Pracovní oběd a tisková konference v hotelu Royal s vedením města Chomutov

14.00 hodin

Úřad práce Chomutov - setkání s řediteli všech úřadů práce v kraji

o problémech zaměstnanosti v kraji

16.00 hodin

MÚ Jirkov, prohlídka zámku Červený Hrádek

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

9.30 hodin

Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení a Výroční zpráva o činnosti Fondu za rok 2007 , sněmovní tisk 479

Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpravodaj: posl.Jan Babor

10.00 hodin

Návrh závěrečného účtu ústředních orgánů České republiky za rok 2007, kapitoly č. 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj

Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpravodaj: posl. Radko Martínek

11.00 hodin

Vládní návrh na vydání zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů , sněmovní tisk 445.

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Jaroslav Krupka

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů, sněmovní tisk 446.

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Jaroslav Krupka

13.30 hodin

Návrh závěrečného účtu ústředních orgánů České republiky za rok 2007, kapitoly č. 314 Ministerstvo vnitra .

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Tom Zajíček

Návrh závěrečného účtu ústředních orgánů České republiky za rok 2007, kapitoly č. 338 - Ministerstvo informatiky.

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Tom Zajíček

14.30 hodin

Závěrečný účet ústředních orgánů České republiky za rok 2007 kapitola územních rozpočtů .

Předkladatel: Ministerstvo financí

Zpravodaj: posl. Radko Martínek

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106 9.00 hodin

1. Sdělení předsedy

9.30 hodin

2. Závěrečný účet kapitoly 361 - Akademie věd za rok 2007

odůvodní: zástupce AV, MF

zpravodajka: posl. M. Šojdrová

10.00 hodin

3. Závěrečný účet kapitoly 321 - Grantová agentura za rok 2007

odůvodní: zástupce GA, MF

zpravodaj: posl. I. Ohlídal

10.30 hodin

4. Závěrečný účet kapitoly 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2007 odůvodní: zástupce Rady, MF

zpravodaj: posl. T. Hasil

11.00 hodin

5. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2007 (tisk 438) odůvodní: zástupce Rady

zpravodaj: posl. T. Hasil

11.45 hodin

6. Závěrečný účet kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2007

odůvodní: zástupce MŠMT, MF

zpravodaj: posl. W. Bartoš

7. Problematika učňovského školství

odůvodní: zástupce MŠMT

zpravodaj: posl. L. Zelenková

14.00 hodin

8. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za roce 2007 (tisk 470)

odůvodní: zástupce Rady ČRo

zpravodaj: posl. J. Ježek

14.30 hodin

9. Výroční zpráva o činnost České televize v roce 2007 (tisk 473)

odůvodní: zástupce Rady ČT

zpravodaj: posl. O. Zubová

15.15 hodin

10. Vládní návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (tisk 482)

odůvodní: zástupce MK

zpravodaj: posl. P. Bratský

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

v 9.30 hodin

1. Zahájení schůze

2. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

aktuální přehled

západní Balkán, Kosovo

Uvede: zástupce MZV, zástupce Parlamentního institutu

Zpravodaj: posl. K. Šplíchal

v 10.45 hodin

3. Zajištění ochrany utajovaných skutečností

Uvede: zástupce NBÚ

v 11.15 hodin

4. Státní závěrečný účet za r. 2007 - kapitola Ministerstvo zahraničních věcí

Uvede: zástupce MZV, zástupce MF

Zpravodaj: posl. P. Wolf

ve 14.00 hodin

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi ČR a Bosnou a Hercegovinou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 20.listopadu 2007 /sněmovní tisk 412/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. F. Novosad

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic /sněmovní tisk 416/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. T. Dub

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změny Úmluvy o zřízení Rady pro celní spolupráci v souladu s Doporučením Rady pro celní spolupráci Českou republikou (sněmovní tisk 463)

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. D. Reisiegel

ve 14.30 hodin

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé, podepsané dne 15.října 2007 v Lucemburku /sněmovní tisk 428/ Uvede: zástupce MZV

Zpravodaj: posl. P. Krill

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracování údajů jmenné evidence cestujících (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států amerických , podepsaná za Evropskou unii v Bruselu dne 23. července 2007 a za Spojené státy americké ve Washingtonu dne 26. července 2007 (sněmovní tisk 449)

Uvede: zástupce MZV

Zpravodaj: posl. D. Šeich

v 16.00 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 21. února 2008 (tisk 450)

Uvede: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. Z. Jičínský

v 16.10 hodin

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup k Dohodě mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (78/164/Euratom), ze dne 5. dubna 1973 a k Dodatkovému protokolu k Dohodě mezi Rakouskou republikou, Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Finskou republikou, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Portugalskou republikou, Španělským královstvím, Švédským královstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o provádění čl. III odst. 1 a 4 Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (1999/188/Euratom), ze dne 22. září 1998 (sněmovní tisk 474)

Uvede: zástupce předkladatele

Zpravodaj: posl. V. Exner

 

Čtvrtek 22. května 2008

Hospodářský výbor výjezdní zasedání - Karlovarský a Ústecký kraj

od 10.30 hodin

Česko-Saské přístavy s.r.o. Děčín

10.55 hodin

Krajský úřad Ústeckého kraje

Prezentace hejtmana Jiřího Šulce

Téma: Doprava v Ústeckém kraji

Cesta k revitalizaci a resocializaci Ústeckého kraje

Rozpočtový výbor výjezdní zasedání ve Zlínském kraji - Zlín, Holešov, Kroměříž, Vizovice

od 10.00 hodin - v budově Městského úřadu v Kroměříži

Jednání s představiteli města Kroměříž

Uvede: M. Malý, starosta města

od 10.50 hodin - v areálu zámku Kroměříž

15. Prohlídka Arcibiskupského zámku a Galerie

Kontrolní výbor v místnosti č. 56 - přízemí

od 9. 00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 471/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 9. 45 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/28 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupce RRTV

od 10. 15 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/26 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/21 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupce MŠMT

od 11. 00 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/20 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupce MPO

od 11.45 hodin

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/13 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupce MPSV

6. - 7. Sdělení předsedy, různé, návrh termínu a pořadu 29. schůze kontrolního výboru

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

10.00 hodin

8.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, a zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, (tisk 425)

Uvede zást. Ministerstva spravedlnosti

Zpravodaj posl. Stanislav Křeček

Výbor pro bezpečnost v místn. č. 272G vchod z Malostranského nám. č. 7/19

9.00 – 12.00, 12.45 – 14.30 hodin

Vládní návrh zákona o Policii České republiky (sněmovní tisk 439),

vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky (sněmovní tisk 440);

dokončení sloučené obecné rozpravy a rozprava podrobná.

Zpravodaj: posl.Václava Šlajs

Odůvodní: ministr Ivan Langer

14.30 – 15.15 hodin

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti policistů Policie České republiky.

Zpravodaj: posl. Richard Dolejš

Odůvodní: ministr Ivan Langer

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

8.30 hodin

Zahájení schůze a schválení pořadu

8.35 hodin

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /tisk 407/

Uvede: místopředseda vlády pro evropské záležitosti A. Vondra

Zpravodaj: posl. Jan Bauer

9.30 hodin

2. Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Roční politická strategie na rok 2009 /kód dokumentu 6688/08, KOM(2008) 72 v konečném znění/

Uvede: zástupce Úřadu vlády

Zpravodajka: posl. L. Zelenková

10.00 hodin

3. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o hodnocení a budoucím rozvoji Evropské agentury pro ochranu vnějších hranic (FRONTEX) /kód dokumentu 6664/08, KOM(2008) 67 v konečném znění/

Uvede: zástupce Ministerstva vnitra

Zpravodaj: posl. Jozef Kochan

4. Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Prozkoumání vytvoření Evropského systému kontroly hranic (EUROSUR) /kód dokumentu 6665/08, KOM(2008) 68 v konečném znění/

Uvede: zástupce Ministerstva vnitra

Zpravodaj: posl. Jozef Kochan

Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Příprava dalších kroků v oblasti správy hranic v Evropské unii /kód dokumentu 6666/08, KOM(2008) 69 v konečném znění/

Uvede: zástupce Ministerstva vnitra

Zpravodaj: posl. Jozef Kochan

10.45 hodin

Informace o řízeních pro porušení Smlouvy ES vedených proti ČR

Uvede: vládní zmocněnec pro zastupování ČR před soudními orgány ES Martin Smolek

11.30 hodin

Pracovní dokument Komise – Ukazatele v oblasti vnitřního trhu č. 16 /kód dokumentu 6693/08, SEC(2008) 76/

Uvede: zástupce MPO

Zpravodaj: posl. Petr Krill

14.00 hod.

8. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2007 /sněmovní tisk 500/: kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa z toho:

odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU

financování společných programů EU a ČR a projektů finančního mechanismu EHP/Norsko ze státního rozpočtu v členění na období 2004 – 2006 a na období 2007 – 2013 v tom:

* Strukturální fondy a Fond soudržnosti

* Projekty Přechodového nástroje

* Finanční mechanismus EHP/Norsko

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. Jan Bauer

15.00 hodin

9. Návrh směrnice Rady o obecné úpravě spotřební daně /kód dokumentu 6615/08, KOM(2008), 78 v konečném znění/

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. Petr Bratský

15.30 hodin

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rovnost žen a mužů – 2008 /kód dokumentu 5710/08, KOM(2008) 10 v konečném znění/

Uvede: zástupce Úřadu vlády

Zpravodajka: posl.S. Marková

16.00 hodin

Informace Národního bezpečnostního úřadu o nakládání s utajovanými skutečnostmi Uvede: zástupce NBÚ

12. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 15. února – 25. března 2008 /doprojednání/

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 26. března – 18. května 2008
Uvede: posl. Petr Krill

13. Dokumenty SZBP

14-15.Sdělení místopředsedy, různé

Výbor pro sociální politiku výjezdní zasedání do Ústeckého kraje

9.30 hodin

Přijetí na Krajském úřadu hejtmanem Ústeckého kraje Jiřím Šulcem

10.30 hodin

tisková konference

11.00 hodin

Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS Ústí nad Labem – návštěva chráněných dílen (kavárna BÁRKA, šicí dílny, truhlárna, jídelna)

13.00 hodin

Dům pro seniory Ústí n.L., Bukov – prohlídka a setkání s klienty

14.30 hodin

Dům pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi Ústí n.L. – Orlická

prohlídka

16.00 hodin

Domov pro osoby se zdravotním postižením (mentální poruchy) Hliňany

Výbor pro zdravotnictví v místnosti č. 114J, Sněmovní 1

10.00 hodin

1. Novela z. o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky

/tisk č. 142/ Odůvodní: posl. B. Šťastný

Zpravodaj: posl. K. Dimitrov

2. Závěrečný účet kapitoly 335 – MZ ČR za rok 2007

Odůvodní: zástupce MZ

Zpravodaj: posl. M. Pohanka

3. Návrhy zdravotně pojistných plánů na rok 2008 / sněmovní tisk č. 434 /

Odůvodní: zástupce MZ, zdravotních pojišťoven

Zpravodaj: posl. J. Krákora

4. Návrh zákona o přechodu Úrazové nemocnice v Brně /tisk. 373 /

Odůvodní : posl. D. Rath

Zpravodaj: posl. S. Marková

Informace o situaci v ÚHKT

Odůvodní: ministr zdravotnictví

- 8. Sdělení předsedy výboru, návrh termínu a pořadu 19. schůze výboru

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (tisk 441)

odůvodní: zástupce MK

zpravodaj: posl. P. Pleva

9.45 hodin

12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví (tisk 366)

odůvodní: zástupce MK

zpravodaj: posl. M. Grebeníček

10.30 hodin

13. Závěrečný účet kapitoly 334 - Ministerstvo kultury za rok 2007

odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. V. Jandák

14. Závěrečný účet Státního fondu kultury za rok 2007

odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. M. Grebeníček

15. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj čs. kinematografie za rok 2007 ;

odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. J. Ježek

16. -17.Různé, schválení termínu a programu příští schůze

14.00 hodin

18. Prezentace využití metody "Barvy života" ve školství a ve státní správě

odůvodní: Mgr.F.Halada, Společnost DAP-Services

zpravodaj: posl. W. Bartoš

14.45 hodin

19. Představení projektu Národního rychlobruslařského stadionu

odůvodní: p. Otta, starosta obce Osek, sl. Sáblíková

zpravodaj: posl. J. Morava

15.30 hodin

20. Prezentace Antarkticko-Arktického projektu

odůvodní: prof. RNDr. Prošek MU

zpravodajka: posl. O. Zubová

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

8. ročník semináře

„Řízení kvality a bezpečnosti informačních systémů“

pod záštitou

výboru pro zdravotnictví

čtvrtek 22. května 2008 od 9.00 hodin

Poslanecká sněmovna Praha 1 – Malá Strana, Malostranské nám. 7/19,

zasedací místnost č.48 /"Konírna"


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VB - Podvýbor pro Integrovaný záchranný systém
č. 5 (22. května 2008)

 

Pátek 23. května 2008

Předseda zahraničního výboru Jan Hamáček přijme náměstka ministra zahraničních věcí Ázerbajdžánu Araze Azimova

v 16.30 hodin v místnosti č. 250, Sněmovní 1

Výbor pro bezpečnost v místn. č. 272G vchod z Malostranského nám. č. 7/19

9.00 – 12.30 hodin

Energetická bezpečnost České republiky

Zpravodaj: posl. Richard Dolejš

Odůvodní: posl. Jan Klas

Přizváni: ministr Martin Říman

ministr Martin Bursík


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 12 (23. května 2008)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)