Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 21. do 27. 4. 2008

Pondělí 21. dubna 2008

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 22. dubna 2008

Během dopoledne jednají poslanecké kluby.

30. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Ve dnech 21. - 23. dubna navštíví Českou republiku delegace kontrolního výboru Seimu Litevské republiky vedená předsedou Donatasem Jankauskasem.

Z programu:

22. dubna

11.00 - 12.00 hodin v místnosti č. 56

jednání delegace s předsedou kontrolního výboru Vladimírem Koníčkem

a dalšími členy výboru

Kontrolní výbor v místnosti č. 56

od 19.15 hodin

1. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2007

Zpravodaj: posl. V. Koníček

2. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2002 až 2006

Zpravodaj: posl. V. Koníček


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 21 (22. dubna 2008)
VB - Podvýbor pro obecní a městské policie
č. 3 (22. dubna 2008)

 

Středa 23. dubna 2008

30. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Členové zahraničního výboru přijmou členku Sněmovny lordů C. Cox

v 10.00 hodin v místnosti č. 56

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Ve dnech 23. - 26. dubna navštíví Maďarsko delegace mandátového a imunitního výboru vedená předsedou Miloslavem Kalou.

Z programu: jednání s místopředsedou Parlamentu, společné zasedání s partnerským výborem, účast delegace na konferenci „Parlamenty a členové parlamentu v očích veřejnosti a médií - frustrace z parlamentarismu v Evropě„.

Podvýbor pro státní vyznamenání v místnosti č. 23

od 8.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro obranu
č. 23 (23. dubna 2008)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 21 (23. dubna 2008)

 

Čtvrtek 24. dubna 2008

30. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme předsedkyni Parlamentu Nového Zélandu Margaret Wilson

v 10.00 hodin v místnosti č. 120

od 11.00 hodin press foyer v prostorách kanceláře předsedy PS

Ve dnech 21. - 24. dubna navštíví Českou republiku delegace výboru proti zneužití pravomocí, proti korupci a pro petice Poslanecké sněmovny Parlamentu Rumunska vedená místopředsedou Horiou Dorinem Uioreanuem.

Z programu: 24. dubna

13.30 - 14.45 hodin v místnosti č. 301, Sněmovní 1

jednání delegace se členy petičního výboru

Podvýbor KV pro legislativu v místnosti č. 22

od 13.00 hodin

Podvýbor PV pro lidská práva v místnosti č. 23

od 14.00 hodin

Finanční podvýbor ÚPV v místnosti č. 55

od 14.00 hodin

Podvýbor RV pro finanční trhy a loterie v místnosti č. 56

od 14.00 hodin

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

od 15.00 hodin v budově České národní banky

  1. Analýza vývoje spotřebitelských a hypotečních úvěrů

Uvede : zástupce ČNB

Zpravodaj: posl. F. Sivera

  1. Vyhodnocení dopadů otřesu realitního, resp. hypotečního trhu USA, efekty ohrožující kontinentální trhy a ekonomiky ( aktuální stav).
  2. Uvede: zástupce ČNB

    Zpravodaj: posl. J. Dolejš

  3. Trendy inflace v ČR (průběžná informace)

Uvede: zástupce ČNB

Zpravodaj: posl. M. Doktor

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro rovné příležitosti

od 15.00 hodin v zasedací místnosti výboru pro evropské záležitosti, Sněmovní 3

  1. Hodnocení Evropského roku rovných příležitostí pro všechny
  2. uvede: MUDr. Džamila Stehlíková, ministryně pro oblast lidských práv a národnostních menšin

  3. Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rovnost žen a mužů – 2008 /kód dokumentu 5710/08, KOM(2008) 10 v konečném znění/

uvede: MUDr. Džamila Stehlíková, ministryně pro oblast lidských práv a národnostních menšin

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy

od 18.00 hodin v místnosti č. 55

Podvýbor pro problematiku civilizačních onemocnění a závislostí

výboru pro zdravotnictví pořádá

seminář na téma

„Prevence dopadů užívání návykových látek:

současnost a další vývoj„

od 14.00 hodin v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna„

vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Setkání skautů pod záštitou poslance P.Bratského spojené s tiskovou konferencí ke Dni v krojích. Čeští skauti si připomenou nedávné 100. výročí světového skautingu - od 10.00 hodin v kinosále


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Zahraniční výbor
č. 24 (24. dubna 2008)
UPV - Finanční podvýbor
č. 6 (24. dubna 2008)
KV - Podvýbor pro legislativu
č. 5 (24. dubna 2008)
PV - Podvýbor pro lidská práva
č. 3 (24. dubna 2008)
Stálá komise pro bankovnictví
č. 10 (24. dubna 2008)
Volební komise
č. 22 (24. dubna 2008)

 

Pátek 25. dubna 2008

v místnosti č. 311 B

Od 8.00 hodin:

Návrh poslanců Jana Vidíma, Jiřího Čepelky, Juraje Ranince, Michaela Hrbaty, Tomáše Kladívka, Václava Klučky, Karla Černého a Antonína Sedi na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 451/

Odůvodní: zástupci Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva obrany ČR, Legislativní rady vlády ČR

Zpravodaj: poslanec J. Vidím

30. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro obranu
č. 24 (25. dubna 2008)

 

Mohlo by vás zajímat