Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 5. do 11. 2. 2007

Pondělí 5. února 2007

Poslanci výboru pro evropské záležitosti O. Liška, P. Krill, L. Zelenková a J. Šenfeld se ve dnech 4. - 6. února zúčastní v Bruselu na pozvání předsedy EP a předsedy německého Spolkového sněmu zasedání Evropského parlamentu o Lisabonské strategii.

 

Úterý 6. února 2007

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

11. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Výbor pro obranu v místnosti č. 311 B

od 13.00 hodin

1. Vládní návrh na vyslání polní nemocnice Role 2E Armády České republiky do sestavy Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF v Afghánistánu /sněmovní tisk 133/

Odůvodní: náměstek MO

Zpravodaj: posl. J. Vidím

13.30-13.40 hod.

2. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2007

/sněmovní tisk 129/

Odůvodní: náměstek MO

Zpravodaj: posl. J. Čepelka

13.40-13.50 hod.

3. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2007 /sněmovní tisk 117/

Odůvodní: náměstek MO

Zpravodaj: posl. P. Kubuš

Výbor pro bezpečnost v místnosti č. 272G

po skončení jednání Poslanecké sněmovny

Senátní návrh na vydání zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů – přerušené jednání

Zpravodaj: posl.Karel Černý

Odůvodní: zástupce Senátu ČR


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební komise
č. 15 (6. února 2007)

 

Středa 7. února 2007

11. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

12. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 14.00 hodin

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

1. Americká obranná protiraketová základna na území České republiky

2. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti útvarů Policie České republiky s působností na celém území České republiky a činnosti útvaru Ministerstva vnitra pro inspekční činnost při plnění jejich úkolů

3. Informace vlády o pozici České republiky ve vyjednávání o Smlouvě zakládající ústavu pro Evropu

4. Informace předsedy vlády a 1.místopředsedy vlády ve věci podezření z korupčního jednání 1. místopředsedy vlády Jiřího Čunka


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 8 (7. února 2007)
Volební výbor
č. 1 (7. února 2007)
VEZ - Podvýbor pro regionální a přeshraniční spolupráci
č. 1 (7. února 2007)

 

Čtvrtek 8. února 2007

11.-12. schůze Poslanecké sněmovny - případné pokračování od 9.00 hodin

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti Sněmovní 3

10 minut po skončení jednání Sněmovny

Informace místopředsedy vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandra Vondry ke koncepci kroků české vlády v otázce vyjednávání o dalším vývoji Smlouvy o Ústavě pro Evropu a o rozdělení kompetencí na vládní úrovni v této problematice

Sdělení Komise – Akční plán pro energetickou účinnost: využití možností /kód dokumentu 14349/06, KOM(2006) 545 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu

zpravodaj: posl. Ondřej Liška

Evropská energetická politika – projednání tzv. energetického balíčku Evropské komise uvede: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu

zástupce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

zpravodaj: posl. Petr Krill

Informace ministra průmyslu a obchodu před jednáním Rady pro dopravu, telekomunikace a energie

3. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti / doprojednání /

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 22. – 31. ledna 2007

uvede: posl. Ondřej Liška

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

RV - Podvýbor pro činnost daňové a celní správy
č. 2 (8. února 2007)
RV - Podvýbor pro finanční trhy a loterie
č. 2 (8. února 2007)
ZAV - Podvýbor pro prezentaci České republiky v zahraničí a vnější ekonomické vztahy
č. 2 (8. února 2007)

 

Pátek 9. února 2007

11.-12. schůze Poslanecké sněmovny – případné pokračování od 9.00 hodin

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme předsedkyni Parlamentu Albánské republiky paní Jozefinu Topalli.

V 10.00 hodin v místn. č. 120

Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Liška se ve dnech 11. - 12. února v Berlíně zúčastní pravidelného setkání předsedů výborů pro evropské záležitosti parlamentů členských zemí EU a zástupců EP (COSAC).

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)