Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 12. do 18. 11. 2007

Pondělí 12. listopadu 2007

Ve dnech 11. - 14. listopadu navštíví Velkou Británii delegace Stálé komise pro bankovnictví vedená místopředsedou Danielem Rovanem.

Z programu: jednání s představiteli EBRD, jednání v Bank of England, návštěva Canary Wharf (nové finanční centrum Londýna) jednání na FSA (Financial Services Authority) a návštěva parlamentu.

Ve dnech 11. - 14. listopadu navštíví Maďarsko delegace výboru pro sociální politiku vedená předsedou Zdeňkem Škromachem.

Z programu: přijetí delegace předsedou parlamentního výboru pro zaměstnanost a pracovní záležitosti a předsedou výboru pro mládež, sociální věci a rodiny, přijetí místopředsedou Parlamentu, přijetí vrchním ředitelem Celostátního ředitelství penzí

a návštěva Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ve dnech 12. - 14. listopadu navštíví Berlín delegace hospodářského výboru vedená místopředsedou Karlem Korytářem.

Z programu: jednání na Ministerstvu hospodářství a technologie, na Ministerstvu dopravy, na Svazu německého stavebnictví, jednání v Bundestagu v rámci mimořádného zasedání výboru pro dopravu, stavebnictví a městský rozvoj a jednání na Svazu německého průmyslu.

Pod záštitou poslankyně Dagmar Molendové a náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Milana Venclíka pořádá občanské sdružení IQ Roma servis při příležitosti

Evropského roku rovných příležitostí pro všechny

Slavnostní zahájení výstavy

"Jak to vidím Já ...",

od 16: 00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

 

Úterý 13. listopadu 2007

Během dne jednají poslanecké kluby

Ve dnech 13. - 15. listopadu navštíví Nizozemsko delegace výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj vedená místopředsedkyní Martou Bayerovou.

Z programu: jednání se členy výboru pro vnitřní záležitosti, justici a imigraci ve Sněmovně reprezentantů, přijetí starostou Haagu, jednání s představiteli Svazu měst a obcí Nizozemska na téma místní a regionální samospráva a regionální rozvoj.

Ve dnech 13. - 16. listopadu navštíví Štrasburk delegace petičního výboru vedená předsedkyní Zuzkou Bebarovou-Rujbrovou.

Z programu : schůzka s komisařem pro lidská práva, s evropským ochráncem práv a se soudcem ESLP a jednání se členy petičního výboru Evropského parlamentu.

Ve dnech 13. - 16. listopadu navštíví Štrasburk a Lucemburk delegace výboru pro evropské záležitosti vedená předsedou Ondřejem Liškou.

Z programu: účast na plenárním zasedání Evropského parlamentu a jednání členů delegace v jednotlivých frakcích EP, přijetí členy partnerského výboru v Poslanecké sněmovně Lucemburska, přijetí delegace prezidentem EÚD a jednání a účast na zasedání Evropského soudního dvora.

Hospodářský výbor výjezdní zasedání - Zlín, Brno

od 16.00 hodin

Slovácké strojírny a Zbrojovka Uherský Brod..

Podvýbor VVVKMT pro vědu a vysoké školy v místnosti č. 22

od 15.00 hodin

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

v 16: 00 hodin v místnosti č. 55

Program:

1. Návrh na odvolání členky Rady Českého rozhlasu

2. Schválení zahraniční cesty SKSP v roce 2008

Diskuse u kulatého stolu na téma Aktivní otcovství aneb i otcové jsou rodiči. Pod záštitou poslance Ondřeje Lišky pořádá Gender Studies.

Od 15.00 hodin v místnosti č. 56


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VVVKM - Podvýbor pro vědu a vysoké školy
č. 5 (13. listopadu 2007)
Stálá komise pro sdělovací prostředky
č. 5 (13. listopadu 2007)

 

Středa 14. listopadu 2007

Kontrolní výbor v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. E konomická analýza programů Ministerstva zdravotnictví

Pravidla v rámci řídící kontroly a pravidla v rámci veřejnosprávní kontroly pro oblast zadávání veřejných zakázek a realizaci investiční činnosti programového financování

Uvede: nám. ministra zdravotnictví

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 10.00 hodin

2. Informace Ministerstva práce a sociálních věcí o kontrolní činnosti v rámci Evropského sociálního fondu

Uvede: nám. ministra práce a sociálních věcí

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 11.00 hodin

3. Informace Ministerstva financí o průběhu realizace projektu Státní pokladna
Uvede: nám. ministra financí

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 11.45 hodin

4. Informace Ministerstva financí o nakládání s majetkovou účastí státu v akciové společnosti ČEZ

Uvede: nám. ministra financí

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Hospodářský výbor výjezdní zasedání - Zlín, Brno

od 10.00 hodin

Jednání se zástupci Výboru Regionální rady NUTS II Střední Morava

programy ROP NUTS II, dopravní infrastruktura.

11.30 hodin

Prohlídka budovy „Baťova mrakodrapu“.

12.00 hodin

Tisková konference.

14.20 hodin

Návštěva Barum Continental s.r.o.

15.30 hodin

Návštěva Fatry Napajedla a.s.

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

1. Sdělení předsedy výboru

2. Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

10.15 hodin

3.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 – kapitola č. 358 – Ústavní soud

Zpravodaj posl. Radim Chytka

10.30 hodin

4.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 – kapitola č. 355 – Ústav pro studium totalitních režimů

Uvede zást. Ústavu pro studium totalitních režimů

Zpravodaj posl. Radim Chytka

10.50 hodin

5.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 – kapitola č. 336 – Ministerstvo spravedlnosti (část správní a souhrn celé kapitoly)

Uvede zástupce Ministerstva spravedlnosti

Zpravodaj posl. Radim Chytka

11.15 hodin

6.

Vládní návrh na vydání zákona o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů (tisk 251)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Radim Chytka

13.30 hodin

7.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občansk ý soudní řád, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, (tisk 254)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Jeroným Tejc

14.30 hodin

8.

Vládní návrh na vydání zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě (tisk 267)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Zdeněk Jičínský

15.15 hodin

9.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů , ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 281)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Jan Morava

15.45 hodin

10.

Vládní návrh na vydání zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) (tisk 253)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodajka posl. Eva Dundáčková

16.30 hodin

11.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., t restní zákon, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, (tisk 248)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Marek Benda

Výbor pro bezpečnost v místn. č. 272G vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 8.30 - 9.00 hodin

1. Porada předsedy výboru s místopředsedy.

9.00 – 10.00 hodin

2. Návrh státního rozpočtu na rok 2008 – kapitola 336 – Ministerstvo spravedlnosti (Vězeňská služba).

Odůvodní: ministr Jiří Pospíšil

Zpravodaj: posl. Karel Šplíchal.

10.00 – 10.45 hodin

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), sněmovní tisk 258.

Odůvodní: ministr Jiří Pospíšil.

Zpravodaj: posl. Václav Klučka.

10.45 – 12.00 hodin

4. Návrh státního rozpočtu na rok 2008 – kapitola Bezpečnostní informační služba.
Odůvodní: Jiří Lang, řed.BIS

Zpravodaj: posl. Jan Klas.

13.00 – 15.00 hodin

5. Návrh státního rozpočtu na rok 2008 – kapitola 314 – Ministerstvo vnitra

Odůvodní: ministr Ivan Langer

Zpravodaj: posl. Zdeněk Maršíček.

15.00 – 15.30 hodin

6. Souhrnné stanovisko Ministerstva vnitra k Reformě Policie České republiky

Odůvodní: ministr Ivan Langer

Zpravodaj: posl. Pavel Sever

Přizván: O.Martinů, policejní prezident

15.30 – 16.15 hodin

7. Prezentace nového ředitele služby dopravní policie a nového ředitele služby pořádkové policie a služby železniční policie Policie České republiky.

Přizváni: ministr Ivan Langer, Oldřich Martinů, policejní prezident.

16.15 – 17.00 hodin

8. Informace ministra vnitra o personálním stavu Policie České republiky

Informuje: ministr Ivan Langer

Přizván: O.Martinů, policejní prezident

17.00 – 17.30 hodin

9. Informace o průběhu zahraničních služebních cest a o přijetí zahraničních delegací výborem pro bezpečnost a různé:

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

od 9.00 hodin v místnosti č. 106

1. Sdělení předsedy

9.30 hodin

2. Státní rozpočet na rok 2008, kapitola 361 - Akademie věd

odůvodní: zástupce Akademie věd, MF

zpravodaj: posl. M. Šojdrová

10.15 hodin

3. Státní rozpočet na rok 2008, kapitola 321 - Grantová agentura

odůvodní: zástupce Grantové agentury, MF

zpravodaj: posl. I. Ohlídal

11.00 hodin

4. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury za období 2006-2007 (tisk 304)

Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury

zpravodaj: posl. P. Pleva

12.00 hodin

5. Státní rozpočet na rok 2008, kapitola 372 - Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání

odůvodní: zástupce Rady, MF

zpravodaj: posl. T. Hasil

14.00 hodin

6. Státní rozpočet na rok 2008, kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odůvodní: zástupce MŠMT, MF

zpravodaj: posl. W. Bartoš

15.00 hodin

7. Státní rozpočet na rok 2008, kapitola 334 – Ministerstvo kultury

odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. P. Pleva

8. Rozpočet Státního fondu kultury ČR na rok 2008

odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. M. Grebeníček

9. Rozpočet Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj čs. kinematografie na rok 2008
odůvodní: zástupce MK, MF

zpravodaj: posl. J. Ježek

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

1. Zahájení schůze

v 9.30 hodin

2. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

aktuální přehled

Uvede: zástupce MZV

zástupce Parlamentního institutu

v 10.30 hodin

3. Návrh státního rozpočtu na r. 2008 – Kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí
Uvede: zástupce MZV

zástupce MF

Zpravodaj: posl. P. Wolf

v 11.30 hodin

4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opčního protokolu k Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu přijatého dne 8. prosince 2005 /tisk 226/
Uvede: zástupce MZV

Zpravodaj: posl. Petr Wolf

ve 14.00 hodin

5. Záměr působení České republiky v Afghánistánu v roce 2008 v rámci alianční operace Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (ISAF) a zřízení a vedení samostatného provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) v provincii Loghar
Informaci podá: zástupce MZV, zástupce MO

Zpravodaj: posl. T. Dub

v 15.15 hodin

6. Vládní návrh na působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008

Uvede: ministryně obrany V.Parkanová

zástupce MZV

Zpravodaj: posl. T. Dub

v 16.15 hodin

7. Informace o jednáních o případném umístění komponentu protiraketové obrany na území České republiky

Informaci podá: zástupce MZV

zástupce MO

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 (sněmovní tisk 299) - kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství

Úvodní slovo: Ivo Vrzal, náměstek ministra zemědělství

Zprav.zpráva: posl.Jiří Papež

3. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2008

Úvodní slovo: ministr Petr Gandalovič

Zprav. zpráva: posl.Jiří Hanuš

4. Dotační programy zemědělství pro rok 2008, poskytované odle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Úvodní slovo: ministr Petr Gandalovič

Zprav.zpráva: posl.Michal Hašek

od 13.00 hodin

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 283/

Úvodní slovo: ministr Petr Gandalovič

Zprav.zpráva: posl.Pavel Kováčik

6. - 8. Informace předsedy výboru, podněty a připomínky členů výboru, návrh termínu a pořadu 19. schůze výboru


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 9
ZAV - Podvýbor pro prezentaci České republiky v zahraničí a vnější ekonomické vztahy
č. 6 (14. listopadu 2007)
ZAV - Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
č. 5 (14. listopadu 2007)

 

Čtvrtek 15. listopadu 2007

Členové rozpočtového výboru přijmou delegaci Mezinárodního měnového fondu

v 15.00 hodin v místnosti č. 56

Kontrolní výbor v zasedací místnosti č. 205, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

7. Vládní návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2008, kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad
Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

od 10.00 hodin

8. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/18 - Finanční prostředky určené na rekonstrukce a modernizace železničních tratí Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. J. Fiala

Přizváni: zástupci MD, SŽDC, SFDI

od 11.00 hodin

9. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/37 - Hospodaření státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR s majetkem státu Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. J. Bürgermeister

Přizváni: zástupci ŘSD

od 12.00 hodin

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/03 - Finanční prostředky určené na pořízení dálnice D8

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupci MD, SFDI, ŘSD

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 9.30 hodin

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání , a zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích /tisk 184/

Úvodní slovo: Stanislav Kozák, nám. ministra zemědělství

Zprav.zpráva: posl.Josef Řihák

Hospodářský výbor výjezdní zasedání - Zlín, Brno

od 11.00 hodin

Návštěva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - Brno

12.30 hodin

Pracovní oběd v hotelu Voroněž za účasti představitelů Jihomoravského kraje,

statutárního města Brna a podnikatelů z Jihomoravského kraje.

Pracovní téma: vzdělávací systémy, učňovské školství, kvalifikovaná pracovní síla

14.30 hodin

Setkání s představením a diskusí o dopravních a dalších investičních

projektech v Jihomoravském kraji a krajském městě Brně.

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 10.00 hodin

12.

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (tisk 258)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Jiří Polanský

11.00 hodin

13.

Vládní návrh na vydání zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (tisk 294)

Odůvodní zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR

Zpravodaj posl. Stanislav Křeček

13.00 hodin

14.

Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Zdeňka Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tisk 171)

Uvede člen návrhové skupiny poslanců

Zpravodaj posl. Stanislav Křeček

Výbor pro sociální politiku v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna“

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

od 10.00 - 12.30 hodin

1. Návrh státního rozpočtu na rok 2008 – kapitola 313 - MPSV
Zpravodaj : posl. L. Mazuchová

14.00 – 19.00 hodin

2. Informace o aplikaci vyhlášky 620/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů (úhrada zdravotní péče poskytovatelům sociálních služeb) – usnesení VSP č. 29

Odůvodní: zást. MPSV a MZ

3. Hodnocení působení zákona o životním minimu a hmotné nouzi za 1. pololetí roku 2007 – usnesení VSP č. 30

Odůvodní : zástupce MPSV

4. Informace MPSV o hodnocení dotačních řízení pro poskytovatele sociálních služeb za 1. pololetí roku 2007 a předpokládané změny zákona o sociálních službách – usnesení VSP č. 31

Odůvodní : zástupce MPSV

5. Informace o zaměstnanosti a pracovním trhu s ohledem na imigrační politiku ČR

Odůvodní: zástupce MPSV

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

8. Smlouva mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací /sněmovní tisk 235/

Uvede: zástupce NBÚ

Zpravodaj: posl. Daniel Reisiegel

v 9.45 hodin

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé /sněmovní tisk 256/

Uvede: zástupce MD

Zpravodaj: posl. David Šeich

v 10.00 hodin

10. Vládní návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s návrhem na ukončení platnosti Memoranda o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, sjednaného dne 19. listopadu 1996 v Ostende /sněmovní tisk 263/

Uvede: zástupce MO

Zpravodaj: posl. Tomáš Dub

v 10.10 hodin

11. Návrh na přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinky, 17. března 1992) /tisk 275/ Uvede: zástupce MŽP

Zpravodaj: posl. Kateřina Konečná

v 10.20 hodin

12. Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů /tisk 278/

Uvede: zástupce MK

Zpravodaj: posl. Kateřina Jacques

v 10.30 hodin

13. Smlouva mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Addis Abebě dne 25. července 2007/sněmovní tisk 279/
Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. Petr Wolf

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Podvýbor PV pro lidská práva v č. 301, Sněmovní 1

od 14.00 hodin

Zamyšlení nad zákonem o právu shromažďovacím

- přizván zmocněnec vlády pro lidská práva Ing. Jan Litomiský

Podvýbor VEZ pro evropské fondy v zasedací místnosti výboru, Sněmovní 3

od 14.30 hodin

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23

Prezentace textu „Migrační manifest, deset zásad pro migrační politiku“ a debata o principech migrační politiky ČR - pod záštitou Františka Bublana, předsedy výboru pro bezpečnost
od 16.00 hodin ve Sněmovní 1, místnost č. 205


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

VEZ - Podvýbor pro evropské fondy
č. 5 (15. listopadu 2007)
VO - Podvýbor pro kontrolu plnění úkolů reformy AČR
č. 1 (15. listopadu 2007)
PV - Podvýbor pro lidská práva
č. 2 (15. listopadu 2007)

 

Pátek 16. listopadu 2007

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby v místnosti č. 103B

od 9.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 26 (14. a 15. listopadu 2007, event. 16. listopadu)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)