Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 22. do 28. 10. 2007

Pondělí 22. října 2007

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 23. října 2007

Během dopoledne jednají poslanecké kluby.

22. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Výbor pro obranu v místnosti č. 311B

po skončení jednacího dne PS

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb.,

o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/

Odůvodní: ředitel NBÚ

Zpravodaj: posl. J. Klas

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou

a firmou Kapsch v místnosti č. 109C

od 8.30 hodin

 

Středa 24. října 2007

22. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Ve dnech 23. - 26. října navštíví Českou republiku delegace Palestinské legislativní rady vedená předsedou politického výboru Abdullahem Abdullahem.

Z programu:

24. října

16.30 - 18.00 hodin v místnosti č. 250, Sněmovní 1

přijetí delegace členy zahraničního výboru

18.00 - 18.30 hodin v místnosti č. 250, Sněmovní 1

setkání s novináři

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 8.00 hodin

1. Vládní návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) /sněmovní tisk 253/

uvede: zástupce Ministerstva spravedlnosti

zpravodajka: posl. Anna Čurdová

2. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 1. – 30. září 2007 /doprojednání/

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 1. – 21. října 2007

uvede: posl. Ondřej Liška

Výbor pro bezpečnost v místnosti č. 272G

10 minut po skončení schůze PS

1) Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2006, sněmovní tisk 271

Odůvodní: Ivan Langer, ministr vnitra.

Zpravodaj: posl. Kateřina Jacques.

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Podvýbor PV pro lidská práva v místnosti č. 22

od 13.45 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

PV - Podvýbor pro lidská práva
č. 1 (24. října 2007)

 

Čtvrtek 25. října 2007

22. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Podvýbor VZ pro ekonomiku ve zdravotnictví v místnosti č. 22

od 8.30 hodin

Finanční podvýbor ÚPV v místnosti č. 55

od 13.30 hodin

Podvýbor RV pro činnosti daňové a celní správy v místnosti č. 56

od 14.00 hodin

Podvýbor pro evropské fondy v zasedací místnosti výboru pro evropské záležitosti, Sněmovní 3
od 14.00 hodin

  1. Průběžná zpráva ke stavu Operačních programů 2007 – 2013
  2. uvede: Ing. Milan Půček, MBA, PhD, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj

  3. Informace ke stavu Operačních programů Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost

uvede: RNDr. Martin Tichý, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou

a firmou Kapsch v místnosti č. 109C

od 15.00 hodin

Petiční výbor pořádá

Seminář

k návrhu antidiskriminačního zákona

(tisk 253 - Vládní návrh na vydání zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací)

od 14.00 hodin v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna“,

vchod z Malostranského nám. č. 7/19


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební výbor
č. 5 (25. října 2007)
UPV - Finanční podvýbor
č. 5 (25. října 2007)
RV - Podvýbor pro činnost daňové a celní správy
č. 5 (25. října 2007)
VEZ - Podvýbor pro evropské fondy
č. 4 (25. října 2007)
VB - Podvýbor pro Integrovaný záchranný systém
č. 3 (25. října 2007)
ZAV - Podvýbor pro prezentaci České republiky v zahraničí a vnější ekonomické vztahy
č. 5 (25. října 2007)
ZAV - Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
č. 4 (25. října 2007)

 

Pátek 26. října 2007

22. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Ve dnech 25. - 27. řijna navštíví Českou republiku předseda Sněmovny reprezentantů Kyperské republiky Demetris Christofias.

Z programu:

26. října

9.30 - 10.30 hodin v místnosti č. 120

přijetí delegace předsedou Poslanecké sněmovny Miloslavem Vlčkem

14.00 - 15.00 hodin v místnosti č. 104

přijetí delegace místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Filipem

Ve dnech 26. - 30. října navštíví Švýcarsko delegace podvýboru pro krajany vedená předsedkyní Helenou Mallotovou.

Z programu: prohlídka Paláce národů OSN, návštěva Grand Conseil (Parlamentu) Ženevy, účast na recepci pro krajany ke státnímu svátku 28. října, v jejímž průběhu bude znovuodhalena pamětní deska, která od roku 1920 na budově Sálu reformace v Ženevě připomínala slavnostní proslov T.G. Masaryka v r. 1915 při oslavách

k 500. výročí upálení Jana Husa.

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)