Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 24. do 30. 9. 2007

Pondělí 24. září 2007

Pod záštitou ministryně obrany Vlasty Parkanové pořádá

Nadační fond dětské onkologie Krtek

slavnostní zahájení výstavy maleb,

které vytvořily děti léčené na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice PDM Brno

od 15.30 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

Ve dnech 23. - 26. září navštíví Českou republiku delegace ústavního

a právního výboru Poslanecké sněmovny Lucemburska vedená předsedou právního výboru Patrickem Santerem.

Z programu:

24. září

15.00 - 16.30 hodin v místnosti č. 55

přijetí delegace členy ústavně právního výboru

Poslanci J. Čepelka a V. Klučka se ve dnech 24. - 29. září zúčastní ve Finsku studijní cesty organizované Ministerstvem vnitra Finské republiky - Sekce záchranných služeb.

 

Úterý 25. září 2007

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

21. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Poslanci T. Zajíček, R. Martínek, E. Snítilý a M. Šmíd se ve dnech 25. - 27. září zúčastní na Slovensku setkání výborů pro veřejnou správu a regionální rozvoj členských zemí V4 a Ukrajiny.

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti výboru, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

Sdělení Komise o návrzích na změnu nařízení Rady (ES) č. 318/2006

o společné organizaci trhů v odvětví cukru a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru /kód dokumentu 9147//07, KOM(2007) 227 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva zemědělství

zpravodaj: posl. Josef Šenfeld

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro rovné příležitosti

10 minut po skončení jednání PS v místnosti č.6, Sněmovní 3

1. Zahájení schůze a schválení návrhu pořadu

2. Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rovnosti žen a mužů – 2007 /kód dokumentu 6205/07, KOM(2007) 49 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí

zpravodaj: posl. Soňa Marková

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

ve 13: 00 hod . v místnosti č. 22

pokračování přerušené mimořádné schůze - novela mediálních zákonů týkající se digitalizace.

Tisková konference projektu pro bezpečný stát - Ochrana obyvatel

se uskuteční od 12.00 hodin v místnosti č. 23

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček, senátor Vítězslav Jonáš a Genmjr. Miroslav Štěpán , generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR společně představí aktivity Iniciativy „Komunikace s obyvateli v době ohrožení“.

Iniciativa se věnuje zejména komunikací mezi samosprávami v jednotlivých městech a obyvateli v době nenadálých událostí (např. povodně, unik chemických látek apod.). Dále bude prezentována nová informační kampaň „CO DĚLAT“

a novinka: KARTA 112.

Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Petr Kynštetr představí

nové prostory pro novináře v Poslanecké sněmovně

ve 13.30 hodin v kinosále


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro rovné příležitosti
č. 4 (25. září 2007)

 

Středa 26. září 2007

21. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví

od 19.00 hodin v místnosti č. 401C

Informace ČNB o průběhu zavádění BASEL II

Uvede: zástupce ČNB

Zpravodaj: posl. F. Sivera

Rizika otřesu realitního, resp. hypotečního trhu USA, efekty ohrožující kontinentální trhy a ekonomiky

Uvede: zástupce ČNB

Zpravodaj: posl. P. Braný

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Zahraniční výbor
15A (26. září 2007)
Stálá komise pro bankovnictví
č. 5 (26. září 2007)

 

Čtvrtek 27. září 2007

21. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip se setká na pracovním obědě s poslankyní Národního shromáždění Venezuely Aurorou Moralesovou a venezuelským poslancem Latinskoamerického parlamentu Carolusem Wimmerem

ve 12.30 hodin v salónku poslaneckého klubu V.

14.30 hodin v místnosti č. 250, Sněmovní 1

setkání venezuelských poslanců se členy zahraničního výboru

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností výběrového řízení a uzavření smlouvy na dodávku výkonového mýta pro nákladní vozidla nad 12 tun mezi Českou republikou a firmou Kapsch

v 15.00 hod. v místnosti č. C 109 (Atrium)

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 17 (27. září 2007)
VVVKM - Podvýbor pro mládež a sport
č. 7 (27. září 2007)
Volební komise
č. 19 (27. září 2007)

 

Pátek 28. září 2007

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)