Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 25. 6.  do 1. 7. 2007

Pondělí 25. června 2007

Členové zahraničního výboru M. Soušek a P. Wolf se ve dnech 24. - 30. června zúčastní v Západokazachstánské oblasti mise organizované Česko - středoasijskou obchodní komorou ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí.

Poslanci P. Hojda a K. Sehoř se ve dnech 25. - 27. června zúčastní v Itálii Mezinárodního workshopu o projektu GMES.

 

Úterý 26. června 2007

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček slavnostně předá dekrety o udělení znaku a vlajky některým městům a obcím

České republiky

v 11.00 hodin v místnosti č. 108

Výbor pro zdravotnictví v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna“, vchod z Malostranského nám. č. 7/19

od 10.00 hodin

1. Vládní návrh na vydání zákona, o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) /sněmovní tisk č. 223/

Odůvodní: zástupce MZ Zpravodaj: posl. Jaroslav Krákora

10.30 hodin

2. Vládní návrh na vydání zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů / tisk č. 222/

Odůvodní: zástupce MZ, MF

Zpravodaj: posl. Jiřina Fialov

13.00 hodin

3. Informace ministra zdravotnictví o chystaných změnách v přímo řízených organizacích v Brně

Odůvodní : ministr zdravotnictví

13.30 hodin

4. Informace ministra zdravotnictví o přípravě praktických lékařů

Odůvodní : ministr zdravotnictví

Podvýbor RV pro finanční trhy a loterie v místnosti č. 56

od 14.00 hodin

 

Středa 27. června 2007

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí

Bulharské republiky Ivajla Kalfina

v 10.00 - 10.45 hodin v místnosti č. 120

Fototermín: 9.55 hodin

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček přijme předsedu Parlamentu Republiky Srí Lanka W. J. M. Lokubandara

ve 14.00 hodin v místnosti č. 120

Fototermín: 13.55 hodin

Rozpočtový výbor v místnosti č.111 - sněmovna

od 9.00 hodin

1. Vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů (tisk 222)

Uvede: představitel MF

Generální zpravodaj: posl. B. Sobotka

od 9.30 hodin

1.1. Část první - Změna zákona o daních z příjmů - zahájení

Část desátá - Změna zákona č. 545/2005 Sb. (novela zákona o dani z příjmu z roku 2005) - zahájení

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Doktor

od 10.00 hodin

1.2 Část čtvrtá - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů - zahájení

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Doktor

od 10.15 hodin

1.3. Část pátá - Změna zákona o dani z přidané hodnoty - zahájení

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

od 10.45 hodin

1.4. Část šestá – Změna zákona o dani z nemovitostí - zahájení

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. D. Rovan

od 11.15 hodin

1.5. Část sedmá – Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí - zahájení

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. D. Rovan

od 11.30 hodin

1.6. Část osmá - Změna zákona o registračních pokladnách - zahájení

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

od 11.45 hodin

1.7. Část devátá - Změna zákona o správě daní a poplatků - zahájení

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. R. Fiala

od 12.15 hodin

1.8. Část jedenáctá - Změna zákona o správních poplatcích - zahájení

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. V. Vilímec

od 13.30 hodin

1.9. Část třicátá první - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu - zahájení

Uvede: představitel MPSV

Zpravodaj: posl. M. Svoboda

od 13.45 hodin

1.10 Část třicátá druhá - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců - zahájení

Uvede: představitel MPSV

Zpravodaj: posl. J. Smýkal

od 14.00 hodin

1.11 Část dvanáctá - Změna zákona o spotřebních daních - zahájení

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. P. Braný

od 14.30 hodin

1.12. Část čtyřicátá šestá – Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů - zahájení

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. P. Červenka

od 15.00 hodin

1.13. Část čtyřicátá sedmá – Daň z pevných paliv - zahájení

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. J. Hanuš

od 15. 30 hodin

1.14. Část čtyřicátá osmá – Daň z elektřiny - zahájení

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Svoboda

od 16.00 hodin

1.15. Část čtrnáctá - Změna zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. P. Rafaj

2. Zprávy

3. Rozpočtová opatření

4. Informace z podvýborů


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro životní prostředí
č. 10 (27. června 2007)
Stálá komise pro rodinu
č. 3 (27. června 2007)

 

Čtvrtek 28. června 2007

Akce nejsou hlášeny


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro bezpečnost
č. 13 (28. června 2007)
Výbor pro sociální politiku
č. 12 (28. června 2007)
VSP - Podvýbor pro důchodovou reformu
č. 1 (28. června 2007)

 

Pátek 29. června 2007

Akce nejsou hlášeny

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)