Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 11. do 17. 6. 2007

Pondělí 11. června 2007

Poslanci výboru pro evropské záležitosti O. Liška, J. Hamáček, P. Krill, L. Zelenková se ve dnech 10. - 12. června zúčastní v Bruselu 3. společného parlamentního zasedání o budoucnosti Evropy.

Vernisáž obrazů na téma

internet, počítače, škola dětí základních škol a dětského domova

od 10.00 hodin v atriu Poslanecké sněmovny

Od 11: 30 hodin se uskuteční seminář
Internetové produkty pro státní správu

 

Úterý 12. června 2007

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

15. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku

Předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Tom Zajíček přijme delegaci výboru pro místní samosprávu a regionální rozvoj

Národního shromáždění Slovinska

v 10.00 hodin v místnosti č. 211B

Ve dnech 10. – 12. června navštíví Českou republiku delegace výboru pro práci a sociální politiku Národního shromáždění Bulharské republiky vedená předsedou Hasanem Ademovem.

Z programu:

12. června

11.00 - 12.00 hodin v místnosti č. 56

jednání se členy výboru pro sociální politiku

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 13.30 hodin

1. Schválení programu schůze.

2. Schválení člena HV do Rady vlády pro „BESIP“

3. Vládní návrh na vydání zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů – tisk 222, z toho především:

Část čtyřicátá pátá – Změna zákona o elektronických komunikacích.

Předkládá: zástupce MV ČR

Zpravodaj: posl. Z. Prosek

Část čtyřicátá šestá – Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů

Část čtyřicátá sedmá –Daň z pevných paliv

Část čtyřicátá osmá – Daň z elektřiny

Předkládá: zástupce MF ČR

Zpravodaj: posl. O. Vojíř

Volební výbor v místnosti č. 55

od 13.30 hodin

Schválení kandidátky na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Uvede: předseda výboru


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro obranu
č. 13 (12. června 2007)

 

Středa 13. června 2007

15. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

od 19. hodin v místnosti č. 103B

 

Čtvrtek 14. června 2007

15. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

0d 14. 00 hodin v zasedací místnosti č. 48/přízemí – tzv. „Konírna“-
vchod z Malostranského náměstí č. 7/19 -
se uskuteční

seminář

podvýboru pro problematiku civilizační onemocnění a závislostí

výboru pro zdravotnictví,

na téma

Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/

Předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Liška přijme

místopředsedu Evropské komise Franca Frantiniho

v 18.00 hodin v zasedací místnosti výboru, Sněmovní 3

Předsedkyně petičního výboru Zuzka Bebarová-Rujbrová se ve dnech

14. – 15. června zúčastní v Berlíně společného zasedání předsedů

výborů pro lidská práva.

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

od 16.00 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím (tisk 224)

Odůvodní zástupce MS

Zpravodaj: posl. Radim Chytka

Finanční podvýbor ÚPV v místnosti č. 55

od 14.00 hodin

Podvýbor HV pro strategie a koncepce v místnosti č. 56

od 15.00 hodin

Podvýbor ZV pro potravinářství a veterinární činnost v místnosti č. 23

od 16.00 hodin

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23

Masarykova dělnická akademie pořá

Seminář

„Reforma a její alternativy“

od 16.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Alternativní návrhy reforem představí Bohuslav Sobotka, Jiří Dolejš, Vlastimil Tlustý

S komentářem k návrhům vystoupí ekonom Aleš Michl : Jak ušetřit aneb efektivnější výdaje?


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

UPV - Finanční podvýbor
č. 4 (14. června 2007)
VO - Podvýbor pro kontrolu programového financování AČR
č. 4 (14. června 2007)
HV - Podvýbor pro strategie a koncepce
č. 2 (14. června 2007)

 

Pátek 15. června 2007

16. schůze Poslanecké sněmovny -

svolaná podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny -

bude zahájena v 9.00 hodin

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

Informace předsedy vlády nebo alternativně ministra spravedlnosti České republiky o postupu nejvyšší státní zástupkyně v kauze „Čunek“

15. schůze Poslanecké sněmovny
pokračuje bezprostředně po ukončení 16. schůze.

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)