Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 27. 11.  do 3. 12. 2006

Pondělí 27. listopadu 2006

Místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Michaela Šojdrová ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pořádá

Seminář na téma

Bude odložena nová maturita?

od 13.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Pod záštitou předsedy výboru pro evropské záležitosti Ondřeje Lišky pořádá občanské sdružení VARA ČR

Seminář na téma

Globální problémy chudoby v centrální Asii

od 13.00 hodin v místnosti č. 108

 

Úterý 28. listopadu 2006

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

7. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 14.00 hodin.

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Výbor pro obranu v místnosti č. 311 B

od 19.15 hodin

1. Schválení návrhu programu jednání

2. Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007 /sněmovní tisk 71/

Odůvodní: ministr obrany ČR

Zpravodaj: poslanec A. Seďa


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 7 (28. listopadu 2006)
Ústavně právní výbor
č. 6 (28. listopadu 2006)

 

Středa 29. listopadu 2006

7. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Výbor pro životní prostředí v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 13.00 hodin ( po skončení dopoledního jednání sněmovny)

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2005 - tisk 75

Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí

Zpravodaj: posl. Václav Mencl

Rozpočtový výbor v místnosti č.111 - sněmovna

od 14.00 hodin

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 – kapitola 398 Všeobecná pokladní správa - zahájení

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. B. Sobotka

od 14.30 hodin

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 (tisk 52) a státní rozpočet České republiky na rok 2007 (dle dokumentace k návrhu zákona) – společné jednání se zpravodaji výborů a příprava návrhu usnesení ke 2. čtení SR na rok 2007 pro PSP

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. B. Sobotka

od 15.30 hodin

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 (tisk 52) a vládní návrh Střednědobých výdajových rámců na léta 2007 a 2008 (tisk 53) - příprava návrhu usnesení ke 2. čtení SR na rok 2007 pro PSP – dokončení

Zpravodaj: posl. B. Sobotka

Přizváni: představitel MF

od 15.30 hodin

4. Vládní návrh Státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa - dokončení

Rekapitulace: zpravodaj posl. B. Sobotka

Přizvaní: MF

od 16.00 hodin

5. Zpráva o finanční stabilitě za rok 2005

Uvede: zástupce ČNB

Zpravodaj: posl. M. Doktor

Zpráva České národní banky o inflaci/říjen (měnovém vývoji za 3. čtvrtletí 2006)

Zpravodaj: posl. J. Dolejš

6. Rozpočtové opatření v kapitole Ministerstva kultury

Petiční výbor pořádá jednání „U kulatého stolu“,

v zasedací místnosti č. 55, Sněmovní 4, od 15.00 hodin.

Pokračování cyklu „Můžete pomoci občanovi?“, tentokrát na téma „Bezdomovectví“

Jednání se zástupci odborné veřejnosti se rovněž zúčastní představitelé Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra a zástupci Magistrátu hl. m. Prahy a Brna


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Ústavně právní výbor
č. 7 (29. listopadu 2006)
Výbor pro sociální politiku
č. 6 (29. listopadu 2006)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 7 (29. listopadu 2006)

 

Čtvrtek 30. listopadu 2006

7. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Předseda zahraničního výboru Jan Hamáček přijme

ministra zahraničí Turecka Aliho Babacana

v 16.15 hodin v místnosti č. 250, Sněmovní 1

Ve dnech 29. listopadu - 1. prosince navštíví Českou republiku společná delegace ústavně právního a legislativního výboru Sejmu Polské republiky vedená předsedou ústavně právního výboru Michalem Stuligroszem.

Z programu 30. listopadu

15.30 - 16.30 hodin v místnosti č. 55 se členy ústavně právního výboru PS

Pod záštitou Podvýboru pro dopravu ve spolupráci s Českým sdružením obětí dopravních nehod se uskuteční seminář na téma:

„Bezpečnost v silniční dopravě

a péče o postižené po těžkých dopravních nehodách“

v zasedací místnosti č. 205, Sněmovní 1 od 14.00 hod.

Podvýbor VVVKMT pro mládež a sport v místnosti č. 55

od 14.00 hodin

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23

 

Pátek 1. prosince 2006

7. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 6, pokračování (1. prosince 2006)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)