Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 6. do 12. 11. 2006

Pondělí 6. listopadu 2006

Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa se uskuteční

6. ročník mezinárodní konference

Praha PROINVA 2006

o zaměstnávání osob se zdravotním postižením

od 9.00 - 17.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Kancelář Poslanecké sněmovny ve spolupráci s Česko-marockou smíšenou obchodní komorou Vás srdečně zvou na

slavnostní zahájení výstavy obrazů marockých výtvarníků

Marocké variace

v 18.00 hodin v kuloárech Poslanecké sněmovny

 

Úterý 7. listopadu 2006

Během dopoledne jednají poslanecké kluby.

6. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku nebo
na internetových stránkách www.psp.cz

Předseda zahraničního výboru Jan Hamáček přijme delegaci

expertního týmu OECD

v 16.00 hodin v místnosti č. 250


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro obranu
č. 5 (7. až 10. listopadu 2006)
UPV - Finanční podvýbor
č. 2 (7. listopadu 2006)
Volební komise
č. 13 (7. listopadu 2006)

 

Středa 8. listopadu 2006

6. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Ústavně právní výbor v místnosti č. 55

na začátku polední přestávky schůze Poslanecké sněmovny

 1. Sdělení předsedy výboru
 2. Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru

3.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 – kapitola č. 358 – Ústavní soud

Uvede zástupce Ústavního soudu

Zpravodaj posl. Radim Chytka

4.

Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 – kapitola č. 336 – Ministerstvo spravedlnosti (část správní a souhrn celé kapitoly)

Uvede zástupce Ministerstva spravedlnosti

Zpravodaj posl. Radim Chytka

Výbor pro obranu výjezdní zasedání v Bedřichově

od 9.00 - 17.00 hodin

Detailní seznámení s Ministerstvem obrany, Armádou ČR, Vojenským zpravodajstvím, Vojenskou policií, Vojenským zdravotnictvím, Vojenským školstvím a Vojenskou kanceláří prezidenta republiky


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Rozpočtový výbor
č. 4 (8. a 9. listopadu 2006)
č. 4, upravená (8. a 9. listopadu 2006)

 

Čtvrtek 9. listopadu 2006

Rozpočtový výbor v místnosti č.111 - sněmovna

od 8.30 hodin (od 15.00 hodin v budově ČNB)

1. Vládní návrh Státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitola 345 - Český statistický úřad

Uvede: představitel ČSÚ

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

od 9.00 hodin

2. Vládní návrh Státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitola 312 - Ministerstvo financí

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. V. Vilímec

od 9.30 hodin

3. Vládní návrh Státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky

Uvede: vedoucí KPR

Zpravodaj: posl. M. Doktor

od 10.00 hodin

4. Vládní návrh Státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

Uvede: vedoucí KPS PČR

Zpravodaj: posl. P. Hrnčíř

od 10.30 hodin

5. Vládní návrh Státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitola 303 - Senát Parlamentu

Uvede: vedoucí KS PČR

Zpravodaj: posl. V. Votava

od 11.00 hodin

6. Vládní návrh Státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitola 396 – Státní dluh Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. J. Dolejš

od 11.30 hodin

7. Vládní návrh Státního rozpočtu České republiky na rok 2007, kapitola 397 – Operace státních finačních aktiv

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Svoboda

od 12.00 hodin

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hašimovského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Ammánu dne 10. dubna 2006 (tisk 38)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

9.- 10. Zprávy, rozpočtová opatření

11.- 12.Sdělení předsedy, různé, návrh termínu a pořadu další schůze výboru

od 15.00 hodin - výjezdní zasedání - Česká národní banka

13. Zpráva o situaci na českém Kapitálovém trhu za rok 2005 (tisk 51)

Uvede: představitel ČNB

Zpravodaj: posl. P. Braný

Informace České národní banky o implemetaci integrovaného dozoru nad finančním trhem

Predikce ČNB k vývoji ekonomiky a jejích základních ukazatelů na rok 2007 včetně inflačního cíle ČNB

Uvedou: zástupci ČNB

Zpravodaj: posl. B. Sobotka

Kontrolní výbor v místnosti č. 108 – Státní akty

od 9.00 hodin

1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/36 - Nemovitý majetek státu spravovaný Fondem dětí a mládeže v likvidaci

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. V. Koníček

Přizváni: zástupci MF

od 10.00 hodin

 1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/13 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/22 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/23 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupci: MF - KCP, MZ, MŽP

od 11.30 hodin

3. Informace o činnosti Ústředního finančního a daňového ředitelství

Uvede: zástupce UFDŘ

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupci MF

od 12, 30 hodin

4. Informace o činnosti Celní správy České republiky

Uvede: zástupce Celní správy ČR

Zpravodaj: posl. L. Ježek

Přizváni: zástupci MF

5. Volba členů podvýborů kontrolního výboru

Uvede: posl. V. Koníček

6. Volba předsedů a místopředsedů podvýborů kontrolního výboru

Uvede: posl. V. Koníček

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

od 9.00 hodin

 1. Schválení programu schůze.

9.15 hodin

2. SR 2007 – kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. O. Vojíř

10.15 hodin

3. SR 2007 – kapitola 344 – Úřad průmyslového vlastnictví.

Předkládá: zástupce ÚPV

Zpravodaj: posl. B. Petr

11.00 hodin

4. SR 2007 – kapitola 349 – Energetický regulační úřad.

Předkládá: zástupce ERÚ

Zpravodaj: posl. J. Špika

11.45 hodin

5. SR 2007 – kapitola 353 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Předkládá: zástupce ÚOHS

Zpravodaj: posl. V. Jakubková

13.30 hodin

6. SR 2007 – kapitola 327 – Ministerstvo dopravy ČR.

Předkládá: zástupce MD ČR

Zpravodaj: posl. K. Sehoř

14.30 hodin

7. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007 – tisk 54. Předkládá: zástupce SFDI ČR

Zpravodaj: posl. K. Sehoř

15.30 hodin

8. SR 2007 – kapitola 328 – Český telekomunikační úřad.

Předkládá: zástupce ČTÚ

Zpravodaj: posl. M. Šimonovský

16.15 hodin

9. SR 2007 – kapitola 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Předkládá: zástupce SÚJB

Zpravodaj: posl. K. Korytář

17.00 hodin

10. SR 2007 – kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv.

Předkládá: zástupce SSHR

Zpravodaj: posl. P. Hojda

Ústavně právní výbor výjezdní zasedání - Brno

od 10.00 hodin

5. Jednání na Ústavním soudu

12: 30 hodin

6. Jednání na Nejvyšším správním soudu

15: 00 hodin

7. Jednání na Nejvyšším soudu

Výbor pro obranu výjezdní zasedání v Bedřichově

od 9.00 - 11.00 hodin

Návrh rozpočtové kapitoly 307 MO státního rozpočtu na rok 2007

Odůvodní: ministr obrany ČR, NGŠ AČR

Zpravodaj: posl. M. Hrbata

11.00 -17.00 hodin

Detailní seznámení s Ministerstvem obrany a Armádou ČR

Výbor pro sociální politiku v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna“

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

od 10.00 - 14.00 hodin

 1. Návrh státního rozpočtu na rok 2007 – kapitola 313 – MPSV
 2. Odůvodní: zástupce MPSV

  Zpravodaj: posl. J. Petrů

 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání (sněmovní tisk 11)
 4. Odůvodní: zástupce MPSV

  Zpravodaj: posl. M. Opálka

 5. Dovolba členů, předsedy a místopředsedů podvýboru

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 5 (9. listopadu 2006)
VVVKM - Podvýbor pro mládež a sport
č. 2 (9. listopadu 2006)
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 1 (9. listopadu 2006)

 

Pátek 10. listopadu 2006

Pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka se uskuteční

seminář v rámci projektu „Bezpečné Česko v bezpečné Evropě“

EU jako globální a regionální bezpečnostní aktér

od 13.00 - 18.00 hodin v místnosti č.205, Sněmovní 1

Ústavně právní výbor výjezdní zasedání - Brno

od 9.30 hodin

8. Jednání na Nejvyšším státním zastupitelství

Výbor pro obranu výjezdní zasedání v Bedřichově

9.00 - 9.30 hodin

Náměty na jednání příštích schůzí VO :

Modernizace „westernizace“ vrtulníků

Dodávky náhradních dílů pro vrtulníky

Dislokace jednotek AČR

Koncepce vojenského školství

Náměty výjezdních zasedání VO:

Letecké základny Čáslav, Náměšť

Vrtulníková základna Přerov

09.30-10.15 hodin

Návrh rozpočtové kapitoly 308 NBÚ státního rozpočtu na rok 2007

Odůvodní: ředitel NBÚ

Zpravodaj: posl. M. Svoboda

Volba předsedy podvýboru pro kontrolu programového financování AČR:

Volba členů podvýborů

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)