Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 30. 10.  do 5. 11. 2006

Pondělí 30. října 2006

Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček se zúčastní v Senátu přednášky generálního tajemníka Severoatlantické aliance Jaapa de Hoopa Scheffera

v 16.30 hodin v hlavním sále Valdštejnského paláce

 

Úterý 31. října 2006

Petiční výbor výjezdní zasedání - Brno

17.30 hodin

Návštěva Střediska sociální prevence a pomoci Magistrátu města Brna a azylového domu

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

od 9.00 hodin

Návrh státního rozpočtu na rok 2006, kapitola č.317 Ministerstvo pro místní rozvoj.

Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpravodaj: posl.Zdeňka Horníková

9.30 hodin

Návrh státního rozpočtu na rok 2006, kapitola č.338 Ministerstvo informatiky .

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Tom Zajíček

10.00 hodin

Návrh státního rozpočtu na rok 2006, kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra.

Předkladatel: Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: posl. Tom Zajíček

15.00 hodin

Návrh státního rozpočtu na rok 2006, kapitola územních rozpočtů.

Předkladatel: Ministerstvo financí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zpravodaj: posl. Radko Martínek

 

Středa 1. listopadu 2006

Petiční výbor výjezdní zasedání - Brno

od 9.00 - 12.30 hodin

Jednání na Úřadu Veřejného ochránce práv, v jehož rámci bude projednán návrh státního rozpočtu na rok 2007 kapitoly 309 – Kancelář VOP a Informace o činnosti veřejného ochránce práv za první, druhé a třetí čtvrtletí 2006

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 (sněmovní tisk 52) - kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální

Úvodní slovo: Karel Večeře, předseda ČÚZK

Zprav. zpráva: posl. Daniel Petruška

od 11.00 hodin

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 (sněmovní tisk 52) - kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství a Návrh rozpočtu SZIF na rok 2007

Úvodní slovo: ministryně M. Vicenová

Zprav.zpráva: posl. Jiří Papež, posl.Jiří Hanuš (k SZIF)

 

Čtvrtek 2. listopadu 2006

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

1. Zahájení schůze

2. Informace o Parlamentním institutu

Informaci podá: zástupce Parlamentního institutu

v 10.00 hodin

3. Informace o Ústavu mezinárodních vztahů

Informaci podá: Petr Drulák - ředitel Ústavu mezinárodních vztahů

v 10.30 hodin

4. Vystoupení ministra zahraničních věcí Alexandra Vondry

Priority zahraniční politiky České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí (organizační struktura, personální zajištění)

Příprava českého předsednictví EU

Informace o zastupitelském úřadu v Kongu (Kinshasa)

ve 14.00 hodin

5. Návrh státního rozpočtu na r. 2007- kapitola Ministerstvo zahraničních věcí

Uvede: zástupce MZV, zástupce MF

Zpravodaj: posl. P. Wolf

v 15.00 hodin

6. Aktuální zahraničněpolitická informace

Budoucí status Kosova

Protiraketová obrana

Informaci podá: Tomáš Pojar, nám. ministra zahr. věcí

Rozšíření Schengenského prostoru

Informaci podá: Tomáš Pojar, nám. ministra zahr. věcí

zástupce MV

v 16.30 hodin

7. Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

Uvede: zástupce MZV

zástupce Parlamentního institutu

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro evropské záležitosti
č. 5 (2. listopadu 2006)

 

Pátek 3. listopadu 2006

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1

od 9.30 hodin

11. Aktuální zahraničněpolitická informace

Situace v Afghánistánu

Situace v Iráku

Informaci podá: zástupce Vojenského zpravodajství

zástupce MZV

v 10.30 hodin

12. Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007 (sněmovní tisk 71)

Uvede: Jiří Šedivý - ministr obrany

zástupce MZV

Zpravodaj: posl. Tomáš Dub

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)