Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 23. do 29. 10. 2006

Pondělí 23. října 2006

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 24. října 2006

Během dopoledne jednají poslanecké kluby

6. schůze Poslanecké sněmovny - bude zahájena ve 14.00 hodin

Program schůze je k dispozici v tiskovém středisku.

Rozpočtový výbor v místnosti č.56

od 8.00 hodin

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 – příprava na prvé čtení - pokračování

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. B.Sobotka

Výbor pro bezpečnost v místnosti č. 311 B

10 minut po skončení jednacího dne schůze PS

1. Vystoupení bývalého ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace gen. Karla Randáka. K tomuto bodu budou pozváni ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer a ředitel Bezpečnostní informační služby pan Bc. Jiří Lang.

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti Sněmovní 3

10 minut po skončení jednání Sněmovny

1. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti

uvede: posl. Ondřej Liška

2. Dokumenty Evropské komise, které obsahují návrh mandátu Evropské komise pro jednání o nové Posílené dohodě mezi EU a Ukrajinou a předběžné hodnocení dopadů dohody Recommendation from the Commission to the Council authorizing the Commission to open negotiations with Ukraine for a new Enhanced Agreement

uvede: zástupce Ministerstva zahraničních věcí

zpravodaj: posl. Cyril Svoboda

(neveřejné jednání)

3. Sdělení Komise – Monitorovací zpráva o stavu připravenosti Bulharska a Rumunska na členství v EU /kód dokumentu 13347/06, COM(2006) 549 final/ uvede: zástupce Ministerstva zahraničních věcí

zpravodaj: posl. Petr Krill

4. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Směrem k udržitelnému evropskému odvětví vína /kód dokumentu 10851/06, KOM(2006) 319 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva zemědělství

zpravodaj: posl. Ondřej Liška

5. Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/84/EHS o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů /kód dokumentu 12698/06, KOM(2006) 486 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva zemědělství

zpravodaj: posl. Petr Krill

6. Zelená kniha o kolizním právu v oblasti úpravy majetkových poměrů v manželství, zabývající se převážně otázkou soudní příslušnosti a vzájemného uznávání /kód dokumentu 11817/06, KOM(2006) 400 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva spravedlnosti

zpravodaj: posl. Anna Čurdová

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B

od 13.30 hodin

I. Ustavení podvýborů dle návrhů:

Podvýbor pro veřejnou správu a informační technologie

Podvýbor pro regionální rozvoj a využívání fondů Evropské unie

Podvýbor pro bytovou politiku

II. Zahraniční cesty.

Výbor pro životní prostředí v místnosti č. 49, Sněmovní 1

od 19.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony –tisk 41

Předkladatel: Ministerstvo financí

Zpravodaj: posl. Martin Bursík

Zpráva o hospodaření SFŽP ČR za rok 2005

Předkladatel: MŽP

Zpravodaj: posl. Robin Böhnisch

Pod záštitou poslankyň Anny Čurdové a Kateřiny Konečné se uskuteční

Tisková konference
na téma ženský hlas proti vojenským základnám - proti zvažovanému umístění vojenské základny USA na území ČR

od 13.00 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Mandátový a imunitní výbor
č. 6 (24. října 2006)
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 5 (24. října 2006)

 

Středa 25. října 2006

6. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Předseda ústavně právního výboru Marek Benda přijme delegaci

Mezinárodní unie soudních exekutorů

v 15.00 hodin v místnosti č. 55

Podvýbor VVVKMT pro mládež a sport v č. 108

5 minut po skončení schůze PS


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Hospodářský výbor
č. 4 (25. října 2006)
Ústavně právní výbor
č. 4 (25. října 2006)

 

Čtvrtek 26. října 2006

6. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro obranu
č. 4 (26. října 2006)
Zemědělský výbor
č. 4 (26. října 2006)
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 1 (26. října 2006)

 

Pátek 27. října 2006

6. schůze Poslanecké sněmovny - pokračuje od 9.00 hodin

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)