Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 25. 9.  do 1. 10. 2006

Pondělí 25. září 2006

Akce nejsou hlášeny

 

Úterý 26. září 2006

Výbor pro zdravotnictví v místnosti č. 114J, Sněmovní 1

14.00 - 16.00 hodin

Návrhy zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2006 spolu s vyjádřením vlády (sněmovní tisk 34)

Odůvodní : zástupci MZ a zástupce VZP a zástupci zdravotních pojišťoven

Zpravodaj: posl. J. Kochan

Návrh zahraničních aktivit na rok 2006

Odůvodní: předseda výboru D. Rath

Návrh výjezdních zasedání výboru v 5. volebním období

Odůvodní: předseda výboru D. Rath

Návrh na ustavení podvýborů výboru pro zdravotnictví

Odůvodní: předseda výboru D. Rath

Zahraniční výbor v místnosti č 250, Sněmovní 1 .

v 16.00 hodin

Zahájení schůze

Aktuální zahraničněpolitická informace

Vystoupení ministra vnitra a ministra informatiky Ivana Langra k rozhodnutí vlády ČR o odvolání Karla Randáka z funkce ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace

v 16.45 hodin

Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 – kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí

Uvede: zástupce MZV ČR

zástupce MF ČR

Zpravodaj: posl. T. Dub

Zřízení podvýborů zahraničního výboru

Návrh na potvrzení některých usnesení zahraničního výboru přijatých v letech
1992 – 2006

Rozprava k činnosti zahraničního výboru

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Tisková konference KSČM se koná od 16.00 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro obranu
č. 2 (26. září 2006)

 

Středa 27. září 2006

Petiční výbor v místnosti č. 301, Sněmovní 1

10.00 hodin

1. Schválení programu 2. schůze petičního výboru

10.05 hodin

2. Organizace práce petičního výboru

10.15 hodin

3. Zásady pro vyřizování peticí

10.25 hodin

4. Pololetní zpráva o peticích za I. pololetí r. 2006

10.40 hodin

5. Zřízení podvýborů a volba jejich funkcionářů

11.00 hodin

6. Sdělení předsedkyně petičního výboru

11.10 hodin

7. Podněty a připomínky poslanců

11.20 hodin

8. Plán zahraničních styků

11.40 hodin

9. Návrh na vyřízení peticí došlých PSP

12.00 hodin

10. Návrh programu a termínu příští schůze

12.30 hodin

11. Projednávání petice za novelizaci zákona o provozu na pozemních

komunikacích

13.30 hodin

12. Projednávání petice proti umístění raketové základny USA v ČR

Hospodářský výbor v místnosti č. 306, Sněmovní 1

13.00 hodin

1. Schválení programu schůze.

13.15 hodin

2. Volba místopředsedy hospodářského výboru.

Podvýbory hospodářského výboru.

14.00

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2002 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony – tisk 41

Předkládá: zástupce MF ČR

Zpravodaj: posl. O. Vojíř

14.30 hodin

4. Informace o podpořeném financování za rok 2005 – tisk 2.

Předkládá: zástupce ČEB

Zpravodaj: posl. M. Melčák

15.00 hodin

5. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 2005 – tisk 3.

Předkládá: zástupce EGAP

Zpravodaj : posl. M. Melčák

15.30 hodin

6. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2005 – tisk 10.

Předkládá: zástupce MPO ČR

Zpravodaj: posl. J. Plachý

16.00 hodin

7. SZÚ 2005 – kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Předkládá: zástupce MPO

Zpravodaj: posl. O. Vojíř

16.30 hodin

8. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2005 – tisk 5.

Předkládá: zástupce ERÚ

Zpravodaj: posl. J. Špika

17.00 hodin

9. SZÚ 2005 – kapitola 349 Energetický regulační úřad.

Předkládá: zástupce ERÚ

Zpravodaj: posl. J. Špika

17.30 hodin

10. Zpráva o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2005 – tisk 6.

Předkládá: zástupce ČTÚ

Zpravodaj: posl. K. Sehoř

18.00 hodin

11. SZÚ 2005 - kapitola 328 – Český telekomunikační úřad.

Předkládá: zástupce ČTÚ

Zpravodaj: posl. M. Šimonovský

18.30 hodin

12. SZÚ 2005 – kapitola 327 Ministerstvo dopravy ČR.

Předkládá: zástupce MD ČR

Zpravodaj: posl. K. Sehoř

19.00 hodin

13. SZÚ 2005 – kapitola 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Předkládá: zástupce ÚOHS

Zpravodaj: posl. V. Jakubková

19.30 hodin

14. SZÚ 2005 – kapitola 344 Úřad průmyslového vlastnictví.

Předkládá: zástupce ÚPV

Zpravodaj: posl. B. Petr

20.00 hodin

15. SZÚ 2005 – kapitola 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Předkládá: zástupce SÚJB

Zpravodaj: posl. K. Korytář

20.30 hodin

16. SZÚ 2005 - kapitola 374 Správa státních hmotných rezerv.

Předkládá: zástupce SSHR

Zpravodaj: posl. P. Hojda

Rozpočtový výbor v místnosti č. 111

od 9.00 hodin - pokračování 1. schůze

9. Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatření (tisk 33)

Uvede: představitel MZe

Zpravodaj: posl. P. Rafaj

od 9.30 hodin

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002 (tisk 32)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. J. Smýkal

od 10.00 hodin

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních , ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 41)

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. P. Braný

od 11.30 hodin

12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 8. června 2006 (tisk 27)

Uvede: zástupce MF

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

11.45 hodin

13. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik/leden až prosinec 2005 (tisk 3)

Uvede: zástupce MF a EGAP

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

od 12.15 hodin

14. Informace o podpořeném financování za rok 2005 (tisk 2)

Uvede: zástupce MF a ČEB

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

od 14.00 hodin

15. Zpráva České národní banky o inflaci – červenec (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí).
Uvede: zástupce ČNB

Zpravodaj: posl. B. Sobotka

od 14.45 hodin

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 37)

Uvede: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. P. Hrnčíř

17. Rozpočtová opatření a změny ve státním rozpočtu na rok 2006 schvalovaná výborem

Senát - kapitola 303

Ministerstvo pro místní rozvoj – kapitola 317

změny parametrů akcí

18. Stanovení podrobnějších vnitřních pravidel jednání rozpočtového výboru

Výbor pro bezpečnost v místnosti č. 311 B

od 9.45 hodin

Zřízení podvýborů a volba jejich předsedů

10.30 – 11.15

Státní závěrečný účet – kapitola Ministerstvo spravedlnosti (Vězeňská služba)

Zpravodaj: PhDr. Karel Šplíchal

Odůvodní: náměstek ministra spravedlnosti a gen. ředitel Vězeňské služby

11.15-12.00

Státní závěrečný účet – kapitola Bezpečnostní informační služba

Zpravodaj: Ing. Jan Klas

Odůvodní: Jiří Lang, ředitel Bezpečnostní informační služby

12.00.- 12.45

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. (tisk č. 37)

Zpravodaj: Pavel Severa

Odůvodní: náměstek ministra práce a sociálních věcí a náměstek ministra vnitra

13.45 – 14.30

Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2005 (ve srovnání s rokem 2004) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2007, včetně priorit na rok 2006. (tisk č. 7)

Zpravodaj: Tomáš Kladívko

Odůvodní: náměstek ministra vnitra

14 .30 – 15.30

Státní závěrečný účet za rok 2005 – kapitola Ministerstvo vnitra

Zpravodaj: Zdeněk Maršíček

Odůvodní: ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer

15.30 – 16.30

Seznámení se změnami na resortu Ministerstva vnitra

Předkládá: ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer

16.30 – 17.00

Sdělení předsedy a různé

Výbor pro sociální politiku v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna“

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

10.00 – 13.00 hodin

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 36)

Odůvodní : zástupce MPSV
Zpravodaj: posl. A. Páralová

Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněm. tisk 37)

Odůvodní: zástupce MPSV
Zpravodaj: posl. K. Dimitrov

Plán zahraničních aktivit na rok 2006

Odůvodní: předseda výboru Z. Škromach

Návrh na ustavení podvýborů pro sociální politiku

Odůvodní: předseda výboru Z. Škromach

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

1. Sdělení předsedy

9.30 hodin

2. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 200 5 (tisk 28)

odůvodní: zástupce Rady

zpravodaj: posl. P. Bratský

10.15 hodin

3. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2005 (tisk 35)

odůvodní: zástupce Rady ČT

zpravodaj: posl. Z. Novotný

11.00 hodin

4. Zvolení předsedů podvýborů

11.45 hodin

5. - 6. Různé, schválení termínu a programu další schůze

13.30 hodin

7. Seznámení výboru s novým ministrem kultury Martinem Štěpánkem

15.00 hodin

8. Seznámení výboru s novou ministryní školství, mládeže a tělovýchovy
Miroslavou Kopicovou

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 14.30 hodin

1. Zahájení

Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2005

a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 ( tisk 12)
Úvodní slovo: ministryně Milena Vicenová

Zprav. zpráva: posl. Jiří Hanuš

od 15.30 hodin

3/ Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2005 (sněmovní tisk 13)

Úvodní slovo: ministryně Milena Vicenová

Zprav. zpráva: posl. Josef Řihák

4/ Zřízení podvýborů


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro evropské záležitosti
č. 2 (27. září 2006)

 

Čtvrtek 28. září 2006

Státní svátek – akce nejsou hlášeny

 

Pátek 29. září 2006

4. schůze Poslanecké sněmovny

podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

bude zahájena v 10.00 hodin

Návrh pořadu předložený skupinou poslanců:

1. Vysvětlení výroků předsedy vlády, místopředsedy vlády a ministra vnitraze dne 20. 9. 2006 ve věci odposlechů ústavních činitelů

2. Návrh na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a způsobu jejího ustavení nebo volby

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)