Aktuality

Informace z PK 2/2020 (6. 3. 2020)
8. 3. MDŽ - přehled zastoupení žen v rozhodovacích pozicích v ČR

U příležitosti letošního Mezinárodního dne žen Vám přinášíme přehled zastoupení žen v rozhodovacích pozicích v ČR, a to podle Indexu genderové rovnosti, který zveřejnil Evropský institut pro rovnost žen. K tomuto tématu je ve fondu Parlamentní knihovny mnoho zajímavých titulů a výběr těch nejlepších zde prezentujeme.

Od 29. 2. 1920 ústava garantuje volební právo pro státní občany Československé republiky bez rozdílu pohlaví. Československé ženy si plné volební právo však mohly vyzkoušet již v červnu r. 1919 ve volbách do obecních zastupitelstev (podrobněji viz článek na stránkách Fóra 50 %).

Ačkoliv se Československo řadí mezi země, kde volební právo žen bylo uzákoněno poměrně brzy (např. ve Francii mohly ženy volit od r. 1944, v Itálii od r. 1945 a ve Švýcarsku se plné volební právo zakotvilo až v r. 1975), současný podíl zastoupení žen v rozhodovacích pozicích tomu příliš neodpovídá. (Podrobněji k tomu další článek Fóra 50 %).

Hovoří o tom například výsledky Indexu genderové rovnosti, které v říjnu 2019 zveřejnil Evropský institut pro rovnost žen. Česká republika v něm obsadila 21. příčku ze všech 28 sledovaných zemí. Index komplexně měří pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v hlavních kategoriích: práce, zdraví, čas, finance, znalosti a podíl na moci. Sledovaná data z indexu jsou z r. 2017, zveřejněna byla v r. 2019.

Skóre ČR v oblasti moci (tj. zastoupení v rozhodovacích pozicích) činí 26,1 bodů, což představuje nejnižší číslo v hlavních sledovaných kategoriích a třetí nejnižší skóre moci v EU. Nelze tedy říci, že by rozhodování bylo v ČR genderově vyvážené.

Pokud jde o politickou moc, podíl žen ve vládě v současnosti činí 28 % a ženy mají 22% zastoupení v parlamentu. Podíl žen v zastupitelstvech měst a obcí dle webových stránek Fóra 50 % dnes činí 27 % (aktuální procenta na začátku roku 2020).

Některé detailní tabulky (podíl zastoupení v řídících pozicích ve státních orgánech, korporátní oblasti i neziskové sféře) - data do roku 2018:

Významný nepoměr zastoupení žen v ekonomickém rozhodování lze ilustrovat např. podílem žen ve vedení centrální banky (bankovní rada), který klesl ze 17 % na 0 % (údaj k 2/2020). Podíl žen v představenstvech společností obchodovaných na pražské burze se dle indexu v letech 2005 – 2018 zvýšil z 11 % na 15 %.

V podoblasti sociální moci tvoří ženy 1/3 členek správních rad organizací financujících výzkum, ale pouze 13 % žen zastupuje veřejnoprávní mediální organizace.

Ve složení dvaadvacetičlenného výkonného výboru Českého olympijského výboru (období 2016 – 2020) jsou pouhé 3 ženy (předsednickou či místopředsednickou funkci nezastává žádná).

Výběr nejzajímavějších publikací k tématu rovných příležitostí ve fondu Parlamentní knihovny (tematicky seřazeno):

Ženy v čase

Ženy v politice

Rovné zacházení

Gender a feminismus

ISP (příhlásit)