Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/006924
Datum: 11. 6. 2018
Věc: Spotřeba el.energie v bytech Nerudova ul.
ISP (příhlásit)