Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/006742
Datum: 22. 5. 2018
Věc: Poslanecká kancelář + náhrady
ISP (příhlásit)