Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/002319
Datum: 22. 2. 2018
Věc: Sněmovní tisk 568 - vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony (7. volební období)
ISP (příhlásit)