Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/003107
Datum: 12. 3. 2018
Věc: Volba člena Rady Českého rozhlasu
ISP (příhlásit)