Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/002966
Datum: 7. 3. 2018
Věc: Pravidla oslovování
ISP (příhlásit)