Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/001805
Datum: 14. 2. 2018
Věc: Legislativní proces
ISP (příhlásit)