Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2018/000060
Datum: 3. 1. 2018
Věc: Platnost zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
ISP (příhlásit)