Informace poskytnuté na žádost podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Č.j.: PS2019015922
Datum: 27. 11. 2019
Věc: Zrušení zavedení povinné maturity z matematiky
ISP (příhlásit)